De Ti, Elleve, Tolv Bud i Texas

De 10 bud I 2005 udtalte USA's højesteret sig i en sag om et monument over de Ti Bud, der står foran stats-bygningen i Austin, Texas. Den amerikanske regering må nemlig ikke promovere én religion frem for en anden.

Stenen fik dog lov til at blive stående, fordi den har stået der i 40 år. Monumentet er nemlig et af de flere tusinde, der blev sat op i USA i 60'erne for at gøre reklame for filmen De Ti Bud. Yes, den amerikanske højesteret måtte behandle en sag om en Hollywood-reklame. Only in America....

Nu, hvor tingesten åbenbart bliver stående, så lad os kigge lidt på den. Lad os tælle budene.

De 10 bud

Nr.EngelskDansk
1Thou shalt have no other gods before me.Du må ikke have andre guder end mig.
2Thou shalt not make to thyself any graven images.Du må ikke lave dig noget gudebillede
3Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain.Du må ikke tage Herren din Guds navn forfængeligt.
4Remember the Sabbath day, to keep it holy.Husk sabbatsdagen og hold den hellig.
5Honor thy father and thy mother: that thy days may be long upon the land which the LORD thy God giveth thee.Ær din far og din mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.
6Thou shalt not kill.Du må ikke dræbe.
7Thou shalt not commit adultery.Du må ikke begå hor.
8Thou shalt not steal.Du må ikke stjæle.
9Thou shalt not bear false witness against thy neighbor.Du må ikke vidne falsk mod din næste.
10Thou shalt not covet thy neighbor's house,Du må ikke begære din næstes hus.
11Thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his cattle, nor any thing that is thy neighbour's.Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans kvæg eller noget som helst af din næstes ejendom.

Selvom overskriften siger "The Ten Commandments" er der altså 11 bud på stenen. Og hvis vi regner "I AM the LORD thy God" (jeg er Herren, din Gud) med som et selvstændigt bud — ligesom jøderne gør — så havner vi på 12 bud.

Sådan går det, når man skal tilfredsstille alle parter og ikke vil jage eventuelle biografgæster væk. Man er nødt til at inkludere alle de protestantiske, lutheranske, jødiske og katolske bud.

Hellere skrive "De Ti Bud" som overskrift på en liste over 12 bud, end at fornærme kunderne.

Yderligere information