Fire forskellige bud på De 10 Bud

Måske vil en tabel bedre vise, hvilke dele af Bibelen protestanter, oldtidens jøder, moderne jøder, katolikker og lutheranere har valgt til deres Ti Bud.

2 Mosebog kapitel 20Oldtidens jøder og moderne protestanter Moderne jøderKatolikkerLutheranere
2. Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset. (1) Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset. (1) Jeg er Herren din Gud.(1)

Du må ikke have andre guder end mig.
3. Du må ikke have andre guder end mig. (1) Du må ikke have andre guder end mig. (2) Du må ikke have andre guder end mig.
Du må ikke lave dig noget gudebillede
(1) Du må ikke have andre guder end mig.
4. Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden. (2) Du må ikke lave dig noget gudebillede
5. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig;
6. men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.
7. Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn. (3) Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn (3) Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn (2) Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn (2) Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn
8. Husk sabbatsdagen og hold den hellig. (4) Husk sabbatsdagen / hviledagen og hold den hellig. (4) Husk sabbatsdagen og hold den hellig. (3) Du skal holde hviledagen hellig. (3) Husk hviledagen og hold den hellig.
9. I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal;
10. men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Da må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer.
11. For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliget den.
12. Ær din far og din mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig. (5) Ær din far og din mor (5) Ær din far og din mor (4) Ær din far og din mor (4) Ær din far og din mor
13. Du må ikke begå drab. (6) Du må ikke begå drab.(2) (6) Du må ikke begå drab. (5) Du må ikke begå drab. (5) Du må ikke begå drab.
14. Du må ikke bryde et ægteskab. (7) Du må ikke bryde et ægteskab.(2) (7) Du må ikke bryde et ægteskab. (6) Du må ikke bryde et ægteskab. (6) Du må ikke bryde et ægteskab.
15. Du må ikke stjæle. (8) Du må ikke stjæle. (8) Du må ikke stjæle. (7) Du må ikke stjæle. (7) Du må ikke stjæle.
16. Du må ikke vidne falsk mod din næste. (9) Du må ikke vidne falsk mod din næste. (9) Du må ikke vidne falsk mod din næste. (8) Du må ikke vidne falsk mod din næste. (8) Du må ikke vidne falsk mod din næste.
17. Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. (10) Du må ikke begære, (hvad der tilhører din næste). (10) Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. (9) Du må ikke begære din næstes hustru.(3) (9) Du må ikke begære din næstes hus.(3)
(10) Du må ikke begære, hvad der tilhører din næste. (10) Du må ikke begære din næstes hustru,(3) hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom.
16 vers10 bud10 bud10 bud10 bud

Yderligere information

Hebræerne 7,18: […] et tidligere bud ophæves, fordi det var svagt og nytteløst.
Pavelig frækhed

Konklusion: De ti bud er noget, man opfinder eller ignorerer efter forgodtbefindende.


Fodnoter: (1) (2) (3)

Katolikkerne beholder de fem første ord af jødernes første bud, så det katolske Første Bud lyder: »Jeg er Herren din Gud. Du må ikke have andre guder end mig;«. Men det dér med Egypten og trællehuset springes over (se De katolske Ti Bud, hvor der er et eksternt link til Vatikanets hjemmeside).

Bedraget er så komplet, at mange katolikker tror, at der står »Jeg er Herren din Gud. Du må ikke have andre guder end mig; […]« i Bibelen.

Filon af Alexandria, der levede ca. 10 f.Kr. - ca. 45 e.Kr., hævdede, at buddet mod ægteskabsbrud kom før buddet mod at dræbe, fordi ægteskabsbrud var en større forbrydelse end mord.

Filon må have fulgt en anden Bibeltekst, end den vi har i dag.

Katolikker og lutheranere klipper det 9. bud over i to små bud. Katolikker afviger fra alle andre ved at sætte forbuddet mod at begære andre kristnes koner forrest. De andre kirker sætter forbuddet mod at begære andres kristnes hus forrest — og bundter konen sammen med slaver, slavinder, okser, får og andet løsøre.