De protestantiske Ti Bud

De 10 bud De 10 bud Lutheranere kan godt lide at kalde sig for protestanter, men hvis man sammenligner Luther's Ti Bud, med de rigtige protestanter (baptister, adventister, evangeliske, pinsevenner, reformerede, anglikanere etc.), er der en afgørende forskel. Luther mangler et bud!

Se billedet til venstre. Det andet bud, som altså er en del af "Amerikas moralske grundlag", hedder (på dansk): »Du må ikke lave dig noget gudebillede […] Du må ikke tilbede dem og dyrke dem« — og det bud har Luther "glemt".

Lad mig straks pointere, at det er protestanterne, der har ret, og Luther, der tager fejl. Det kan man se, ved at læse de gamle jødiske historikere Josephus og Philo.

I virkeligheden ligger skylden ikke kun hos Luther — han har "arvet" problemet fra den katolske kirke. Den opdeling af De Ti Bud, som protestanterne følger, er den samme, som jøderne oprindeligt fulgte (i dag benytter de en anden) Denne oprindelige inddeling benyttes ikke bare af protestanter, men også af den øst-romerske kirke. Derimod følger katolikker og lutheranere en opdeling, der er opfundet af Aurelius Augustinus af Hippo (353-430).

En anden protestantisk hjemmeside - alltencommandments.com.
Bemærk, hvor meget Det Andet Bud fylder.
De 10 bud

Sagen er, at budet forbyder at lave billeder og tilbede dem. Og det var lige præcis, hvad katolikkerne gør: Laver billeder af Maria, Jesus på korset, smertensmanden, helgener osv. - og tilbeder dem.

Og hvad gør man så, hvis der er et bud, man ikke kan lide? Man fjerner det da bare! Og så er det lige meget, om budet fylder hele tre vers:

2 Mosebog 20,4 Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden.
2 Mosebog 20,5 Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig;
2 Mosebog 20,6 men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

Paven har slettet det andet bud og er igang med det fjerde.
Paven sletter det andet bud

Aurelius Augustinus slog simpelthen de to første bud sammen med den begrundelse, at forbudet mod at lave gudebilleder "i virkeligheden" var et forbud mod afgudsdyrkelse og derfor bare var en uddybning af forbudet mod at have andre guder. Efter at Det Andet Bud var hæftet bag på Det Første, blev Det Første Bud forkortet og - hokus pokus - var Det Andet Bud forsvundet, som man kan se af Martin Luther's Ti Bud.

Alt dette kunne kun lade sig gøre, fordi Den Katolske Kirke havde monopol på bibeloversættelser. Falskneriet var så gennemført, at Luther først opdagede det mange år senere, og Den Danske Folkekirke har åbenbart aldrig taget sig sammen til at få rettet fejlen.

Men så mangler der jo et bud - og hvad gør man så? Man tager da bare og klipper et af de andre over! (billedet til højre).

Se på de to billeder her på siden. Det Tiende Bud lyder "Thou shalt not covet" - Du må ikke begære. Der er så mange af naboens ting, man ikke må begære, at der let kan blive to normale bud ud af det - og så passer pengene igen. Ti Bud skal der jo være. Luther's Niende Bud forbyder, at man begærer naboens hus, mens Luther's Tiende Bud forbyder begæring af naboens koner, slaver, okser og andet løsøre.

Kristen tegning: Det andet og fjerde Bud er savet ud, alle numrene er ændrede, og et nyt tiende bud er sømmet på i bunden.
Pavelig frækhed

Det gør det selvfølgelig lidt kompliceret, når katolikker og protestanter fx refererer til det 6. bud.

Det allermest pinlige er, at ikke bare sprang Martin Luther Det Andet Bud over, men efter at han har listet sine Ti Bud, skriver han i sin lille Katekismus:

Hvad siger nu Gud om alle disse bud?
Han siger således: "Jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig; men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled."
(Martin Luthers lille Katekismus)

Dobbeltmoralen er total. Luther bruger to vers, 2 Mosebog 20,5-6, fra det Bud, som han selv har fjernet — til at bevise, hvor vigtige De Ti Bud er.

I øvrigt må Gud selv have været blevet lidt forvirret. Han glemte fuldstændig sit eget billedforbud og sagde:

2 Mosebog 25,18 og du skal lave to keruber af guld til de to ender af sonedækket; som udhamret arbejde skal du lave dem.

Konklusion: De 10 bud er noget, man fjerner eller klipper over efter forgodtbefindende.

Yderligere information