De gamle jødiske Ti Bud

De ti bud De ti bud, jøderne følger i dag, er en relativt ny opdeling, hvor indledningen »Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset« betragtes som et særskilt bud, og hvor to andre bud slås sammen til ét, så der stadig er ti af dem. (Se evt. De jødiske Ti Bud)

I oldtiden brugte jøderne imidlertid en anden opdeling, hvilket man kan læse hos de gamle jødiske historikere, Josephus og Philo.

Josephus

Josephus (37 e.v.t. - ca. 100) skrev 20 bind om jødernes historie. De første mange bind var en genfortælling af Det Gamle Testamente, og her kom Josephus naturligvis ind på De Ti Bud. Underligt nok fortæller Josephus, at det ikke er lovligt for ham at citere De Ti Bud ordret, men han vil gerne genfortælle dem:

Jødernes Oldtid, Bind 3, kapitel 5, afsnit 4

[. . .] which Moses wrote on two tables; which it is not lawful for us to set down directly, but their import we will declare.

Moses med de to tavler

Jøder har i mange tusinde år haft et forbud mod at udtale Guds navn, men et forbud mod at udtale De Ti Bud kender vi ikke i dag. Hvorom alting er, så kommer Josephus i det følgende afsnit med et resume af De Ti Bud - her har jeg opbrudt afsnittet og tilføjet tal med fede typer for overskuelighedens skyld.:

Jødernes Oldtid, Bind 3, kapitel 5, afsnit 5.

(1) The first commandment teaches us that there is but one God, and that we ought to worship him only.
(2) The second commands us not to make the image of any living creature to worship it.
(3) The third, that we must not swear by God in a false matter.
(4) The fourth, that we must keep the seventh day, by resting from all sorts of work.
(5) The fifth, that we must honor our parents.
(6) The sixth that we must abstain from murder.
(7) The seventh that we must not commit adultery.
(8) The eighth, that we must not be guilty of theft.
(9) The ninth, that we must not bear false witness.
(10) The tenth, that we must not admit of the desire of any thing that is another's.

(Josephus. Opsætningen på listeform er min egen)

De oprindelige Ti Bud har altså været de samme, som dem protestanterne følger i dag. I modsætning til moderne jøder havde man ikke noget bud om »Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset«, og i modsætning til moderne jøder, lutheranere og katolikker havde man et separat forbud mod billeddyrkelse.

De to tavler. Her ses 2½ + 2½ bud.
De to tavler fra filmen De Ti Bud

Josephus har også en interessant oplysning om fordelingen af budene på de to tavler.

Jødernes Oldtid, Bind 3, kapitel 6, afsnit 5.

[. . .] In this ark he put the two tables whereon the ten commandments were written, five upon each table, and two and a half upon each side of them; and this ark he placed in the most holy place.

Josephus er ikke den første, der har påstået, der var 5 bud på hver tavle, men han går en tand videre og fortæller, at der var 2½ bud på hver side af hver tavle.

Philo af Alexandria

Philo (også kaldet Filon) levede ca. år 10 f.v.t. til 45 e.v.t., og skrev en afhandling om De Ti Bud. Her har jeg markeret dem med fede typer:

Philo, Afhandling om De Ti Bud, kapitel 12.

XII. These, then, were the things which it was necessary to explain beforehand. But now we must turn to the commands themselves, and investigate everything which is marked by especial importance or difference in them. Now God divided them, being ten, as they are, into two tables of five each, which he engraved on two pillars. And the first five have the precedence and pre-eminence in honour; but the second five have an inferior place assigned to them. But both the tables are beautiful and advantageous to life, opening to men wrought and level roads kept within limits by one end, so as to secure the unwavering and secure progress of that soul which is continually desiring what is most excellent.

Now the most excellent five were of this character, they related to (1) the monarchial principle on which the world is governed; (2) to images and statues, and in short to all erections of any kind made by hand; (3) to the duty of not taking the name of God in vain;(4) to that of keeping the holy seventh day in a manner worthy of its holiness; (5) to paying honour to parents both separately to each, and commonly to both. So that of the one table the beginning is the God and Father and Creator of the universe; and the end are one's parents, who imitate his nature, and so generate the particular individuals.

And the other table of five contains all the prohibitions against (6) adulteries, and (7) murder, and (8) theft, and (9) false witness, and (10) covetousness. […]

(Tallene i fede typer er indsat af mig)

Rubens, En kvinde, som levede i synd, salver Jesus' fødder. Hendes synd har formentlig været hor, og hor er værre end mord.
Jesus får pedicure

Det er altså de samme Ti Bud, som dem Josephus nævnte, og som protestanterne følger i dag. Med en enkelt undtagelse: Ifølge Philo kommer forbuddet mod hor, før forbuddet mod mord.

Det er ikke bare en banal skrivefejl. Philo deler De Ti Bud op i 5 forbrydelser mod Gud og 5 forbrydelser mod mennesker. Og Philo gør det klart, at hor nævnes før mord, fordi hor er den største forbrydelse, der kan begås mod mennesker:

Philo, Afhandling om De Ti Bud, kapitel 24.

XXIV. Having then now philosophized in this manner about the honor to be paid to parents, he closes the one and more divine table of the first five commandments.

And being about to promulgate the second which contains the prohibitions of those offenses which are committed against men, he begins with adultery, looking upon this as the greatest of all violations of the law; […]

I øvrigt bruger Jesus samme rækkefølge — hor før mord — i Lukasevangeliet:

Lukas 18,20 Du kender budene: 'Du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke begå drab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, ær din far og din mor!'"

I gamle dage var Biblerne forfalskede, så Markusevangeliet lignede Lukasevangeliet (og Philo). Se evt. de 6.000 forfalskninger i Det Nye Testamente.

Markus 10,19 Du veed Budene: du skal ikke bedrive Hoer; du skal ikke slaae ihjel; du skal ikke stjæle; du skal ikke tale falsk Vidnesbyrd; du skal ikke besvige; ær din Fader og din Moder.
(Bibel fra 1897)

Dette er endnu et eksempel på, at den hebraiske tekst, der danner grundlaget for Det Gamle Testamente i Danmark, kun er en enkelt ud af mange andre traditioner.

Konklusion: De oprindelige Ti Bud er ikke dem, som katolikker, lutheranere og jøder følger i dag.

Eksternt link

Yderligere information