Historisk Vidne: Thallus

Thallus er en af de historikere, hvis værker er forsvundet, men som delvis overlever i citatform i gejstlige og kirkefædres værker.

Det vides, at Thallus har skrevet en kort historiebog i 3 bind over tiden fra Trojas fald (år 1184 f.v.t.) til den 167. olympiade (år 109 f.v.t.), men han bliver ofte citeret for begivenheder fra før Trojas fald, og han kan naturligvis sagtens have skrevet andre værker.

Vi ved ikke, hvornår han levede. Den første, der nævner ham, er Theophilus omkring år 180, så i princippet kunne Thallus have levet når som helst mellem år 109 f.v.t. og 180 e.v.t., hvis det ikke var for et eneste citat, der tilskrives ham — det citat, som nærværende side handler om.

Thallus skal bringes som vidne til de mirakler, der skete ved Jesus' død: en verdensomspændende solformørkelse, flængning af forhænget i templet, et kraftigt jordskælv og en hær af zombier.

Julius Africanus

Thallus bliver nævnt af en kristen historiker i det 3. århundrede, Julius Africanus, der omtaler Thallus sammen med en anden historiker, Flegon. Desværre overlever Africanus' værker heller ikke, men han blev citeret af George Syncellus, en gejstlig fra det 9. århundrede. Her følger afsnittet i engelsk oversættelse (jeg burde oversætte det til dansk, men jeg synes, afsnittet er mishandlet nok allerede):

Der kan ikke være solformørkelse i påsken.
Solformørkelse

This event followed each of his deeds, and healings of body and soul, and knowledge of hidden things, and his resurrection from the dead, all sufficiently proven to the disciples before us and to his apostles: after the most dreadful darkness fell over the whole world, the rocks were torn apart by an earthquake and much of Judaea and the rest of the land was torn down.

Thallus calls this darkness an eclipse of the sun in the third book of his Histories, without reason it seems to me. For the Hebrews celebrate the passover on the 14th day, reckoning by the lunar calendar, and the events concerning the savior all occurred before the first day of the Passover. But an eclipse of the sun happens when the moon creeps under the sun, and this is impossible at any other time but between the first day of the moon's waxing and the day before that, when the new moon begins. So how are we to believe that an eclipse happened when the moon was diametrically opposite the sun? In fact, let it be so. Let the idea that this happened seize an eclipse of the sun according to its appearance.

Phlegon reports that in the time of Tiberius Caesar, during the full moon, a full eclipse of the sun happened, from the sixth hour until the ninth. Clearly this is our eclipse! What is commonplace about an earthquake, an eclipse, rocks torn apart, a rising of the dead, and such a huge cosmic movement? At the very least, over a long period, no conjunction this great is remembered. But it was a godsent darkness, because the Lord happened to suffer, and the Bible, in Daniel, supports that seventy spans of seven years would come together up to this time.

(George Syncellus citerer Julius Africanus, der refererer Thallus)

George Syncellus påstår i det 9. århundrede, at Africanus i det 3. århundrede har læst i 3. bind af Thallus' historiebog. Som sagt gik Thallus 3-binds historiebog kun til den 167. olympiade (år 109 f.v.t.) — altså 140 år, før Jesus skulle have været korsfæstet. Allerede her er der noget galt, hvilket viser, hvor usikre disse kilder er.

The Holey Ghost.
Casper

Den kristne Africanus fortæller (for egen regning), hvordan Jesus' død blev ledsaget af mirakler: "et forfærdeligt mørke faldt over hele verden", og at et jordskælv fik områder i "Judæa og resten af verden" til at styrte sammen.

Derefter siger han, at Thallus skulle have kaldt dette mørke en solformørkelse. Det fremgår ikke præcis, hvad det er, Thallus skulle have sagt. Har Thallus refereret til Jesus? Har Thallus nævnt en solformørkelse, der skete ved påske/fuldmåne, og som startede kl. 12 og varede 3 timer til klokken 15?

Det skriver Julius Africanus ikke noget om. Han skynder sig istedet at argumentere imod Thallus. Africanus mener ikke, man kan kalde det en solformørkelse, for han ved udmærket, at der ikke kan ske en solformørkelse i påsken. Men der står ingen steder, at Thallus skulle have sagt noget om nogen påske.

Til gengæld citerer Julius Africanus lidt senere en anden historiker, Flegon, for netop disse naturstridige detaljer: »Phlegon reports that in the time of Tiberius Caesar, during the full moon, a full eclipse of the sun happened, from the sixth hour until the ninth«. I dette tilfælde kan vi kigge Julius Africanus i kortene, for vi ved, hvad Flegon rent faktisk skrev, og han nævner intet om fuldmåne, sjette time eller niende time (se evt. siden om Flegon).

Det taler ikke til Julius Africanus' fordel, at han citerer Flegon for en masse detaljer, som Flegon ikke har sagt. Hvis Julius Africanus havde citeret Thallus for de samme ting, kunne vi tillade os at være yderst skeptiske, men fakta er, at han ikke citerer Thallus for noget som helst.

Det eneste vi får at vide er, at Julius Africanus har beregnet Jesus' dødsår ud fra Daniels profeti om de 70 gange 7 år: »and the Bible, in Daniel, supports that seventy spans of seven years would come together up to this time«. Africanus mener, at dette profetisk beregnede årstal passer med en solformørkelse — uden ekstra detaljer — i Thallus' historiebog.

Hvad Skrev Thallus Oprindelig?

Solformørkelse Dr. Richard Carrier (se eksternt link forneden) gør opmærksom på, at vi kan komme med et ret godt bud på, hvad Thallus oprindeligt skrev.

Kirkehistorikeren Eusebius levede meget tidligere end Africanus (år 263 - 339), og han skrev også om jordskælvet i sin krønike. Desværre er denne krønike også delvis forsvundet, men den overlever bl.a. i Hieronymus' latinske oversættelse.

Jesus Christ, according to the prophecies which had been foretold, underwent his passion in the 18th year of Tiberius [år 32 e.v.t.].

Also at that time in other Greek compendiums we find an event recorded in these words: 'the sun was eclipsed, Bithynia was struck by an earthquake, and in the city of Nicaea many buildings fell'. All these things happened to occur during the Lord's passion.

In fact, Phlegon, too, a distinguished reckoner of Olympiads, wrote more on these events in his 13th book, saying this: 'Now, in the fourth year of the 202nd Olympiad [år 32 e.v.t.], a great eclipse of the sun occurred at the sixth hour [dvs. ved middagstid] that excelled every other before it, turning the day into such darkness of night that the stars could be seen in heaven, and the earth moved in Bithynia, toppling many buildings in the city of Nicaea'.

Engelsk oversættelse af Hieronymus' latinske oversættelse af Eusebius' græske krønike, der citerer Flegon.

Nikæa ligger i dagens Tyrkiet og hedder Íznik.
Fra Jerusalem til Nikæa

I afsnittet foroven citerer Eusebius Flegon, men forinden citerer han "andre græske bogsamlinger". Og hvad er det så for nogen bogsamlinger? I en armensk oversættelse af Eusebius' krønike er der en liste over de kilder, Eusebius har anvendt, og her indgår »tre bind af Thallus, i hvilken han foretog en opsummering på forkortet vis fra Trojas plyndring til den 167. olympiade«. Det må være de samme tre bind, som Africanus hentyder til — hvis Thallus havde skrevet andre 3-binds historiesamlinger, måtte Africanus have specificeret, hvilken af Thallus' historiesamlinger han mente.

Når vi ved, at Eusebius benyttede sig af Thallus' historiesamling, og hvis Thallus nævner solformørkelsen og jordskælvet, må det være ham, der citeres som "andre græske bogsamlinger". Det, vi læser hos Eusebius, er dermed Thallus' oprindelige ord: »the sun was eclipsed, Bithynia was struck by an earthquake, and in the city of Nicaea many buildings fell«.

Så er der to ekstra krøller. Den ene er, at Eusebius skriver "andre græske bogsamlinger", inden han har citeret noget som helst, hvilket ikke giver mening. Den anden krølle er, at "andre" hedder "allois" på græsk. Det er derfor oplagt, at Eusebius oprindeligt har skrevet "Thallus". Det kræver bare, at det første bogstav, Theta, er forsvundet i kopieringen, og at endelsen af ordet derefter er blevet "rettet til". I så fald citerer Eusebius ikke "andre græske bogsamlinger", men "Thallus' græske bogsamlinger".

Uanset om Eusebius vitterligt har skrevet "Thallus", kommer vi ikke uden om, at Eusebius citerer Thallus, og at vi derfor har hans oprindelige ord: Solformørkelse, jordskælv i Bitynien og mange ødelagte bygninger i Nikæa. Denne beretning er meget ordknap, hvilket ikke kan undre, når Thallus skal beskrive hele verdens historie fra Trojas plyndring i bare tre bind.

Hvis solformørkelsen er sket samme sted som jordskælvene — i Bitynien og Nikæa — har den ikke været synlig i Jerusalem. Kig på kortet til venstre: Nikæa (nuværende Íznik) ligger helt oppe ved Sortehavet — 900 kilometer fra Jerusalem. En solformørkelse dækker et område på 150 kilometer i bredden (se siden om Flegon for mere om solformørkelser).

Opsummering

Der er ikke meget kød på historien om Thallus. Det eneste vi får at vide er, at Thallus har kaldt noget mørke for en solformørkelse. Africanus citerer ikke Thallus for noget jordskælv, men så vidt vi kan udtrække af Eusebius, har Thallus faktisk nævnt et jordskælv. Det skete bare 900 km fra Jerusalem. Hverken Africanus eller Eusebius antyder, at Thallus skulle have nævnt det flængede tæppe i templet eller hæren af zombier, der gik ind i Jerusalem — eller i det hele taget et ord om Jesus. Thallus skriver heller ikke noget om, at solformørkelsen skulle være sket i påsken (eller ved fuldmåne), eller at den varede 3 timer. Der er heller ikke et ord om Jesus, så vi får ingen forklaring på, hvad forbindelsen skulle være mellem Thallus' solformørkelse og den i evangelierne.

Og hvad værre er: Kristne mennesker, der forsøger at benytte Julius Africanus selv (i modsætning til at bruge Thallus og Flegon) som vidne, sætter sig mellem to stole. På den ene side vil man gerne bortforklare det, at samtlige græske, romerske og jødiske historikere har overset alle Jesus' mirakler, tegn og gerninger, med at det var lokale mirakler. En yndet bortforklaring er, at når evangelisterne skriver, at der var mørke over hele jorden (Markus 15,33, Matthæus 27,45, Lukas 23,44), så betyder det i virkeligheden "Jerusalems forstæder".

Markus 15,33: Og da den sjette time kom, faldt der mørke over hele jorden indtil den niende time.
Matthæus 27,45: Men fra den sjette time faldt der mørke over hele jorden indtil den niende time.
Lukas 23,44: Og det var nu omkring den sjette time, og der faldt mørke over hele jorden indtil den niende time,

Men nu fortæller den kristne historiker Julius Africanus os, at det forfærdelige mørke dækkede hele verden, og at jordskælvet ramte områder i "Judæa og resten af verden". Hvis vi skal tro på Africanus' overdrevne beretning, så må vi undre os så meget desto mere over, at ingen vidner fra 1. århundrede (som fx Josephus, Filon, Paulus og Plinius) har registreret dette 3-timers mirakel.

Konklusion: Thallus' vidnesbyrd overlever kun filteret gennem 600-800 års kristne fortolkninger. Så vidt vi kan udtrække hans ord, har han ikke skrevet om noget, der har relation til Jesus' død i Jerusalem.

 
Guds hånd

Læs mere om det andet "vidne" til solformørkelsen, Flegon.

Eksterne links

Yderligere information