Hvor kommer byggematerialerne fra?

Det kan være et problem at forklare kristne mennesker, hvor ting kommer fra.

Illustration fra Hans Tausens oversættelse af Mosebøgerne, 1535
Hans Tausens bibel

Videnskaben kan beskrive, hvordan stjernerne opstår af brint, og danner mere komplekse grundstoffer, som planeterne består af. Videnskaben kan forklare, hvordan simple livsformer er opstået i ur-havet, og hvordan stadigt mere højt-udviklede skabninger er udviklet fra primitive forfædre.

Men én ting har forskerne meget svært ved at svare på: Hvor kommer stoffet oprindeligt fra? Ting kan jo ikke bare opstå af sig selv (undtagen Gud, selvfølgelig). Her kan kristne hive trumfkortet frem: "Byggematerialerne eksisterer, fordi Gud har skabt dem". Historien om Gud kan altså forklare en ting, som videnskaben ikke kan. Eller kan den?

Lad os se på den første skabelsesberetning:

1 Mosebog 1,1 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.
1 Mosebog 1,2 Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene.
[.. .. ..] [. . .]
1 Mosebog 1,6 Gud sagde: »Der skal være en hvælving i vandene; den skal skille vandene!« Og det skete;
1 Mosebog 1,7 Gud skabte hvælvingen, som skilte vandet under hvælvingen fra vandet over hvælvingen.
1 Mosebog 1,8 Gud kaldte hvælvingen himmel. Så blev det aften, og det blev morgen, anden dag.
1 Mosebog 1,9 Gud sagde: "Vandet under himlen skal samle sig på ét sted, så det tørre land kommer til syne!" Og det skete.
1 Mosebog 1,10 Gud kaldte det tørre land jord, og det sted, hvor vandet samlede sig, kaldte han hav. Gud så, at det var godt.
[.. .. ..] [. . .]
[.. .. ..] [. . .]
1 Mosebog 2,4 Det var himlens og jordens skabelseshistorie. […]

Historien starter med en introduktion »I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden« og slutter med en opsummering: »Det var himlens og jordens skabelseshistorie«. Det må ikke forlede nogen til at tro, at himlen og jorden bliver skabt i første vers — tværtimod — himlen bliver skabt i vers 6-8 (på andendagen), og jorden bliver først skabt i vers 9-10 (på tredjedagen).

Strengt taget skaber Gud ikke noget som helst - han omorganiserer bare. Noget af vandet havner over himmelhvælvingen (det er derfor, det sommetider regner!), og resten af vandet samles, »så det tørre land kommer til syne«.

Men hvor kommer vandet så fra? Historien starter i vers 2 med, at »Guds ånd svævede over vandene«. Gud har ikke skabt vandene - de har været der hele tiden, fra før ånden begyndte at svæve over vandene.

Gustave Doré. 1 Mosebog 1,3 Gud skaber lyset.
Gud skaber lyset

Det er ikke bare mundhuggeri. Lad os kigge på, hvordan Bibelselskabets Bibel så ud oprindeligt — i prøveoversættelsen(1) fra 1985:

1 Mosebog 1,1 I begyndelsen, da Gud skabte himmel og jord -
1 Mosebog 1,2 jorden var dengang øde og tomhed, og der var mørke over urdybet, og Guds storm piskede hen over vandene -
1 Mosebog 1,3 da sagde Gud: "Der skal være lys!" Og der blev lys."
(Prøveoversættelse fra 1985(1))

Af denne oversættelse fremgår det jo tydeligt, at da Gud startede, fandtes vandet allerede: Første vers angiver tiden, andet vers er et indskud, der fortæller om jordens tilstand (masser af vand), og tredje vers er hovedsætningen. Først i tredje vers starter Gud sin 6-dages arbejdsuge.

Der er også den lille krølle, at der står »Guds storm piskede hen over vandene« i stedet for »Guds ånd svævede over vandene«. Denne korrekte oversættelse fandt ikke nåde for den såkaldte revisionskomite, for kristne mennesker kan godt lide, at Helligånden optræder allerede her i starten af Det Gamle Testamente.

Ergo blev oversættelsen ændret. Helligånden kom ind, og tidsbisætningerne blev skrevet om. Bibelselskabets daværende generalsekretær Niels Jørgen Cappelørn forklarer her, hvorfor den korrekte oversættelse er "angribelig", teologisk set:

Andre har indvendt, at det teologisk set er angribeligt at have en tidsbisætning i det første vers efterfulgt af et indskud, der beskriver den tilstand, Gud skabte ud af, da det fortoner den traditionelle skabelsesteologiske forståelse, at Gud skabte ud af intet.(2)

På almindeligt dansk: Oversættelse er bevidst forfalsket netop, fordi en korrekt oversættelse ville have gjort det stjerneklart, at Gud ikke har skabt Jorden ud af intet.

Men uanset Indre Missions fuskerier kommer de ikke udenom, at himlen og jorden først skabes på henholdsvis andendagen (vers 8) og tredjedagen (vers 10) — efter at Guds storm har pisket (eller guds ånd har svævet) over vandene i dagevis.

Konklusion: Der er ingen grund til at tro på Gud. Det fremgår af Bibelen, at det ikke er ham, der har skabt byggematerialerne.

Yderligere information


Fodnoter: (1) (2)

Fra bogen "Da Gud skabte. Første Mosebog 1 til Anden Mosebog 15, Det gamle Testamente i ny oversættelse", Det Danske Bibelselskab, København 1985.
Det danske Bibelselskabs Årbøger (DBÅ) , 1991.