Hvaba?? Selvmodsigelser: Stamtavler Hvaba??

venter

4Børn eller børnebørn?
11Jesus' farfar
12Enlig mor
13Hvem er Kenan?
17De druknede stamfædre
27Fader Abrahams far
66Kong Akazja
159Hvor mange børn fik Mikal?
161Kong Abijas mor
171Hele Kongerækken
172Den arveløse kongesøn
241Davids søn eller Guds søn?
242Davids søns søn
269Af Davids æt
288Abrahams enbårne søn
346Israels 12 stammer
351Benjamins slægt
352Endeløse stamtavler
370Davids søn
388Moabitten Jesus
391Aron og levitterne
392Moses' svigerfar
398Abraham og Lot
409Stamtavler
416Levit af Juda
418Juda og Ruben
426Den fredløse flygtning
433Babelstårnet
445Kong Sauls farfar
452De fem sønner
466De seks sønner
472Hvilken søn?
492Kong Sauls hus
524Profeten Enok
560Labans far
561Søn, datter eller sønnedatter?
562De sejlivede patriarker (del 2)
585Profeten Samuel
597Posthum sammensværgelse
610Jakob og Lea
611Jakobs hus
623Samuels førstefødte
633Begravet med fædrene?
705Absaloms sønner
710Den gamle amme
732Gatitten Obed-Edom
736Manasses førstefødte
763Betlehem og Efrata
771Davids trone
774Jojakims søn
775Kong Joram
779Hesron
788Efter syndfloden
789Syd og nord
790Var Isak i live?
793Filistre
794Hul i rækken
802Juda eller Benjamin
829Salomons mor
831Salomons brødre
871Posthumt
872Joash af Juda
876Akimelek og Ebjatar
880Isajs træ
921Esaus koner
942Zakarias' far
944Konkubine eller søn
956Kong Jojakin