Hvaba?? Selvmodsigelser: Markus Hvaba??

venter

2Purpur eller rød?
9Bar Jesus selv sit kors?
14Myrra eller malurt?
15Lovede Jesus et tegn?
22Hvad tid blev Jesus korsfæstet?
25Tømrersønnen
29Aflyst Himmelfart
30Hvor mange æsler?
32Hanegal
49Jesus' sidste ord
53Tempelrensningen
62Ørken eller Bryllup?
65Disciplen ved toldboden
70Mænd og engle
73Salve før sabbatten
74For os eller imod os?
79Med og uden årsag
83Judas' kys
86 Peter og Andreas' hjemby
88Guddommelige ånder
91Johannes Døberen
92Apostlenes Heste
99En tro som et sennepsfrø
101Forstod folket, hvem Jesus var?
111Midt i den øde storby
114En offentlig hemmelighed
115Johannes genopstået
141Den salvede
157Jesus' mission
158Bægeret
165Hvorfor forrådte Judas Jesus?
173Figentræet
178Fuld offentlighed
181Jesus i kornmarken
186Var Jesus tosset?
188Hvor mange kvinder?
191Om genopstandelse
200Og han truede folkemængden
203Hvad var der spået om Elias?
211Skærtorsdag eller Langfredag?
217Hvordan ender historien?
219Palmesøndag
221Er sabbatten ophævet?
225Den frie fugl
230Hvem talte Gud til?
231Stol på myndighederne
235Hvilken dag er hviledag?
240 Hvor mange blinde tiggere?
245Må kristne spise flæskesteg?
246Er Jesus den samme som Gud?
252Var graven åben?
254Kristendommens begyndelse
263De to røvere
269Af Davids æt
284Hvem spurgte om hvad?
285Mirakler på afstand
294Kristen skilsmisse
298Hvor mødte Jesus Peter?
299Havde Josef dødsdømt Jesus?
304De flyvende grise
307Dalmanuta, Magadan eller Magdala?
316Hvilken discipel var en djævel?
325Var Herodes ked af det?
326Kom officeren selv?
349Figentræet
350Hvor skete Himmelfarten?
355Josef fra Arimatæa
371Syndernes Forladelse
376Hvad tid genopstod Jesus?
384De tolv apostle
394Er Judas apostel?
400Fristelserne i ørkenen
401Jesus' rejser
402Forklarelsen på bjerget
407Jakob og Johannes
408Henover Galilæas Sø
415Forklaringer
417Således elskede Gud verden
422Det flængede forhæng
423Dobbelt opfyldt
436Slanger og gift
443Vejen til Emmaus
454Ved graven
457Den forsvundne folkemængde
458Tosset
469Frygt ikke
475Centurionen ved korset
479Døberens disciple
481Er Jesus god?
484Jesus ved Getsemane
500Græshopper
503Jesus og De Ti Bud
513I Jesu navn
535Tyrus' undergang
536Jesus og Tyrus
551Den brændende busk
557Messiashemmelighed
559Findes Helvede?
566Genopstanden Johannes Døber
581Guds rige
588Forudbestemmelse
592Usynlig Jesus
594Gud & skilsmisse
601Halal-kød II
604Tornekrone
607Honning
612Det afhuggede øre
616Tilbedelse
618Sagde de noget?
619Død eller døende?
625Judaspenge
634Hvem kaldte Peter?
679Var Paulus apostel?
683Den vantro Thomas
693Omvendelse
696Surdej
704Folkemord og gedehamse
712Menneskesønnen
713Syndernes forladelse
715Guds rige?
720Åbenbaret for spædbørn?
721Indtoget i Jerusalem
727Gamaliels tale
733Selvrensende mad
738Midt om natten
744Guld og sølv
748Uden synd?
749Opstået Kristus
765Johannes' disciple
766Den vigtigste profeti
781Miskendt profet
807Påskemåltidet
808Rabbi
814Fastede Jesus?
816Påske og usyrede brød
817De dæmonbesatte
818Hvem udspurgte?
819Jesus om ægteskab
820Må kristne gifte sig?
824Guds plan
832Fornægtelse #2
833Fornægtelse #3
853Barabbas
854Jesus eller Barabbas?
855Fremskyndelse
863Plads i herberget
883Lydkonge
885Jesus' opgave
886Død for vores synder
899Nadverens sakramente
900Skilsmissebrev
906Var Herodes konge?
927Jesus' side
964Jesus i templet
968Slanger