Hvaba?? Selvmodsigelser: Lukas Hvaba??

venter

6Kristi Himmelfartsdag
11Jesus' farfar
13Hvem er Kenan?
25Tømrersønnen
28Forsinket himmelfart
30Hvor mange æsler?
39Solformørkelse
41Betlehem eller Nazaret?
49Jesus' sidste ord
57Ær din Far og Mor
59Bjergprædikenen?
64Had din bror
70Mænd og engle
71Hvor bliver Helligånden af?
73Salve før sabbatten
83Judas' kys
87Et sværd dilemma
88Guddommelige ånder
92Apostlenes Heste
94Salve til Jesus' lig
96Jesus' utallige gerninger
97Kuk i timeplanen
111Midt i den øde storby
112Gammeljomfru Maria
115Johannes genopstået
116Kødets genopstandelse
125Bønhørt ved Getsemane?
141Den salvede
153Lazarus' opstandelse
157Jesus' mission
163Findes der retfærdige?
165Hvorfor forrådte Judas Jesus?
167Hvor gammel var Jesus?
168Mariæ Bebudelse?
170Flugten til Egypten
176Levealder #2
178Fuld offentlighed
182De 72 apostle
183Helligåndens søn?
184Hvornår blev Jesus Guds søn?
185Jødernes konge
188Hvor mange kvinder?
194Er Moseloven afskaffet?
206Fredsfyrsten
217Hvordan ender historien?
219Palmesøndag
234Et godt forbillede
240 Hvor mange blinde tiggere?
242Davids søns søn
254Kristendommens begyndelse
262Er Moseloven gyldig?
263De to røvere
265Hvor genså Jesus disciplene?
267Jesus' far og mor
268Den ubesmittede renselse
281Skal man sørge for efterkommerne?
285Mirakler på afstand
294Kristen skilsmisse
299Havde Josef dødsdømt Jesus?
304De flyvende grise
312Johannes Tvivleren
324Store tegn og gerninger
327Kristi første himmelfart
335Kan kristne mennesker skades?
344Er de døde i Himlen?
350Hvor skete Himmelfarten?
359Hvem døbte Jesus?
373Herodes og Jesus
384De tolv apostle
389Langfredag
400Fristelserne i ørkenen
402Forklarelsen på bjerget
408Henover Galilæas Sø
417Således elskede Gud verden
422Det flængede forhæng
423Dobbelt opfyldt
425Var Jesus overflødig?
431Fred på jord
442Menneskers hjerter
443Vejen til Emmaus
454Ved graven
458Tosset
459Miraklerne i Kapernaum
461Giv til de fattige
464Elsk dine fjender
472Hvilken søn?
475Centurionen ved korset
476Bank på
477Faste
478En morder
480Elias' arbejde
491Glæde og latter
494Hvilket land?
503Jesus og De Ti Bud
509Et godt navn
514Hemmelig prædiken
517Fattigdom
522Skal man plage Gud?
536Jesus og Tyrus
546Hvem gav Jesus en kappe?
553Om at teste Gud
557Messiashemmelighed
559Findes Helvede?
563Fra Herodes til Pilatus
566Genopstanden Johannes Døber
574Døde Jesus på Golgata?
575Galilæa eller Jerusalem?
581Guds rige
592Usynlig Jesus
600Det jødiske råd
603Menneskemængden
612Det afhuggede øre
616Tilbedelse
618Sagde de noget?
619Død eller døende?
629Elsk jeres fjender
632Elsk og Had
639En chance til?
644Satan i Judas
648Ikke et hår skal gå tabt
652Sandhed i djævlen
657Fattig i ånden
658Kristus og Herren
666Madvenner
670Kan man læse Bibelen?
674De sultne
691Samme sted?
693Omvendelse
695Tilgivelse
696Surdej
707Må man udæske Gud?
711Esajas-rullen
715Guds rige?
718Peters svigermor
719En arbejder er sin løn værd
748Uden synd?
753Påskelørdag
755Intet kan skade
762Kendte Johannes Jesus?
771Davids trone
780Pilatus og Herodes
783Velsignet blandt kvinder
807Påskemåltidet
811Johannes' dåb
814Fastede Jesus?
818Hvem udspurgte?
819Jesus om ægteskab
820Må kristne gifte sig?
832Fornægtelse #2
833Fornægtelse #3
853Barabbas
854Jesus eller Barabbas?
863Plads i herberget
868Hvor er de døde?
879Pilatus' borg
883Lydkonge
884Jesus' tid
889Renter
893Døberen og barnemordet
898Alle folkeslag?
947Jesus' ånd
948Vantro forældre
949Peters kone
950Hvem rørte mig?
951Jesus' begravelse
952Disciplenes mor
955Retssager
964Jesus i templet
968Slanger