Hvaba?? Selvmodsigelser: Johannes Hvaba??

venter

1Hvem så ham først?
3Den største kærlighed
5Hvornår er det Pinse?
6Kristi Himmelfartsdag
9Bar Jesus selv sit kors?
22Hvad tid blev Jesus korsfæstet?
24Korttidshukommelse
28Forsinket himmelfart
29Aflyst Himmelfart
36Frelst, med garanti
49Jesus' sidste ord
51Døbte Jesus?
53Tempelrensningen
62Ørken eller Bryllup?
70Mænd og engle
71Hvor bliver Helligånden af?
72Glæde eller fortvivlelse?
79Med og uden årsag
83Judas' kys
86 Peter og Andreas' hjemby
91Johannes Døberen
93Er Jesus en evig gud?
94Salve til Jesus' lig
96Jesus' utallige gerninger
98Johannes og Elias
100Guds lam
101Forstod folket, hvem Jesus var?
104Selvros
108Vil Jesus dømme nogen?
116Kødets genopstandelse
124Skal man dømmes?
129Mistede Jesus nogen?
136Jesus, verdens frelser
141Den salvede
153Lazarus' opstandelse
157Jesus' mission
158Bægeret
164Døde Judas?
165Hvorfor forrådte Judas Jesus?
167Hvor gammel var Jesus?
174Jesus' mor
177Jeg er sandheden
178Fuld offentlighed
187En fiskerskrøne
188Hvor mange kvinder?
193Har nogen set Gud?
206Fredsfyrsten
207Grundig forberedelse
211Skærtorsdag eller Langfredag?
213Kobberslangen
217Hvordan ender historien?
219Palmesøndag
220Ikke på en søndag
229Skal vi i Himlen?
234Et godt forbillede
243Guds ord
246Er Jesus den samme som Gud?
254Kristendommens begyndelse
255Dette er mit blod
261Gud eller Andreas?
263De to røvere
269Af Davids æt
276Vil de kristne dø?
282Vil der altid være fattige?
285Mirakler på afstand
297Verdensmester i beskedenhed
298Hvor mødte Jesus Peter?
299Havde Josef dødsdømt Jesus?
306Rørte de Jesus?
316Hvilken discipel var en djævel?
317Peter eller Nathanael?
319Store forventninger
324Store tegn og gerninger
331Behøvede Jesus vidnesbyrd?
336Moses' død
353Hønen eller ægget?
354Verdens lys
355Josef fra Arimatæa
366Var Israelerne Slaver?
367Jerusalem og Judæa
369Elsk din næste
372Nadver eller fodvask?
374Jesus' andet tegn
375Var Pilatus bange?
378Lad os gå herfra!
379Den anden(s) kind
380Den gyldne regel
384De tolv apostle
386Den elskede discipel
390Enok og Elias
394Er Judas apostel?
404Kommer døden til alle?
405Jødernes synagoger
408Henover Galilæas Sø
411Jesus for Pilatus
417Således elskede Gud verden
420To vidner
422Det flængede forhæng
424Børn eller venner?
427Vejen til Golgata
430Samaritaneren Jesus
434Kendte jøderne Jesus?
441Horkvinden
454Ved graven
455Vidste disciplene?
461Giv til de fattige
468Hader verden os?
469Frygt ikke
473Venskab med verden
475Centurionen ved korset
479Døberens disciple
481Er Jesus god?
484Jesus ved Getsemane
499Hvem oprejste Jesus?
504Fødes i Betlehem?
505Alt eller intet?
506Hvornår kom Helligånden?
508Hvem forhindrer troen?
511Hvem sendte Helligånden?
526Rejs templet igen
537Fortalte Jesus alt?
545Hvad gav Jesus til de fattige?
546Hvem gav Jesus en kappe?
565Himmelsk legeme
576Er Jesus et lam?
580Undgå Helvede
583Zionist eller antisemit?
589Lam eller løve?
592Usynlig Jesus
595Har Jesus altid eksisteret?
600Det jødiske råd
604Tornekrone
605Druk
612Det afhuggede øre
614Henover Galilæas Sø II
616Tilbedelse
627Opstår alle?
629Elsk jeres fjender
630Den største profet
634Hvem kaldte Peter?
644Satan i Judas
652Sandhed i djævlen
659Hvem dræbte Jesus?
678Hyrder og lærere
683Den vantro Thomas
708Befriet fra synd?
712Menneskesønnen
721Indtoget i Jerusalem
722Folkeskarerne
735Skjult Gud
740De vantro disciple
741Golgata
745Født igen
747Djævlens grundsten
748Uden synd?
749Opstået Kristus
750Kristne i Helvede
751Tilbede Lazarus
762Kendte Johannes Jesus?
765Johannes' disciple
804Den femte dag
808Rabbi
832Fornægtelse #2
835Sabbat
836Henrettelser
841Hvem skaffede æslet?
843Mange tegn?
853Barabbas
854Jesus eller Barabbas?
856Mordplaner
857Jesus' mor
858Hjemløs døber
860Peters far
879Pilatus' borg
885Jesus' opgave
899Nadverens sakramente
916Kongernes konge
951Jesus' begravelse
953Ypperstepræsten
955Retssager