Hvaba?? Selvmodsigelser: Jeremias Hvaba??

venter

166De tredive sølvpenge
172Den arveløse kongesøn
275Skal man ofre til Gud?
283En fredelig død
300Guds evige vrede
343Noas ark aflyst
437Babylons undergang
490Pålidelige profetier
519Om at sværge
550Manasses synd
579De falske guder
700Konge af Juda
761Davids rige
764Kong Jojakim's lig
771Davids trone
774Jojakims søn
787Jerusalems fald