Hvaba?? Selvmodsigelser: Firekildehypotesen Hvaba??

venter

8Mennesket eller dyrene?
17De druknede stamfædre
26Det voksne spædbarn
33Rene og urene dyr
48De bange jøder
54De rigtige Ti Bud
56Josef og hans brødre
58Guds hemmelige navn
75Mit ansigt må ingen se
84Guldkalven og hele Tabernaklet
110Moses' bror og søster
117Rene og urene dyr
130Jakob og Guds hus
131Hvor længe var jøderne i Egypten?
133Jakob og Israel
134Er omskærelsen en evig pagt?
137Hvor længe var jøderne slaver?
138I Guds billede
140Forplantningsevne
145Den første sabbat
146Manden er Guds billede
151Små og store sønner
155Hvor døde Aron?
156Var Rakel i live?
169To søstre
175Levealder
179Hvor lang hungersnød?
202Davids sønner
208Hold sabbatten hellig
215Konen eller Huset?
247Stenstøtter og brændofre
257Dine altre har de revet ned
259Jødiske slaver
271Blodhævn
282Vil der altid være fattige?
288Abrahams enbårne søn
291Sabbatår
293Bor Gud i templet?
303Hvem skal dømme?
315Hvem nedslagtede hvem?
318Hvem overlevede ørkenen?
322Skal man ofre sine børn?
328De skuffede præster
329Hvor fik Moses De Ti Bud?
330Hvornår fik jøderne De Ti Bud?
339Vand af klippen
340To gange vagtler
341Kødmangel
342Ravnen og duen
345Godt eller afskyeligt?
346Israels 12 stammer
348Manglende Vidnesbyrd
357Den daglige manna
362Profeten Bileam
363Den voksne dreng
365Moses eller Gud?
387Lægfolk i templet
391Aron og levitterne
392Moses' svigerfar
393Hvem lavede Pagtens Ark?
398Abraham og Lot
399Hele vejen til Dan
410Saul og arken
413Det første tempel
426Den fredløse flygtning
432Saul og David
433Babelstårnet
439Guds ansigt
447Edomitter
456Manden og kvinden
470Arons stav
496Hvornår kom bjergene frem?
527Hvem ødelagde Sodoma?
529I Moabs land
554Frisk til det sidste
555Moses og Det Hellige Land
556De forsvundne år
570De seje sandaler
584Guds evige pagt
585Profeten Samuel
609Henry VIII
610Jakob og Lea
617Kogt eller stegt?
626Forsinket afgang
653Kløvning af havet
654Skysøjlen
655Beskyttelse eller straf?
660Farve og smag
662Kong Jabin
663Protesterede Abraham?
671Det jødiske råd
676Det jødiske råd II
681Pengene i sækken
682Abrahams udvælgelse
684Efter de Ti Bud
687Stentavler
702Moses' sønner
703Ukendskab
716Afgangstid
777Tabernaklet
815Privat påske
896Kongeloven
957Isaks dødsleje
958Guds sky
959En profet som Moses
960Benjamins fødsel
961Vand eller ørken?
962Goshen eller Ramses?