Hvaba?? Selvmodsigelser: Apostlenes Gerninger Hvaba??

venter

5Hvornår er det Pinse?
6Kristi Himmelfartsdag
19Paulus i Athen
23Judas' død
27Fader Abrahams far
35Aflyst rejse
37Den ukendte fjende
38Hele verdens apostel
43Den flyvende kurv
60Påkald Herrens navn
82Peter eller Jakob?
93Er Jesus en evig gud?
95Davids synder
96Jesus' utallige gerninger
103Givet af engle?
105Halal-kød
109Uddannet af Gamaliel?
118Paulus om Esau
119Paulus i Asien
121Guds lov og demokratiet
131Hvor længe var jøderne i Egypten?
137Hvor længe var jøderne slaver?
140Forplantningsevne
142Fra Efesos til Makedonien
149Bundet af Ånden
160Jakobs begravelse
164Døde Judas?
184Hvornår blev Jesus Guds søn?
185Jødernes konge
198Hvem købte marken?
199Hvor mange år var Saul konge?
210I hvis navn?
216Frelse for ikke-jøder
218Tydelige tegn
224Udvalgt fra moders liv
234Et godt forbillede
244Må man spise rejer?
245Må kristne spise flæskesteg?
251Paulus som mirakelmager
254Kristendommens begyndelse
264Paulus kaldes
265Hvor genså Jesus disciplene?
266Sendt af mennesker
272Kristendommens begyndelse II
287Hedninger og Israels børn
289Paulus' helbredelser
337Kristen tilgivelse
350Hvor skete Himmelfarten?
356Brevet til Hebræerne
359Hvem døbte Jesus?
368Når Jesus vender tilbage
371Syndernes Forladelse
377''På deres sprog''
394Er Judas apostel?
407Jakob og Johannes
410Saul og arken
421Abraham og Gud
442Menneskers hjerter
450Vejen til Damaskus
451Vejen til Damaskus #2
459Miraklerne i Kapernaum
479Døberens disciple
499Hvem oprejste Jesus?
532Esaus unyttige tårer
551Den brændende busk
552Timotheus' omskærelse
568Den etiopiske eunuk
569Kristendommens begyndelse III
575Galilæa eller Jerusalem?
577Fattige apostle
578Måtte opstandelsen forkyndes?
588Forudbestemmelse
622Jøderne i Egypten
624Den syge Trofimos
643Jesus' tegn
651Hvem flygtede Paulus fra?
658Kristus og Herren
668Var Timotheus fortabt?
670Kan man læse Bibelen?
679Var Paulus apostel?
691Samme sted?
693Omvendelse
695Tilgivelse
726Kristne brødre
727Gamaliels tale
755Intet kan skade
757Forskel på folk
761Davids rige
765Johannes' disciple
780Pilatus og Herodes
801Paulus i Jerusalem
803Guds beskyttelse
809Jødekristne
811Johannes' dåb
813Udvalgt Peter
825Anklagen mod Paulus
826Fra Egypten til Salomon
836Henrettelser
837Paulus og Loven
839Til verdens ende
840Efesos
848Paulus i himlen
850Er Moseloven et åg
852Paulus' aftale
855Fremskyndelse
857Jesus' mor
866Paulus' samvittighed
867Raifans stjerne
874Efter Damaskus
878Romeren Paulus
887Apostelmødet
888Efter Guds hjerte
905Jeg er med jer
907Bor Gud i templet?
908Jakobs hus
926Moses' talegaver
947Jesus' ånd
951Jesus' begravelse
968Slanger