Hvaba?? Selvmodsigelser i Bibelen Hvaba??

venter

1Hvem så ham først?
2Purpur eller rød?
3Den største kærlighed
4Børn eller børnebørn?
5Hvornår er det Pinse?
6Kristi Himmelfartsdag
7Er Gud krigerisk eller fredelig?
8Mennesket eller dyrene?
9Bar Jesus selv sit kors?
10Polygami
11Jesus' farfar
12Enlig mor
13Hvem er Kenan?
14Myrra eller malurt?
15Lovede Jesus et tegn?
16Er Jesus forbandet?
17De druknede stamfædre
18Kan en kristen synde?
19Paulus i Athen
20En god massakre
21Offerlove
22Hvad tid blev Jesus korsfæstet?
23Judas' død
24Korttidshukommelse
25Tømrersønnen
26Det voksne spædbarn
27Fader Abrahams far
28Forsinket himmelfart
29Aflyst Himmelfart
30Hvor mange æsler?
31Heste, ryttere og fodfolk
32Hanegal
33Rene og urene dyr
34Himlen må vente
35Aflyst rejse
36Frelst, med garanti
37Den ukendte fjende
38Hele verdens apostel
39Solformørkelse
40Hvem dræbte Goliat?
41Betlehem eller Nazaret?
42Er Gud almægtig?
43Den flyvende kurv
44Lyset og Solen
45Tro eller gerninger
46Slavers slaver
47Skøgen Rahab
48De bange jøder
49Jesus' sidste ord
50Jesus eller Immanuel?
51Døbte Jesus?
52Gud eller Satan?
53Tempelrensningen
54De rigtige Ti Bud
55Dødens Tjeneste
56Josef og hans brødre
57Ær din Far og Mor
58Guds hemmelige navn
59Bjergprædikenen?
60Påkald Herrens navn
61Forvirringens Gud
62Ørken eller Bryllup?
63Hyklerne
64Had din bror
65Disciplen ved toldboden
66Kong Akazja
67Afskåret fra Himmeriget
68Frygt eller kærlighed?
69Bygget på Satan?
70Mænd og engle
71Hvor bliver Helligånden af?
72Glæde eller fortvivlelse?
73Salve før sabbatten
74For os eller imod os?
75Mit ansigt må ingen se
76Den retfærdige mand
77De sejlivede dyr
78Er Jesus i Helvede?
79Med og uden årsag
80Led os ikke i fristelse
81Led os ikke i fristelse #2
82Peter eller Jakob?
83Judas' kys
84Guldkalven og hele Tabernaklet
85Verdens klogeste vantro
86 Peter og Andreas' hjemby
87Et sværd dilemma
88Guddommelige ånder
89Store tegn og undere
90Forsinket dødsfald
91Johannes Døberen
92Apostlenes Heste
93Er Jesus en evig gud?
94Salve til Jesus' lig
95Davids synder
96Jesus' utallige gerninger
97Kuk i timeplanen
98Johannes og Elias
99En tro som et sennepsfrø
100Guds lam
101Forstod folket, hvem Jesus var?
102Skal kristne stifte fred eller splid?
103Givet af engle?
104Selvros
105Halal-kød
106Verdens klogeste mand
107Sodomas Synd
108Vil Jesus dømme nogen?
109Uddannet af Gamaliel?
110Moses' bror og søster
111Midt i den øde storby
112Gammeljomfru Maria
113Hvor fast var Abraham i troen?
114En offentlig hemmelighed
115Johannes genopstået
116Kødets genopstandelse
117Rene og urene dyr
118Paulus om Esau
119Paulus i Asien
120Skal man svare en tåbe?
121Guds lov og demokratiet
122Det Andet Bud
123Tomme ord
124Skal man dømmes?
125Bønhørt ved Getsemane?
126Det seje græs
127Renter og åger
128Satan er stor
129Mistede Jesus nogen?
130Jakob og Guds hus
131Hvor længe var jøderne i Egypten?
132Er Paulus i Helvede?
133Jakob og Israel
134Er omskærelsen en evig pagt?
135Fra Abraham til Moses
136Jesus, verdens frelser
137Hvor længe var jøderne slaver?
138I Guds billede
139Eva i Paradis
140Forplantningsevne
141Den salvede
142Fra Efesos til Makedonien
143Gode mennesker
144Mennesker til behag
145Den første sabbat
146Manden er Guds billede
147Et fristende tilbud
148Gud angrer ikke
149Bundet af Ånden
150Er Moseloven en forbandelse?
151Små og store sønner
152Skal en apostel døbe?
153Lazarus' opstandelse
154Du må ikke begå drab
155Hvor døde Aron?
156Var Rakel i live?
157Jesus' mission
158Bægeret
159Hvor mange børn fik Mikal?
160Jakobs begravelse
161Kong Abijas mor
162Er visdom godt?
163Findes der retfærdige?
164Døde Judas?
165Hvorfor forrådte Judas Jesus?
166De tredive sølvpenge
167Hvor gammel var Jesus?
168Mariæ Bebudelse?
169To søstre
170Flugten til Egypten
171Hele Kongerækken
172Den arveløse kongesøn
173Figentræet
174Jesus' mor
175Levealder
176Levealder #2
177Jeg er sandheden
178Fuld offentlighed
179Hvor lang hungersnød?
180Hvem bærer byrderne?
181Jesus i kornmarken
182De 72 apostle
183Helligåndens søn?
184Hvornår blev Jesus Guds søn?
185Jødernes konge
186Var Jesus tosset?
187En fiskerskrøne
188Hvor mange kvinder?
189Taget af jorden?
190Afskyelige fugle
191Om genopstandelse
192Købte kvinderne salve?
193Har nogen set Gud?
194Er Moseloven afskaffet?
195Var Jakob en apostel?
196Tro eller gerninger? (del 3)
197Hvem vil Judas dømme?
198Hvem købte marken?
199Hvor mange år var Saul konge?
200Og han truede folkemængden
201Moabitten David
202Davids sønner
203Hvad var der spået om Elias?
204Abrahams søster
205Magt, tro, bønner og faste
206Fredsfyrsten
207Grundig forberedelse
208Hold sabbatten hellig
209Paulus' advarsel
210I hvis navn?
211Skærtorsdag eller Langfredag?
212Hvad var der i Arken?
213Kobberslangen
214Frelse ifølge Matthæus
215Konen eller Huset?
216Frelse for ikke-jøder
217Hvordan ender historien?
218Tydelige tegn
219Palmesøndag
220Ikke på en søndag
221Er sabbatten ophævet?
222Løvhyttefesten
223Menneskeofringer
224Udvalgt fra moders liv
225Den frie fugl
226Paulus og gerninger
227Den falske Paulus og gerninger
228Ba'al's Gennembrud
229Skal vi i Himlen?
230Hvem talte Gud til?
231Stol på myndighederne
232Skal man glæde sig?
233Fædrenes forbrydelser
234Et godt forbillede
235Hvilken dag er hviledag?
236Godt og ondt
237Hvor mange guder er der?
238Den højeste gud
239De døde fædre
240 Hvor mange blinde tiggere?
241Davids søn eller Guds søn?
242Davids søns søn
243Guds ord
244Må man spise rejer?
245Må kristne spise flæskesteg?
246Er Jesus den samme som Gud?
247Stenstøtter og brændofre
248Genopstået ved egen kraft?
249Du milde Moses
250Er Gud tilgivende?
251Paulus som mirakelmager
252Var graven åben?
253Kundskab om godt og ondt
254Kristendommens begyndelse
255Dette er mit blod
256Dømmes på grund af sabbatten?
257Dine altre har de revet ned
258Påskeofferdyret
259Jødiske slaver
260Samme resultat
261Gud eller Andreas?
262Er Moseloven gyldig?
263De to røvere
264Paulus kaldes
265Hvor genså Jesus disciplene?
266Sendt af mennesker
267Jesus' far og mor
268Den ubesmittede renselse
269Af Davids æt
270Kan Gud blive træt?
271Blodhævn
272Kristendommens begyndelse II
273Langhåret
274Rigdom og velstand
275Skal man ofre til Gud?
276Vil de kristne dø?
277Har Jesus al magt?
278 Finder man visdom?
279Aldrig mere forbande jorden
280Skal man sørge for sin familie?
281Skal man sørge for efterkommerne?
282Vil der altid være fattige?
283En fredelig død
284Hvem spurgte om hvad?
285Mirakler på afstand
286Privat bøn
287Hedninger og Israels børn
288Abrahams enbårne søn
289Paulus' helbredelser
290En liflig duft
291Sabbatår
292Folkeslagenes Galilæa
293Bor Gud i templet?
294Kristen skilsmisse
295Barmhjertighed eller lydighed?
296'Dem udenfor'
297Verdensmester i beskedenhed
298Hvor mødte Jesus Peter?
299Havde Josef dødsdømt Jesus?
300Guds evige vrede
301Abespil og hån af Gud
302Frøers mængde
303Hvem skal dømme?
304De flyvende grise
305Jeg frikender ikke den skyldige
306Rørte de Jesus?
307Dalmanuta, Magadan eller Magdala?
308Jerusalems Erobring
309Jerusalems Tredje Erobring
310De sejlivede patriarker
311De sejlivede præster
312Johannes Tvivleren
313Hjertets lov
314Døden i ørkenen
315Hvem nedslagtede hvem?
316Hvilken discipel var en djævel?
317Peter eller Nathanael?
318Hvem overlevede ørkenen?
319Store forventninger
320Kæmpernes land
321Hvem gør folk stumme?
322Skal man ofre sine børn?
323Faraos hårde hjerte
324Store tegn og gerninger
325Var Herodes ked af det?
326Kom officeren selv?
327Kristi første himmelfart
328De skuffede præster
329Hvor fik Moses De Ti Bud?
330Hvornår fik jøderne De Ti Bud?
331Behøvede Jesus vidnesbyrd?
332Mordet på Zakarias
333Bør man tæve tåber?
334Sande profeter
335Kan kristne mennesker skades?
336Moses' død
337Kristen tilgivelse
338Miraklet i ørkenen
339Vand af klippen
340To gange vagtler
341Kødmangel
342Ravnen og duen
343Noas ark aflyst
344Er de døde i Himlen?
345Godt eller afskyeligt?
346Israels 12 stammer
347De 12 sten
348Manglende Vidnesbyrd
349Figentræet
350Hvor skete Himmelfarten?
351Benjamins slægt
352Endeløse stamtavler
353Hønen eller ægget?
354Verdens lys
355Josef fra Arimatæa
356Brevet til Hebræerne
357Den daglige manna
358Inden i Paulus
359Hvem døbte Jesus?
360Guds fuldkomne lov
361Den ringeste af apostlene
362Profeten Bileam
363Den voksne dreng
364Liv eller Død?
365Moses eller Gud?
366Var Israelerne Slaver?
367Jerusalem og Judæa
368Når Jesus vender tilbage
369Elsk din næste
370Davids søn
371Syndernes Forladelse
372Nadver eller fodvask?
373Herodes og Jesus
374Jesus' andet tegn
375Var Pilatus bange?
376Hvad tid genopstod Jesus?
377''På deres sprog''
378Lad os gå herfra!
379Den anden(s) kind
380Den gyldne regel
381Ønsker Gud, at vi bliver frelst?
382Astrologi
383Tøjvask eller lydighed?
384De tolv apostle
385Guds bjerg
386Den elskede discipel
387Lægfolk i templet
388Moabitten Jesus
389Langfredag
390Enok og Elias
391Aron og levitterne
392Moses' svigerfar
393Hvem lavede Pagtens Ark?
394Er Judas apostel?
395Forhuder
396Tavse kvinder
397Træ eller bog?
398Abraham og Lot
399Hele vejen til Dan
400Fristelserne i ørkenen
401Jesus' rejser
402Forklarelsen på bjerget
403Byen, der forsvandt
404Kommer døden til alle?
405Jødernes synagoger
406Løgnagtige læber
407Jakob og Johannes
408Henover Galilæas Sø
409Stamtavler
410Saul og arken
411Jesus for Pilatus
412Skal man faste?
413Det første tempel
414Søjlerne foran templet
415Forklaringer
416Levit af Juda
417Således elskede Gud verden
418Juda og Ruben
419Fadervor
420To vidner
421Abraham og Gud
422Det flængede forhæng
423Dobbelt opfyldt
424Børn eller venner?
425Var Jesus overflødig?
426Den fredløse flygtning
427Vejen til Golgata
428Damaskus' undergang
429Paulus & Lukas
430Samaritaneren Jesus
431Fred på jord
432Saul og David
433Babelstårnet
434Kendte jøderne Jesus?
435Håndspålæggelse
436Slanger og gift
437Babylons undergang
438Mørke eller Lys?
439Guds ansigt
440Paulus & ægteskab
441Horkvinden
442Menneskers hjerter
443Vejen til Emmaus
444Rent menneskeligt
445Kong Sauls farfar
446En kæmpe fejl
447Edomitter
448Erobringen fra øst
449Indsættelse af præster
450Vejen til Damaskus
451Vejen til Damaskus #2
452De fem sønner
453Nytteløst
454Ved graven
455Vidste disciplene?
456Manden og kvinden
457Den forsvundne folkemængde
458Tosset
459Miraklerne i Kapernaum
460Åbenbaret i Paulus
461Giv til de fattige
462Π = 3
463Guld- og sølv-kar
464Elsk dine fjender
465Fader
466De seks sønner
467Josvas byer
468Hader verden os?
469Frygt ikke
470Arons stav
471Moses' lig
472Hvilken søn?
473Venskab med verden
474Alvidende
475Centurionen ved korset
476Bank på
477Faste
478En morder
479Døberens disciple
480Elias' arbejde
481Er Jesus god?
482Folketælling
483Ja, ja og nej, nej
484Jesus ved Getsemane
485Guddommeligt inspireret
486Nasiræer
487Døm ikke
488En kæmpe massakre
489Det kristne åg
490Pålidelige profetier
491Glæde og latter
492Kong Sauls hus
493Er Djævelen fri?
494Hvilket land?
495En Guds forbandelse
496Hvornår kom bjergene frem?
497Den eneste mand
498Efter syndfloden
499Hvem oprejste Jesus?
500Græshopper
501Fri vilje
502Forbandelser
503Jesus og De Ti Bud
504Fødes i Betlehem?
505Alt eller intet?
506Hvornår kom Helligånden?
507Som et barn
508Hvem forhindrer troen?
509Et godt navn
510Hvornår går jorden under?
511Hvem sendte Helligånden?
512Gammelfar
513I Jesu navn
514Hemmelig prædiken
515Herrens ånd
516Frygt for mennesket
517Fattigdom
518Den ypperste skabning
519Om at sværge
520Løsesum
521Løsesum (2)
522Skal man plage Gud?
523Allerede genopstået?
524Profeten Enok
525Syndig fødsel
526Rejs templet igen
527Hvem ødelagde Sodoma?
528Hvor længe ventede Absalom?
529I Moabs land
530Havde Sara tro?
531Antiokus IV
532Esaus unyttige tårer
533Luther og Hebræerne
534Træets frugter
535Tyrus' undergang
536Jesus og Tyrus
537Fortalte Jesus alt?
538Hvem har grundlagt kirken?
539Samleje under menstruation
540Flugten til Egypten
541Jordens søjler
542Amalekitterne
543Hvorfor faldt Saul i unåde?
544Hvordan døde Goliat?
545Hvad gav Jesus til de fattige?
546Hvem gav Jesus en kappe?
547Samuel og Saul
548Sørger Gud for alle?
549Hvordan skal man bede?
550Manasses synd
551Den brændende busk
552Timotheus' omskærelse
553Om at teste Gud
554Frisk til det sidste
555Moses og Det Hellige Land
556De forsvundne år
557Messiashemmelighed
558Om bekymringer
559Findes Helvede?
560Labans far
561Søn, datter eller sønnedatter?
562De sejlivede patriarker (del 2)
563Fra Herodes til Pilatus
564Johannes eller dragen?
565Himmelsk legeme
566Genopstanden Johannes Døber
567Han eller hun?
568Den etiopiske eunuk
569Kristendommens begyndelse III
570De seje sandaler
571Mindet om amalekitterne
572Den tvetungede Gud
573Drikfældige guder
574Døde Jesus på Golgata?
575Galilæa eller Jerusalem?
576Er Jesus et lam?
577Fattige apostle
578Måtte opstandelsen forkyndes?
579De falske guder
580Undgå Helvede
581Guds rige
582Mand, Gud eller engel?
583Zionist eller antisemit?
584Guds evige pagt
585Profeten Samuel
586En skinsyg Gud
587Guds usynlige væsen
588Forudbestemmelse
589Lam eller løve?
590Jødernes skæbne
591Førstegrøden
592Usynlig Jesus
593Hvor blev zombierne af?
594Gud & skilsmisse
595Har Jesus altid eksisteret?
596Ung kvinde eller jomfru?
597Posthum sammensværgelse
598Gud med os
599Bronzehavet
600Det jødiske råd
601Halal-kød II
602Salomons offer
603Menneskemængden
604Tornekrone
605Druk
606Kaleb og Josva
607Honning
608Hval eller fisk?
609Henry VIII
610Jakob og Lea
611Jakobs hus
612Det afhuggede øre
613Binde og løse
614Henover Galilæas Sø II
615Alle træer?
616Tilbedelse
617Kogt eller stegt?
618Sagde de noget?
619Død eller døende?
620Paulus' farvel
621Jael og Sisera
622Jøderne i Egypten
623Samuels førstefødte
624Den syge Trofimos
625Judaspenge
626Forsinket afgang
627Opstår alle?
628Grib eller ørn?
629Elsk jeres fjender
630Den største profet
631Førstefødte
632Elsk og Had
633Begravet med fædrene?
634Hvem kaldte Peter?
635Mænd eller stridsvogne?
636Filistrenes vogne
637Profeten Bileam II
638Bileams profeti
639En chance til?
640Jødiske myter
641Ørn eller engel?
642Sværd til plovjern
643Jesus' tegn
644Satan i Judas
645Hvor døde Josija?
646Kong Josija's død
647Flængede klæder
648Ikke et hår skal gå tabt
649Utællelig
650Ental eller flertal?
651Hvem flygtede Paulus fra?
652Sandhed i djævlen
653Kløvning af havet
654Skysøjlen
655Beskyttelse eller straf?
656Til evig tid
657Fattig i ånden
658Kristus og Herren
659Hvem dræbte Jesus?
660Farve og smag
661Moses' slør
662Kong Jabin
663Protesterede Abraham?
664Adam eller Eva?
665Davids brødre
666Madvenner
667Tælle stjerner
668Var Timotheus fortabt?
669Hvem bærer byrderne? II
670Kan man læse Bibelen?
671Det jødiske råd
672Frelse gennem loven
673Jesus' undervisning
674De sultne
675Jødernes tegn
676Det jødiske råd II
677Hebron og Debir
678Hyrder og lærere
679Var Paulus apostel?
680Tilføjelser
681Pengene i sækken
682Abrahams udvælgelse
683Den vantro Thomas
684Efter de Ti Bud
685Nådegaver og kald
686Ugudelig retfærdighed
687Stentavler
688Følg Jesus
689Livjatan
690Ligestilling
691Samme sted?
692Bede for de døde
693Omvendelse
694Israels konge
695Tilgivelse
696Surdej
697Formidlere
698Sejrssangen
699Kong Jojakin
700Konge af Juda
701De 50.070 dræbte
702Moses' sønner
703Ukendskab
704Folkemord og gedehamse
705Absaloms sønner
706De sidste tider
707Må man udæske Gud?
708Befriet fra synd?
709Zebulons grænser
710Den gamle amme
711Esajas-rullen
712Menneskesønnen
713Syndernes forladelse
714Kains kone
715Guds rige?
716Afgangstid
717Profeten, der forsvandt
718Peters svigermor
719En arbejder er sin løn værd
720Åbenbaret for spædbørn?
721Indtoget i Jerusalem
722Folkeskarerne
723Samsons mørke tale
724Fanget med list
725Englens Vidnesbyrd
726Kristne brødre
727Gamaliels tale
728Ægteskabsbrud
729Han har givet gaver
730Jakobs stav
731Mænd og kvinder
732Gatitten Obed-Edom
733Selvrensende mad
734Post-humt
735Skjult Gud
736Manasses førstefødte
737Præstens alder
738Midt om natten
739Nytår
740De vantro disciple
741Golgata
742Glæde eller ej
743Guds engle
744Guld og sølv
745Født igen
746Vogte eller knuse?
747Djævlens grundsten
748Uden synd?
749Opstået Kristus
750Kristne i Helvede
751Tilbede Lazarus
752Abraham & Sarah
753Påskelørdag
754Kønsskifte
755Intet kan skade
756Prisen for tempelpladsen
757Forskel på folk
758Kødædere
759Dødsenglen
760Stort folk
761Davids rige
762Kendte Johannes Jesus?
763Betlehem og Efrata
764Kong Jojakim's lig
765Johannes' disciple
766Den vigtigste profeti
767De Retskafnes Bog
768Juda og Tamar
769Slør
770Falsk profet
771Davids trone
772Moses' barnebarn
773Templet i Shilo
774Jojakims søn
775Kong Joram
776Det allerhelligste
777Tabernaklet
778Flittige præster
779Hesron
780Pilatus og Herodes
781Miskendt profet
782Slaveri
783Velsignet blandt kvinder
784Afskyelige egyptere
785Forfulgte disciple
786Morderen på herberget
787Eksil
788Efter syndfloden
789Syd og nord
790Var Isak i live?
791Det var synd
792Det sværeste vers
793Filistre
794Hul i rækken
795Ny påske
796Forhæng eller dør?
797Fordømt
798Af barnemund
799Sejlivede børn
800Farvel for evigt
801Paulus i Jerusalem
802Juda eller Benjamin
803Guds beskyttelse
804Den femte dag
805Forslugne præster
806Døde Enok?
807Påskemåltidet
808Rabbi
809Jødekristne
810Spise med ikke-jøder
811Johannes' dåb
812Kærligheden er tålmodig
813Udvalgt Peter
814Fastede Jesus?
815Privat påske
816Påske og usyrede brød
817De dæmonbesatte
818Hvem udspurgte?
819Jesus om ægteskab
820Må kristne gifte sig?
821Josija og Lovbogen
822Anstødssten
823Ezekiels brød
824Guds plan
825Anklagen mod Paulus
826Fra Egypten til Salomon
827Enfoldig
828Toldere
829Salomons mor
830Salomons olie
831Salomons brødre
832Fornægtelse #2
833Fornægtelse #3
834Regnvejr
835Sabbat
836Henrettelser
837Paulus og Loven
838Hvad Gud har skabt
839Til verdens ende
840Efesos
841Hvem skaffede æslet?
842Potifars kone
843Mange tegn?
844Paulus og Dommedag
845Tavse kvinder II
846Tavse kvinder III
847En forbandelse
848Paulus i himlen
849Hvor Satan?
850Er Moseloven et åg
851Bliv frugtbare og talrige
852Paulus' aftale
853Barabbas
854Jesus eller Barabbas?
855Fremskyndelse
856Mordplaner
857Jesus' mor
858Hjemløs døber
859Påskekrisen
860Peters far
861Øst for Paradis
862Guds søn
863Plads i herberget
864De døde
865Gad eller Ruben?
866Paulus' samvittighed
867Raifans stjerne
868Hvor er de døde?
869Tavse kvinder IV
870Dørstolper
871Posthumt
872Joash af Juda
873Øjet i det høje
874Efter Damaskus
875Forbandede Kana'an
876Akimelek og Ebjatar
877Daniels tre år
878Romeren Paulus
879Pilatus' borg
880Isajs træ
881Guds plan
882Forhallen
883Lydkonge
884Jesus' tid
885Jesus' opgave
886Død for vores synder
887Apostelmødet
888Efter Guds hjerte
889Renter
890Død for vores synder
891Kong Sauls død
892Hvorfor dræbte Gud Saul?
893Døberen og barnemordet
894Bange eller såret
895Er Guds lov god?
896Kongeloven
897Midlertidig lov
898Alle folkeslag?
899Nadverens sakramente
900Skilsmissebrev
901Egyptisk slaveri
902Voldtægtsoffer
903Andres guder
904Svogerpligten
905Jeg er med jer
906Var Herodes konge?
907Bor Gud i templet?
908Jakobs hus
909Jerusalems fald
910Jerusalems fald
911Retfærdighed
912David og templet
913Goshen
914Antal levitter
915Baruk
916Kongernes konge
917Lucifer
918Undgået ødelæggelse
919Årsag til ødelæggelsen
920Det andet tempel
921Esaus koner
922Profetiske kvinder
923Hornløst nytår
924Ingen forsoning
925Forsvundet lov
926Moses' talegaver
927Jesus' side
928Forhærdede tjenere
929Farisæernes lære
930På skrømt
931Den største konge
932Samaria
933Løvhyttefesten
934Forsinkelser
935Skibsforlis
936Sjæl og ånd
937Kongernes konge
938Alfa eller Omega?
939Rakels grav
940Elis sønner
941Er Gud ond?
942Zakarias' far
943Slavers slaver II
944Konkubine eller søn
945Dans arvelod
946Glædelig dommedag
947Jesus' ånd
948Vantro forældre
949Peters kone
950Hvem rørte mig?
951Jesus' begravelse
952Disciplenes mor
953Ypperstepræsten
954Daniels eksil
955Retssager
956Kong Jojakin
957Isaks dødsleje
958Guds sky
959En profet som Moses
960Benjamins fødsel
961Vand eller ørken?
962Goshen eller Ramses?
963Oprøret
964Jesus i templet
965De ti stammer
966Salomons navn
967Fredsfyrsten
968Slanger
969Arvesynden
970Vædder eller gimmerlam
999Min hund har tre ben

1 Mosebog (132)
2 Mosebog (115)
3 Mosebog (38)
4 Mosebog (66)
5 Mosebog (97)
Josva (32)
Dommerbogen (30)
Ruth (3)
1 og 2 Samuelsbog (69)
1 og 2 Kongebog (76)
1 og 2 Krønikebog (85)
Ezra (10)
Nehemias (9)
Ester (2)
Job (15)
Salmernes Bog (32)
Ordsprogenes Bog (20)
Prædikerens Bog (13)
Esajas (31)
Jeremias (25)
Klagesangene (2)
Ezekiel (14)
Daniel (8)
Hoseas (6)
Joel (2)
Amos (4)
Jonas (3)
Mikas (3)
Zefanias (2)
Haggaj (2)
Zakarias (5)
Malakias (6)

Matthæus (270)
Markus (155)
Lukas (169)
Johannes (180)
Apostlenes Gerninger (119)
Romerne (51)
1 Korintherne (49)
2 Korintherne (32)
Galaterne (50)
Efeserne (16)
Filipperne (6)
Kolossenserne (9)
1 Thessalonikerne (8)
2 Thessalonikerne (6)
1 Timotheus (23)
2 Timotheus (14)
Titus (5)
Hebræerne (36)
Jakobs Brev (16)
1 Peter (22)
2 Peter (14)
1 Johannes (16)
2 Johannes (1)
Judas (6)
Åbenbaringen (32)

Apokryfer (12)

Firekildehypotesen (108)
Udvandringen fra Egypten (74)
De Ti Bud (43)
Josephus (19)
GT kontra NT (182)
Septuaginta (54)
Textus Receptus (28)
Paulus (173)
Arvesynden (22)
Bjergprædikenen (50)
De synoptiske evangelier (79)
Stamtavler (68)
Forfalskninger (135)

(RSS Feed: RSS Feed) Bibelen er fyldt med selvmodsigelser. Der vil naturligvis altid være nogle selvmodsigelser i enhver bog af samme størrelse, men antallet er enormt. I denne sektion er samlet næsten tusinde emner, og det svære har ikke været at finde de mange emner. Problemet har snarere været at finde tilstrækkeligt mange forskellige billeder til at illustrere emnerne. Derfor er der lidt genbrug på billedsiden.

Vægten er lagt på eksempler, der er varierede, morsomme og oplysende. Og helst alle tre ting på én gang. Samtidig ligger det også i konceptet, at "Dagens selvmodsigelse" skal serveres i små letfordøjelige hapser,

Det sidste er ikke helt lykkedes, for desværre kræver mange af selvmodsigelserne nogle ret omstændelige beskrivelser — især hvis man også skal imødegå de kristne bortforklaringer. Det gælder selvmodsigelser som Israels 12 stammer, mordet på Zakarias, de to vagtelhistorier og alle de andre detaljer om jødernes kringlede vandring gennem ørkenen.

Hvad kan selvmodsigelser bruges til?

Først og fremmest viser antallet af selvmodsigelser, at Bibelen ikke er guddommeligt inspireret.

Bibelen er simpelthen fejl på fejl: skrevet af uvidende forfattere, der indbyrdes var uenige, forfalsket gennem århundreder og årtusinder og til sidst forvansket (og sommetider yderligere forfalsket) i den danske oversættelse.

Men selvmodsigelserne kan også bruges mere konstruktivt til at give os et indblik i forfatterne bag de enkelte bøger og kapitler i Bibelen.

Langt størstedelen af selvmodsigelserne i Bibelen skyldes hverken fejl eller uvidenhed. De skyldes bevidste uenigheder mellem de forskellige forfattere.

Her er de vigtigste grupperinger:

Harmoniseringer

Fire evangelier
Fire forskellige versioner.

Selvmodsigelserne giver os altså et indblik i de forskellige forfattere af de forskellige bøger i Bibelen. Men det er ikke alle, der interesseret i dette indblik. Visse troende har den mening, at Bibelen er skrevet af en eneste forfatter, Gud, eller i det mindste af folk, som har været guddommeligt inspirerede.

Derfor har jøder og kristne i næsten 2.000 år brugt meget krudt på at "harmonisere" teksten. Et eksempel ser vi hvert år til jul, når de hellige tre konger og stjernen over Betlehem — fra Matthæusevangeliet — rodes sammen med englene, der daler ned i skjul, hyrderne på marken og Jesusbarnet i krybben — fra Lukassevangeliet.

Et andet eksempel er påstanden om, at Maria Magdalena var prostitueret. Denne idé er opstået ved, at man har sammenblandet Maria Magdalena med Lazarus' søster Maria. Sidstnævnte salver Jesus' fødder i slutning af Johannesevangeliet, og hun er derefter blevet "harmoniseret" sammen med den anonyme kvinde, der salver Jesus' fødder tidligt i Lukasevangeliet. Denne kvinde var en »kvinde, som levede i synd« (Lukas 7,37). Hvis man antager, at denne synd var hor, så bliver Maria Magdalena til en prostitueret. Hokus Pokus

Et tredje eksempel er Jakob. I Markus- og Matthæusevangeliet hedder en af Jesus' brødre Jakob, men Jesus slår hurtigt hånden af brødrene. I Lukasevangeliet er brødrene anonyme, men evangeliet ender med, at de slår sig ned i Jerusalem. I Apostlenes Gerninger optræder en Jakob som leder af Menigheden, og Paulus nævner i sine epistler Jakob, Herrens Bror. Sæt dem sammen, og på magisk vis opstår Jakob den Retfærdige, Jesus' bror, leder af menigheden og forfatter af Jakobsbrevet.

Et fjerde eksempel kan være Mel Gibson's The Passion of the Christ, som er forvirrende, hvis man har læst Bibelen. Da Jesus bliver korsfæstet, siger han »Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør« fra Lukasevangeliet. Så er der solformørkelse som i de tre synoptiske evangelier efterfulgt af jordskælvet fra Matthæusevangeliet, og imens taler Jesus til Johannes og Jomfru Maria, »Kvinde, dér er din søn«, som han gør i Johannesevangeliet.

Den ultimative harmonisering er Treenigheden: Jesus er en Gud med tre næser og fire øjne. Det står ganske vist ingenting om Treenigheden i Bibelen, men den kan bortforklare stort set alt.

I den danske oversættelse fra 1992 var harmoniseringen sat i system, idet man nedsatte en revisionskomite på sytten mennesker, der skulle gøre Det Gamle Testamente mere kristent, og desuden en GT-NT-koordineringsgruppen med fire medlemmer, der skulle koordinere fuskeriet, så der kunne stå det samme fusk i både Det Nye og Gamle Testamente.

Bortforklaringer

Selvmodsigelser
Fejl & Selvmodsigelser

For at bevare illusionen om denne "harmoniske" bog har jøder og kristne gennem 2.000 udviklet et bredt arsenal af bortforklaringer. Især i Amerika er der ligefrem gået sport i denne disciplin, der kaldes "apologetics", og som kort sagt går ud på, at alle selvmodsigelser kan og skal bortforklares.

Derfor er der til de fleste af selvmodsigelser i denne sektion angivet de gængse bortforklaringer. Disse bortforklaringer bliver dog hurtigt ensformige og kører i de samme få riller:

Den slags "sport" er lidet befordrende, hvis man ønsker at forstå, hvad den enkelte forfatter forsøger at fortælle. Det er sikkert verdens letteste sag at bortforklare, om der gik 6 eller 8 dage inden Jesus' forvandling, om Jesus var tømrer eller tømrersøn, eller hvorfor Jesus kaldte de 12 for apostle. Men det ville være langt mere konstruktivt at acceptere tilstedeværelsen af selvmodsigelserne, og derefter tænke over, hvorfor de er der.

Til gengæld kan det blive interessant, når der er for mange bortforklaringer, og når bortforklaringerne modsiger hinanden. Hvis en relativt banal selvmodsigelse som f.eks. levitten fra Judas slægt har kunnet beskæftige jøder og kristne i to tusinde år, er det i sig selv nok til at gøre den spændende. Nogle af selvmodsigelserne har været diskuteret siden Porfyrs dage (ca. 232 - 305?), uden at man har fundet en god forklaring. Se Ville Jesus blive hos disciplene indtil verdens ende?, Mordet på Safira og Ananias og Hvad tid genopstod Jesus?.

I rigtigt mange tilfælde har de kristne gået så vidt som til at forfalske den hellige tekst eller fuske med oversættelsen. Det må tages som en indrømmelse af, at der vitterligt er et problem med teksterne, som de har opgivet at bortforklare.
(Se evt. de 50-60 falske vers, de 6.000 forfalskninger i Det Nye Testamente og selvmodsigelser mærket med forfalskninger).

Eksterne Links

Yderligere Selvmodsigelser