Hvaba?? En tro som et sennepsfrø Hvaba??

Markus 6,5: "Og han kunne ikke gøre nogen mægtig gerning dér".
Jesus' møgtige gerninger

Ifølge Jesus var der ingen ende på de mirakler enhver kristen kan udføre, bare man havde den mindste smule tro: »en tro som et sennepsfrø«.

Matthæus 17,20 Han sagde til dem: "Fordi I har så lille en tro. Sandelig siger jeg jer: Har I en tro som et sennepsfrø, kan I sige til dette bjerg: Flyt dig herfra og derhen! og det vil flytte sig. Og intet vil være umuligt for jer.

Troen kan flytte bjerge. Det er ganske vist. Vi andre mangler stadig at se en eneste kristen, der vil opfylde Jesus' ord om at kommandere et bjerg til at flytte sig. Jesus sagde ellers, at enhver kristen kunne gøre det.

Desværre havde Jesus selv svært ved at leve op til sine egne ord. I sin hjemby kunne han »ikke gøre nogen mægtig gerning« på grund af deres vantro.

Markus 6,4 Men Jesus sagde til dem: "En profet er ikke miskendt undtagen i sin hjemby og blandt sine slægtninge og i sit hus."
Markus 6,5 Og han kunne ikke gøre nogen mægtig gerning dér, bortset fra at han lagde hænderne på nogle få syge og helbredte dem.
Markus 6,6 Og han undrede sig over deres vantro. Så gik han omkring i de omliggende landsbyer og underviste.

Kristne bortforklaringer

Allerede forfatteren af Matthæusevangeliet har kunnet se problemet, for han ændrer i teksten. Når Markus skriver, at Jesus kunne »ikke gøre nogen mægtig gerning«, skriver Matthæus: »ikke mange mægtige gerninger«:

Matthæus 13,58 Og han gjorde ikke mange mægtige gerninger dér på grund af deres vantro.

Dermed siger teksten, at Jesus godt kunne have udført mægtige gerninger, hvis han ville, men han valgte kun at gøre nogle få.

Til gengæld har Matthæus så indført en ny selvmodsigelse: Udførte Jesus få eller ingen mægtige gerninger i sin hjemby?

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Markus, De synoptiske evangelier