Hvaba?? Var Johannes Døberen Elias? Hvaba??

Elias døde aldrig. I billedet til højre bliver han ført til himmels i en ildvogn trukket af ildheste.
Kristi himmelfart - Biblia Pauperum

I det sidste kapitel af Det Gamle Testamente lover Gud, at han vil sende Elias lige før dommedag:

Malakias 3,23 Se, jeg sender profeten Elias til jer, før Herrens dag kommer, den store og frygtelige.

Jesus forklarede, at det var Johannes Døberen, der var Elias:

Matthæus 11,11 Sandelig siger jeg jer: Blandt kvindefødte er der ikke fremstået nogen større end Johannes Døber. Men den mindste i Himmeriget er større end han.
Matthæus 11,12 Fra Johannes Døbers dage indtil nu er Himmeriget blevet stormet, og de fremstormende river det til sig.
Matthæus 11,13 For alle profeterne og loven har indtil Johannes været forudsigelser.
Matthæus 11,14 Og om I vil tage imod det: Han er Elias, som skulle komme.

Og han gentog det:

Matthæus 17,10 Så spurgte disciplene ham: "Hvordan kan de skriftkloge da sige, at Elias først skal komme?"
Matthæus 17,11 Han svarede: "Ja, Elias skal komme og genoprette alt,
Matthæus 17,12 men jeg siger jer: Elias er allerede kommet, og de kendte ham ikke, men gjorde med ham, som de ville. Sådan skal også Menneskesønnen lide for deres hånd."
Matthæus 17,13 Da forstod disciplene, at han talte til dem om Johannes Døber.

Men Johannes Døberen selv sagde det modsatte: Han nægtede, at han var Elias:

Johannes 1,21 »Hvad er du da?« spurgte de ham, »er du Elias?« »Det er jeg ikke,« svarede han. »Er du Profeten?« »Nej,« svarede han.
[.. .. ..] 1,22 [. . .]
Johannes 1,23 Han svarede: »Jeg er 'en, der råber i ørkenen: Jævn Herrens vej!' som profeten Esajas har sagt.«
[.. .. ..] 1,22 [. . .]
Johannes 1,25 og de spurgte ham: "Hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus eller Elias eller Profeten?"

Jesus møder Moses og Elias, da han bliver "forvandlet".
Dette sker, længe efter at Johannes Døberen er blevet halshugget.
Moses og Elias opstår

Senere i historien dukker Elias rent faktisk op (billedet til højre). På dette tidspunkt er Johannes Døberen halshugget, død og borte. Ergo kan Jesus ikke have ret i, at Johannes var Elias.

Lukas 9,30 Og se, to mænd talte med ham; det var Moses og Elias,

Kommentar: Johannes Døberen er naturligvis ikke Elias, han er Johannes, og det har han heddet, fra før han blev født (Lukas 1,13). Hvis han var "den genfødte Elias", ville det være det eneste tilfælde af reinkarnation i Bibelen.

Lukas 1,13: Men englen sagde til ham: "Frygt ikke, Zakarias! For din bøn er hørt. Din hustru Elisabeth skal føde dig en søn, og du skal give ham navnet Johannes.

Johannes Døberen er altså ikke Elias, og da Messias først kunne komme, når Elias havde beredt vejen, kan Jesus ikke være den ægte Messias.

Kristen bortforklaring #1

Man kan hævde, at Johannes Døberen bare skulle være "i Elias' ånd". Her kan man passende citere Johannes Døberens egen far: »Han skal gå foran ham i Elias' ånd og kraft« (Lukas 1,17).

Denne bortforklaring ignorerer, hvad Malakias' profeti siger. Profetens ord er »jeg sender profeten Elias til jer« — ikke noget med at sende "en mand, som Elias" eller "Elias' ånd".

Desuden var Elias den ene af de to personer i Det Gamle Testamente, der aldrig døde — han steg til himmels i »en ildvogn med ildheste« (2 Kongebog 2,11, billedet øverst til højre). Der er altså ikke noget, der rent teknisk forhindrer Gud i at sende den rigtige Elias tilbage til jorden — med ildvogn og ildheste og hele svineriet.

2 Kongebog 2,11: Mens de gik og talte sammen, kom der pludselig en ildvogn med ildheste. Den skilte de to fra hinanden, og Elias steg op til himlen i en storm.

Som nævnt optræder Elias senere (billedet til højre), efter at Johannes er blevet halshugget. Så hvorfor skulle Gud have nøjes med at sende "Elias' ånd"?

Kristen bortforklaring #2
Man kan hævde, at Malakias kapitel 3 indeholder to forskellige profetier.

I den ene lover Gud at sende sin engel: »Se, jeg sender min engel, han skal bane vejen for mig« (Malakias 3,1); i den anden profeti lover Gud at sende Elias til Dommedag (Malakias 3,23, citeret foroven). Johannes har kun opfyldt profetien med at være en engel, der baner vejen for Jesus. Den anden profeti — den med Elias — bliver først opfyldt kort før dommedag (og det sker jo lige straks).

Denne bortforklaring ignorerer, hvad Jesus sagde. For det første venter Elias ikke til Dommedag, for »Elias er allerede kommet« (Matthæus 17,12). For det andet er Johannes og Elias ikke to forskellige profetier, for Jesus sagde to gange rent ud, at Johannes og Elias var den samme.

Yderligere oplysninger


Mærker: 1 og 2 Kongebog, Malakias, Matthæus, Johannes, GT kontra NT