Hvaba?? Er Jesus født før Kristi fødsel eller efter Kristi fødsel? Hvaba??

Herodes den Stores soldater på jagt efter Jesusbarnet.
Miraklet i kornmarken

Ifølge Matthæusevangeliet blev Jesus født »i kong Herodes' dage«.

Matthæus 3,1 Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem

Ifølge Lukasevangeliet blev Jesus født i forbindelse med en verdensomspændede folketælling, mens »Kvirinius var statholder i Syrien«:

Lukas 2,1 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden.
Lukas 2,2 Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien.

Kommentar

Man behøver ikke engang at slå op i en historiebog. Man kan bare spørge sig selv: Hvem bestemmer i Judæa? Ifølge Matthæus regerer Kong Herodes så suverænt, at han kan slå alle børnene i Betlehem ihjel, uden at nogen historikere får det at vide. Ifølge Lukas er det den romerske kejser, der detailstyrer landet i en sådan grad, at han kaster hele verdens befolkning ud i kaos ved at kræve personligt fremmøde i deres 39-gange tipoldefars by.

Hvis vi sætter årstal på, døde Kong Herodes år 4 f.Kr., mens den eneste folketælling, der minder bare lidt om den i Lukasevangeliet, skete år 6 e.Kr.

Så blev Jesus født 4 år før Kristi fødsel? Eller 6 år efter Kristi fødsel?

Kristen bortforklaring #1

Den mest almindelige løsning er at ignorere Lukasevangeliet og sætte fødslen til år 4 f.Kr. Åbenbart er historien om barnemordet i Betlehem sværere at ignorere end kejserens folketælling. Denne bortforklaring er så gammel og hæderkronet, at selve vores tidsregning er baseret på Kong Herodes' forkert beregnede dødsdato.

Det er bare en underlig beslutning, eftersom de kristne i alle andre sammenhænge vil påstå, at Lukas var en førsteklasses historiker.

Herodes den Stores ene søn, Antipatros, får sine to brødre, Alexander og Aristobulos, dømt til døden. Få dage før Herodes dør, bliver Antipatros også henrettet.

Herodes havde altså rigeligt med trusler, der var mere presserende end en nyfødt "Messias", der tidligst ville give problemer om 20-30 år.

Herodes den Store, Antipatros, Alexander og Aristobulos

Kristen bortforklaring #2

Mange moderate kristne vil forklare, at 10 års usikkerhed ikke var usædvanligt på den tid; der var jo ingen, der vidste, at Jesus senere ville blive noget særligt.

Denne forklaring modsiges af begivenhederne omkring fødslen: betlehemsstjernen, de hellige tre konger, barnemordet i Betlehem og englene, der dalede ned i skjul. Jesus' forældre burde da kunne huske, om de havde været på flugt i Egypten fra Herodes, eller om den højgravide Maria havde rejst tværs gennem landet på æselryg på grund af Kvirinius' folketælling.

Hvis de ikke engang har styr på så grundlæggende oplysninger, hvordan kan vi så stole på resten af evangelierne?

Kristen bortforklaring #3

I forbindelse med de to forrige bortforklaringer skal det erindres, at der ingen steder står, at Jesus' fødsel var det sidste, der skete i Herodes' liv. Det at man sætter Jesus' fødsel til samme år, som Herodes døde, er i sig selv en bortforklaring, der skal mindske selvmodsigelserne.

Herodes den Store blev 70 år. En anseelig alder dengang, men til gengæld var han i sine sidste år plaget af sygdomme. Historikeren Josephus fortæller detaljeret, hvordan Herodes led af feber, uudholdelig kløe, uophørlige smerter, opsvulmede ben, betændelser, orme, der krøb ud af kønsdelene, vejrtrækningsbesvær og kramper.(1) Hans svækkelse gjorde, at han måtte slås mod intriger fra sine egne sønner: Tre år før han døde, henrettede han sønnerne Alexander og Aristobulos (billedet til venstre), og få dage før sin død henrettede han sønnen Antipatros.

Hvis vi antager — sammen med de kristne — at Jesus blev født, lige før Herodes døde, har den aldrende og smerteplagede monark altså haft helt andre prioriteter end en "Messias", der tidligst ville kunne blive jødernes konge om 20-30 år.

Den Herodes, Matthæus beskriver, er tydeligvis en snu og handlekraftig mand i topform. Fødslen er snarere sket 20-30 år f. Kr.

Kristen bortforklaring #4, 5, 6, 7 osv.

Sidste udvej er at skabe forvirring omkring Kvirinius' folketælling: Har der været flere folketællinger? Har Kvirinius været statholder af Syrien flere gange? Har Kvirinius talt befolkningen, inden han blev statholder af Syrien? Har der været flere Kvirinius'er?

For en grundigere gennemgang, se kronologien: Hvornår blev Jesus' født?

Yderligere selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

Herodes' sygdomme . . .: Josephus skriver:

5) Fra nu af bredte sygdommen sig til hele hans krop, og den kendetegnedes ved mange forskellige symptomer. Feberen var ikke særlig voldsom, men der kom en uudholdelig kløe over hele kroppen og uophørlige smerter i underlivet; hans ben svulmede op som hos en, der lider af vattersot, og i underlivet viste sig en betændelse; på kønsdelene udviklede der sig så en byld, hvorfra der krøb orme frem, desuden kunne han kun få vejret, når han sad op, og så endda kun med besvær, og han fik krampe i alle lemmerne. […]

[..]

7) […] For en kort tid bedredes nu Herodes' tilstand og stemning, men derefter pintes han af, at han ikke kunne tage næring til sig, og af en krampagtig hoste, og han bukkede nu helt under for smerterne og besluttede derfor at komme smerterne i forkøbet. Han tog da et æble og bad om en kniv, idet han plejede at skære æbler i stykker, når han spiste dem. Derefter så han sig om, om der var nogen, der kunne holde ham tilbage, og løftede den højre hånd for at dræbe sig selv. Men hans fætter Achiabos ilede til, greb ham i armen og forhindrede det. Der hørtes straks høje klageråb i paladset, som om kongen allerede var død.

Josephus: Den Jødiske Krig 1,33,5-7 (side 103) - oversat af Erling Harsberg. Museum Tusculanums forlag 1997

Læs evt. Alexander Rasmussens oversættelse fra 1905.


Mærker: Matthæus, Lukas, Josephus