Hvaba?? Sådan kom døden til alle mennesker Hvaba??

Romerne 5,12: "sådan kom Døden til alle mennesker"
Storm P

Her er to gamle danske oversættelser af det samme vers:

Romerne 5,12 Derfor, ligesom synden kom ind i verden formedelst eet menneske, og døden formedelst synden, saaledes trængte og døden igiennem til alle mennesker, i det de syndede alle.
(Dansk oversættelse fra 1814)

Romerne 5,12 Altsaa, ligesom Synden kom ind i Verden ved eet Menneske, og Døden ved Synden, og saaledes Døden trængte igjennem til alle Mennesker, idet de syndede alle.
(Dansk oversættelse fra 1897)

De meget gamle Bibler skrev "i det" i to ord, men i senere oplag blev det skrevet i ét ord. Denne ændring er ganske vist rent ortografisk, og skyldes ikke nogen "reformation" midt i 1800-tallet. Alligevel afslører forskellen et dybt skisme mellem den vestlige og østlige kirke.

Ordene på græsk er "eph ô", der helt bogstaveligt betyder "i hvilken". Den østromerske kirke fortolker det som, at Døden kommer til alle mennesker, og »i det syndede de alle«. Dvs. i Dødens vold var vi også syndens slaver. Som dødeligt kød kunne vi ikke følge Guds lov om uselvisk kærlighed. Som der står i King James Bibel: »for that all have sinned« "for dette / på grund af dette har alle syndet".

Romerne 5,12: Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin; and so death passed upon all men, for that all have sinned:
(King James Bibel fra 1611)

Lutheranere og andre katolikker foretrækker dog at oversætte "eph ô" til "fordi", f.eks. Den Autoriserede Oversættelse fra 1992: Døden kom til alle mennesker, »fordi alle syndede«. Jvf. oversættelsen fra 1897: »idet de syndede alle«.

Romerne 5,12: Derfor: Synden kom ind i verden ved ét menneske, og ved synden døden, og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Som altid er Djævlen i detaljen. Det lille mellemrum gør. at de to oversættelser næsten siger det modsatte af hinanden: Har vi arvet synden eller dødeligheden fra Adam? Er det dødeligheden, der tvinger os til at synde, eller er det Arvesynden, der dræber os?

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Romerne, Paulus, Arvesynden