Hvaba?? Fredsfyrsten Salomon Hvaba??

Længe før vor tidsregning har man kunnet hedde "Fred" til fornavn. Se bare fyren til venstre.
Flintstones

Længe før Salomon kom til verden, gav Gud ham navnet Salomo.

1 Krønikebog 22,9 Men du skal få en søn. Han skal være en fredens mand; jeg vil skaffe ham fred for alle hans fjender på alle sider. Han skal hedde Salomo, for i hans dage vil jeg sende fred og ro over Israel.

Bibelselskabet forklarer i en fodnote: »På hebraisk er der ordspil mellem Salomo og fred«. Men hvor fredelig var Salomon?

En af Salomons brødre bad om at blive gift med en ung pige, som David på sine gamle dage havde ligget med. Bibelen insisterer på, at David kun havde ligget med pigen for varmens skyld og ikke havde haft samleje med hende (1 Kongebog 1,4).

1 Kongebog 1,4: Pigen var meget smuk. Hun passede og plejede ham; men kongen havde ikke samleje med hende.

Alligevel reagerede Kong Salomon overraskende heftigt:

1 Kongebog 2,22 Kong Salomo svarede sin mor: "Hvorfor beder du om Abishag fra Shunem til Adonija? Nej, bed dog om kongedømmet til ham! Han er jo min ældre bror, og han har præsten Ebjatar og Joab, Serujas søn, på sin side."
1 Kongebog 2,23 Og kong Salomo svor ved Herren: "Gud ramme mig igen og igen, om ikke det skal koste Adonija livet, at han har sagt sådan!

Fredsfyrsten fik sin egen bror hugget ned(!) Er det det, Gud forstår ved »en fredens mand«?

Guds profet arrangerer et oprør mod Salomon (1 Kongebog 11,26-40)
Akija

Kommentar

Salomons voldsomme reaktion og den efterfølgende afsættelse af ypperstepræsten Ebjatar, der havde tjent ham trofast i fyrre år, kan muligvis hænge sammen med, at en konges harem er et tegn på hans kongeværdighed, ligesom scepter og krone.

Se evt. mere om Absaloms oprør på siden om Bibelen og blodskam.

Denne fortolkning bekræftes af, at Salomon udbryder: »Nej, bed dog om kongedømmet til ham!« og dermed knytter pigen sammen med kongemagten (1 Kongebog 2,22 citeret foroven).

På den anden side var pigen ikke en af Davids 10 koner og 10 medhustruer, og som sagt insisterer Bibelen på, at David kun havde ligget med hende for varmens skyld og ikke havde haft samleje med hende (1 Kongebog 1,4).

Kristen bortforklaring #1

Man kan ignorere første halvdel af Guds ord (»Han skal være en fredens mand«), og i stedet koncentrere sig om slutningen af verset: »i hans dage vil jeg sende fred og ro over Israel«. Salomon var en ubehagelig person, men det afgørende var, at Israel havde en fredelig tid.

Men Israel havde ikke en fredelig tid. Gud sørgede for, at der konstant var krig:

1 Kongebog 11,14 Herren lod en modstander af Salomo fremstå; det var edomitten Hadad af kongeslægten i Edom.

1 Kongebog 11,23 Gud lod en modstander af Salomo fremstå; det var Rezon, Eljadas søn, som var flygtet fra sin herre, Sobas konge Hadad'ezer. [.. .. ..] [. . .]
1 Kongebog 11,25 Han blev Israels modstander, så længe Salomo levede, og det kom oven i den ulykke, som Hadad forvoldte. Han regerede over Aram, og han afskyede Israel.

Og mens Salomon således var beskæftiget med de ydre fjender, arrangerede Gud et oprør mod Davids hus, der gjorde, at Davids evige kongerige mistede ti af de tolv stammer (billedet til venstre).

1 Kongebog 11,26 Jeroboam var søn af Nebat, en efraimit fra Sereda; hans mor hed Serua og var enke. Han var i Salomos tjeneste, men gjorde oprør mod kongen.
1 Kongebog 11,27 Sådan gik det til, at han gjorde oprør mod kongen. Salomo byggede Millo og lukkede bruddet i muren i sin far Davids by.
[.. .. ..] [. . .]
1 Kongebog 11,30 Da greb Akija fat i den nye kappe, han havde på, rev den i tolv stykker
1 Kongebog 11,31 og sagde til Jeroboam: "Tag ti stykker, for dette siger Herren, Israels Gud: Jeg river kongeriget fra Salomo og giver dig de ti stammer;

Salomons regering var blandt de mest urolige tider i Israels historie.

Kristen bortforklaring #2

Med hensyn til den forrige bortforklaring kan man skyde skylden for ufreden på Salomon. Guds startede først de mange krige mod Israel, da Salomon brød hver eneste paragraf i Kongeloven og dyrkede fremmede guder.

Men det ændrer jo ikke ved, at Gud har brudt sit løfte. Salomon blev ikke en fredens mand, og der blev ikke fred og ro i landet.

Desuden havde Gud lovet David, at han ville opdrage Salomon, hvis han trådte ved siden af:

2 Samuel 7,12 Når dine dage er omme, og du har lagt dig til hvile hos dine fædre, vil jeg lade en af dine efterkommere, dit eget kød og blod, efterfølge dig, og jeg vil grundfæste hans kongedømme.
2 Samuel 7,13 Han skal bygge et hus for mit navn, og jeg vil grundfæste hans kongetrone til evig tid.
2 Samuel 7,14 Jeg vil være hans fader, og han skal være min søn. Når han forbryder sig, vil jeg tugte ham med menneskestok og menneskeslag;
2 Samuel 7,15 men min trofasthed skal ikke tages fra ham, sådan som jeg tog den fra Saul, ham som jeg fjernede til fordel for dig.
2 Samuel 7,16 Dit hus og dit kongedømme skal stå fast for mit ansigt til evig tid, din trone skal være grundfæstet til evig tid."

Gud opdrog Salomon, og Gud gjorde Salomon til verdens klogeste mand. Hvis Guds opdragelse og Guds visdom ikke var nok til at behage Gud, så er det Guds egen skyld.

Kristen bortforklaring #3

Cambridge Bible for Schools and Colleges skriver:

1 Chronicles 22:9
I will give him rest] Cp. 1Ki_5:4. The promise here made is of a period of peace sufficiently long for the work of Temple-building. Solomon's reign was not wholly peaceful;

Det er nærmere en tør konstatering end en bortforklaring. Gud gav Salomon fred præcis længe nok til at bygge templet.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 og 2 Kongebog, 1 og 2 Krønikebog