Hvaba?? Hans mor g[l]emte alle ordene i sit hjerte Hvaba??

Den unge Jesus debatterer med lærerne i templet.
Jesus i templet

Da Jesus blev født, dalede engle ned i skjul og fortalte det glade budskab til hyrderne på marken. Maria »gemte alle disse ord i sit hjerte«

Lukas 2,18 og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem;
Lukas 2,19 men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem.

Da Jesus var 12 år gammel, blev han væk fra sin far og mor. De fandt ham i templet i Jerusalem, hvor han debatterede med lærerne, og »Alle, der hørte det, undrede sig meget over hans indsigt og de svar, han gav« (Lukas 2,47).

Endnu en gang gemte Maria alle ordene i sit hjerte:.

Lukas 2,51 Så fulgte han med dem tilbage til Nazaret, og han var lydig mod dem. Hans mor gemte alle ordene i sit hjerte.

Men hun må have gemt disse ord lidt for godt væk, for da Jesus blev voksen og prædikede Guds rige, forsøgte hun og resten af familien at få fat i ham, for de var enige om, at han måtte være tosset.

Markus 3,21 Og da hans slægtninge hørte det, gik de hen for at få fat i ham, for de mente, at han var ude af sig selv.

Havde Maria gemt ordene eller glemt dem? Og troede hun ikke på Gabriel og miraklerne?

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Markus, Lukas