Hvaba?? Var jorden et hav eller en ørken? Hvaba??

[…] og Guds ånd svævede over vandene.
Magt over vandene

I begyndelse var jorden dækket af vand. Vandet har altid være her.

1 Mosebog 1,1 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.
1 Mosebog 1,2 Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene.

Nej. Jorden var en ørken, fordi Gud hverken havde skabt regnvejr, gartnere eller kilder:

1 Mosebog 2,4b […] Dengang Gud Herren skabte jord og himmel,
1 Mosebog 2,5 var der endnu ingen buske på jorden, og ingen planter var spiret frem, for Gud Herren havde ikke ladet det regne på jorden, og der var ingen mennesker til at dyrke agerjorden,
1 Mosebog 2,6 men en kilde brød frem af jorden og vandede hele agerjorden.

Kristne bortforklaringer

Standardbortforklaringen er, at de to Skabelsesberetninger supplerer hinanden. Den første giver det store billede med lys, himmelhvælving, sol, måne, stjerner, dyr og mennesker, mens den anden anlægger en mere lokal, menneskelig vinkel med et Paradis beliggende et sted i Mellemøsten.

Men det understreger jo bare, at de to historier er vidt forskellige.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 1 Mosebog, Firekildehypotesen