Hvaba?? Hvor og hvornår blev Benjamin født? Hvaba??

Benjamins mor døde under fødslen udenfor Betlehem.
Rakels grav

I dag kalder vi den yngste i flokken for "en Benjamin", og Benjamin var netop en "efternøler" — meget yngre end sine brødre. Han blev født på rejsen fra Betel, tæt på byen Betlehem:

1 Mosebog 35,16 De brød op fra Betel. Da de endnu var et stykke vej fra Efrat, skulle Rakel føde, og det blev en hård fødsel.
[.. .. ..] [. . .]
1 Mosebog 35,18 Lige før Rakel udåndede - for det kostede hende livet - gav hun ham navnet Ben-Oni; men hans far kaldte ham Benjamin.
1 Mosebog 35,19 Da Rakel var død, blev hun begravet ved vejen til Efrat, det samme som Betlehem.

Nej. Få vers senere får vi at vide, at alle Jakobs tolv sønner var født, dengang Jakob boede i Paddan-Aram.

1 Mosebog 35,23 Leas sønner var: Ruben, Jakobs førstefødte, Simeon, Levi, Juda, Issakar og Zebulon.
1 Mosebog 35,24 Rakels sønner var: Josef og Benjamin.
1 Mosebog 35,25 Rakels trælkvinde Bilhas sønner var: Dan og Naftali.
1 Mosebog 35,26 Leas trælkvinde Zilpas sønner var: Gad og Asher. Det var de sønner, Jakob fik i Paddan-Aram.

Vi får også at vide, at det var Josef — Benjamins storebror med den samme mor — der var den yngste:

1 Mosebog 37,3 Israel elskede Josef mest af alle sine sønner, for han havde fået ham i sin alderdom. Han lod en lang ærmekjortel lave til ham.

Josef omfavner lille Benjamin
Josef Benjamin

Jødiske bortforklaringer

Med hensyn til. at Jakob havde fået Josef »i sin alderdom«, havde Rashi(1) to forklaringer. Begge gik ud på, at "ordene betød noget andet":

THE SON OF HIS OLD AGE — because he was a wise son to him" — all that he had learnt from Shem and Eber he taught him (Genesis Rabbah 84:8). Another explanation of .. ..... — his facial features were similar to his (Jacob's) (Genesis Rabbah 84:8).

(Rashi om 1 Mosebog 37,3)

Den ene forklaring var altså, at Josef ikke var "en søn af Jakobs alderdom", men "en søn af de ældre". Rabbierne mente nemlig, at Sem og Eber (dvs. Noas søn og tipoldebarn) havde lært Josef alt om Guds lov.

Det er fuldstændig korrekt, at Sem og Eber stadig var i live (se evt. grafen over de første tyve patriarker, men der står ingen steder i Bibelen noget om, hvad de foretog sig efter syndfloden (udover at få børn). Desuden var der stadig over 400 år, til Moses modtog Guds lov på bjerget.

Den anden — lidt mystiske forklaring — er, at Josefs ansigt mindede om Jakobs eget.

Kristne bortforklaringer

Med hensyn til, at Benjamin er født samme sted (og på samme tid) som sine brødre, har John Gill(2) en lidt usædvanlig forklaring:

these are the sons of Jacob, which were born to him in Padanaram, all excepting Benjamin; and because they were by far the greater part, even all but one, that were born there, this is said in general; and there having been given in the context such a particular account of the birth of Benjamin, and of the place of it, them was no need for the historian particularly to except him, since the reader would be in no danger of being led into a mistake.
(Fremhævelse i original)

Ifølge Gill udtaler forfatteren sig generelt, da langt de fleste af sønnerne var født i Paddan-Aram. Eftersom forfatteren lige har fortalt om de særlige omstændigheder ved Benjamins fødsel, er der ingen fare for, at læseren skal misforstå noget,

Med andre ord: Bare selvmodsigelsen er grov nok, er det ikke en selvmodsigelse.

Yderligere Selvmodsigelser


Fodnoter: (1) (2)

Rashi levede fra 1040 til 1105 og hed egentlig Shlomo Yitzhaki, men han er mere kendt under akronymet RAbbi SHlomo Itzhaki.

John Gill (1697 - 1771). Engelsk baptist. Forfatter af John Gills Exposition of the Entire Bible.

For en ordens skyld siger jeg ikke, at Gill repræsenterer det nyeste og ypperste indenfor Bibelforskningen, men når jeg citerer et 250 år gammelt, konservativt, kristent standardværk, skulle det gerne vise, at indholdet på nærværende side ikke er noget nymodens ateistisk, ondsindet sludder.


Mærker: 1 Mosebog, Firekildehypotesen