Hvaba?? Hvor gammel var Kong Jojakin? Hvaba??

Bibelen rettes til
Bibel revision

Jojakin var 18 år, da han blev konge, og han regerede tre måneder:

2 Kongebog 24,8 Jojakin var atten år, da han blev konge, og han regerede tre måneder i Jerusalem. Hans mor hed Nehushta og var datter af Elnatan fra Jerusalem.

Nej, han var kun otte år. Til gengæld regerede han i tre måneder og 10 dage.

2 Krønikebog 36,9 Jojakim var otte År gammel, der han blev Konge, og regerede tre Måneder og ti Dage i Jerusalem og gjorde det, som var ondt for Herrens Øjne.
(Dansk oversættelse fra 1897)

De ti af årene er blevet til dage.

Kommentar

Strengt taget behøver det ikke at være en fejl, at 2 Krønikebog 36,9 skriver "otte år". Hans oldefar, Josija, havde haft samme alder, da han blev konge (2 Kongebog 22,1).

Men i Jojakims tilfælde lyder det voldsomt, at en 8-årig, der kun regerede i 3 måneder, »gjorde det, som var ondt for Herrens Øjne«, og at denne 8-årige havde flere koner (2 Kongebog 24,15).

Ikke desto mindre er det det, der står i den hebraiske tekst. Det samme står i den græske teksttradition, Septuaginta (2 Krønikebog 36,9), så fejlen må være meget gammel.

2 Kongebog 22,1: Josija var otte år, da han blev konge, og han regerede enogtredive år i Jerusalem. Hans mor hed Jedida og var datter af Adaja fra Boskat.
2 Kongebog 24,15: Han førte Jojakin i eksil til Babylon, og kongens mor, hans hustruer, hans hofmænd og de mægtige i landet førte han også i eksil fra Jerusalem til Babylon.
2 Krønikebog 36,9: Jechonias [was] eight years old when he began to reign, and he reigned three months and ten days in Jerusalem, and did that which was evil in the sight of the Lord.
(Septuaginta oversat til engelsk, af Lancelot Brenton, 1851)

Kristen bortforklaring #1

John Gill(1) giver standardforklaringen:

Jehoiachin was eighteen years old when he began to reign, .... In 2Ch_36:9 he is said to be but eight years old; which may be reconciled by observing, that he might be made and declared king by his father, in the first year of his reign, who reigned eleven years, so that he was eight years old when he began to reign with him, and eighteen when he began to reign alone.
[…]
(Gill, fremhævelse i original)

Sønnen havde regeret sammen med sin far i 10 år, indtil faderens død, da Jojakin var 18 år. Derfor skriver den ene forfatter, at han startede allerede som 8-årig.

Det er selvfølgelig en ren påstand, men denne forklaring bruges, hver gang der er knas i kongerækkerne i Kongebøgerne og Krønikebøgerne.

Kristen bortforklaring #2

John Lightfoot (1602-1675) havde en mere fantasifuld forklaring:

2 KINGS, XXIV. ver. 8, 9; 2 CHRON. XXXVI. ver. 9.

[…]
There is one main doubt and scruple ariseth, in comparing his story in the Book of Kings and Chronicles together: for the Book of Chronicles saith, he was 'eight years old,' when he began to reign; and the Book of Kings saith, he was 'eighteen.' Now, in expressions that are so different, propriety is not to be expected in both ; but the one to be taken properly, and that is, that he was eighteen years old when he began to reign; and the other, that he was the son of the eighth year, or fell in the lot of the eighth year, after any captivity of Judah had begun: for the beginning of his reign was in the eighth year of Nebuchadnezzar; and in the eighth year of the seventy of captivity. And so the Holy Ghost dealeth here, as he doth about Ahaziah [2 Kings, viii. 26, and 2 Chron. xxii. 2, compared together], as was observed there.
(The whole works of John Lightfoot, 1822, bind 2, side 288)

Altså: Jojakin var "en søn af det ottende år". Jeremias havde startet med at profetere om Jerusalems fald allerede i »babylonerkongen Nebukadnesars første år« (Jeremias 25,1), og Jojakin var næppe blevet kronet, før Nebukadnesar erobrede Jerusalem »i sit ottende regeringsår« (2 Kongebog 24,12).

Derfor var Jojakin 18 år af alder, men samtidig "søn af det ottende år".

Jeremias 25,1: Det ord, som kom til Jeremias om hele Judas folk i Josijas søn kong Jojakim af Judas fjerde regeringsår; det var babylonerkongen Nebukadnesars første år.
2 Kongebog 24,12: og Judas konge Jojakin overgav sig til ham sammen med sin mor, sine folk, sine stormænd og hofmænd; i sit ottende regeringsår tog babylonerkongen ham til fange.

Kristen bortforklaring #3

Moderne Bibelselskaber er ikke så imponerede af Gill's og Lightfoot's anstrengelser.

Uhyggeligt mange oversættelser skriver simpelthen det, der "burde" stå. F.eks.:

2 Krønikebog 36,9 Jojakin var atten år, da han blev konge, og han regerede tre måneder og ti dage i Jerusalem. Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Yderligere selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

John Gill (1697 - 1771). Engelsk baptist. Forfatter af John Gills Exposition of the Entire Bible.

For en ordens skyld siger jeg ikke, at Gill repræsenterer det nyeste og ypperste indenfor Bibelforskningen, men når jeg citerer et 250 år gammelt, konservativt, kristent standardværk, skulle det gerne vise, at indholdet på nærværende side ikke er noget nymodens ateistisk, ondsindet sludder.


Mærker: 1 og 2 Kongebog, 1 og 2 Krønikebog, Stamtavler