Hvaba?? Retssagerne mod Jesus Hvaba??

Jesus og Pontius Pilatus
Antonio Ciseri

Historien om retssagerne og afhøringerne er lige så rodet som resten af Bibelen.

Markus og Matthæus har næsten den samme historie: Jesus bliver arresteret og straks ført til ypperstepræsten Kajfas, hvor det jødiske råd, Sanhedrinet, allerede er samlet:

Matthæus 26,57 De, der havde pågrebet Jesus, førte ham til ypperstepræsten Kajfas, hvor de skriftkloge og de ældste var samlet.
[.. .. ..] [. . .]
Matthæus 26,59 Ypperstepræsterne og hele Rådet søgte at få et falsk vidneudsagn mod Jesus for at kunne dømme ham til døden,

Ypperstepræsten flænger sine klæder, og tidligt næste morgen udleverer de Jesus til Pilatus:

Matthæus 27,2 De lod ham binde og føre bort og udleverede ham til statholderen, Pilatus.

Se evt. Jesus' sidste døgn.

Lukas starter også med udlevere Jesus til ypperstepræsten:

Lukas 22,54 De anholdt ham og førte ham bort, hen til ypperstepræstens hus; men Peter fulgte efter på afstand.

Men rådet samles først næste morgen:

Lukas 22,66 Da det blev dag, samledes folkets ældste med ypperstepræster og skriftkloge. De førte ham ind til Rådet

Så fører de ham til Pilatus:

Lukas 23,1 Og hele forsamlingen rejste sig og førte ham til Pilatus.

Men Pilatus sender Jesus til Herodes, der blev meget glad for at se Jesus.

Lukas 23,7 og da han fik at vide, at han hørte under Herodes, sendte han ham til Herodes, som også var i Jerusalem i de dage.

Herodes gav Jesus en fornem kappe på, før Jesus blev sendt fra Herodes til Pilatus:

Lukas 23,11 Sammen med sine soldater viste Herodes ham foragt og hånede ham ved at iføre ham en pragtfuld kappe og sendte ham tilbage til Pilatus.

Johannes er (naturligvis) helt uenig. Jesus bliver først ført til ypperstepræstens svigerfar, Annas:

Johannes 18,13 de førte ham først til Annas, for han var svigerfar til Kajfas, der var ypperstepræst det år.

Her bliver Jesus afhørt af ypperstepræsten, hvorefter han bliver sendt til ypperstepræsten Kajfas:

Johannes 18,24 Annas sendte ham så bundet til ypperstepræsten Kajfas.

Her sker der absolut intet (udover Peters fornægtelse ude i gården). Rådet samles ikke, og Kajfas sender Jesus videre til statholderen Pilatus:

Johannes 18,28 De førte nu Jesus fra Kajfas til statholderens borg. Det var tidligt om morgenen. Selv gik de ikke ind i borgen, for at de ikke skulle blive urene, men kunne holde påskemåltid.

I alt har vi tre meget forskellige historier, og alt i alt er der 5-6 retssager og afhøringer:

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Lukas, Johannes