Hvaba?? Hvem var ypperstepræsten, der afhørte Jesus? Hvaba??

Jesus bliver arresteret.
Getsemane

Da Jesus blev arresteret, blev han først sendt til Annas, der var svigerfar til ypperstepræsten Kajfas.

Johannes 18,13 de førte ham først til Annas, for han var svigerfar til Kajfas, der var ypperstepræst det år.

Ypperstepræsten udspurgte Jesus:

Johannes 18,19 Ypperstepræsten spurgte nu Jesus ud om hans disciple og om hans lære.

Og først nu blev Jesus sendt til ypperstepræsten Kajfas.

Johannes 18,24 Annas sendte ham så bundet til ypperstepræsten Kajfas.

Hvordan kunne Kajfas have udspurgt ham, før de mødtes?

Kristen bortforklaring #1

I mange gamle Bibler var verset oversat i før-datid:

Johannes 18,24 Men Annas havde sendt ham bunden til den Ypperstepræst Caiphas.
(Dansk oversættelse fra 1897)

Johannes 18,24 Now Annas had sent him bound unto Caiaphas the high priest.
(King James Bibel fra 1611)

På den måde kunne man (bort)forklare det som en parentetisk opsummering: Annas havde allerede sendt Jesus til ypperstepræsten, men forfatteren havde bare glemt at nævne det.

F.eks. skriver Clarke:

Now Annas had sent him, etc. — It has been observed before that the proper place of this verse is immediately after the 13th; and, if it be allowed to stand here, it should be read in a parenthesis, and considered as a recapitulation of what had been before done.
(Adam Clarke, Commentary on the New Testament)

Kristen bortforklaring #2

I forlængelse af forrige bortforklaring: Oversættelsen med før-datid er forkert, eftersom verbet i den græske tekst står i aorist. Desuden starter verset på græsk: "apesteilen oun auton", på dansk: "man sendte ham derfor".

En sætning med "derfor" kan naturligvis ikke fortolkes som en parentetisk opsummering.

Men i næsten 2.000 år var ordet "oun" fjernet i den græske tekst (i Codex Sinaiticus er "oun" erstattet af "de"). Det gjorde den fuskede oversættelse mere spiselig. Se evt. de 6.000 forfalskninger.

Kristen bortforklaring #3

Den mest populære bortforklaring i dag, når ikke man længere kan fuske med teksten, er at udnævne Annas til æres-ypperstepræst.

Den historiske Annas havde engang været ypperstepræst, men var blevet afsat af de vantro romere, så måske betragtede jøderne ham stadig som ypperstepræst? Lukas skriver »mens Annas og Kajfas var ypperstepræster« (Lukas 3,2) og senere: »ypperstepræsten Annas« (Apostlenes Gerninger 4,6).

Men det ændrer ikke ved, at teksten er noget rod. Problemet med denne bortforklaring er, at forfatteren til Johannesevangeliet, det mest antijødiske evangelium, skulle omtale Annas som ypperstepræst uden forklaring og samtidigt forvente, at hans ikke-jødiske læsere ville forstå, hvad jøderne tænkte "inderst inde" for 60-80 år siden på Jesus' tid.

Lukas 3,2: og mens Annas og Kajfas var ypperstepræster, da kom Guds ord til Zakarias' søn, Johannes, ude i ørkenen.
Apostlenes Gerninger 4,6: ypperstepræsten Annas, Kajfas, Johannes og Alexander og de andre af ypperstepræstelig slægt.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Johannes, Textus Receptus, Forfalskninger