Hvaba?? Jakob og Johannes' mor Hvaba??

Selvmodsigelse #952 B: Jesus' egen mor var til stede ved korsfæstelsen, selvom han havde forladt hende hjemme i Galilæa.
Jesus og Kobberslangen

Jakob og Johannes' mor har en ydmyg bøn til Jesus:

Matthæus 20,20 Da kom Zebedæussønnernes mor hen til Jesus sammen med sine sønner, kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget.
Matthæus 20,21 Han spurgte hende: "Hvad vil du?" Hun sagde til ham: "Sig, at mine to sønner her må få sæde i dit rige, den ene ved din højre, den anden ved din venstre hånd."

Men hvor kommer hun fra? Jesus krævede, at hans disciple skulle hade deres forældre:

Lukas 14,26 Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel.

Man skulle forlade sine forældre (og resten af familien) for at komme ind i Himlen:

Lukas 18,29 Han sagde til dem: "Sandelig siger jeg jer: Der er ingen, der har forladt hjem eller hustru eller brødre eller forældre eller børn for Guds riges skyld,
Lukas 18,30 som ikke får det mangedobbelt igen i denne verden og evigt liv i den kommende verden."

Bibelen fortæller da også tydeligt, at Jakob og Johannes omgående havde forladt familien, da de blev kaldede af Jesus:

Matthæus 4,21 Da han gik videre, så han to andre brødre, Jakob, Zebedæus' søn, og hans bror Johannes, i båden sammen med deres far Zebedæus i færd med at ordne deres garn. Han kaldte på dem,
Matthæus 4,22 og de forlod straks båden og deres far og fulgte ham.

Ordet for at forlade på græsk: "aphentes" er det samme, der bruges, da Jesus blev arresteret: »Da lod de ham alle sammen i stikken og flygtede« (Markus 14,20).

Så hvorfor er moren alligevel sammen med sønnerne og Jesus? Og hvorfor var Jesus' egen mor til stede ved korset (billedet til højre) i stedet for at blive hjemme i Galilæa en uges rejse derfra?

Hvis Jakob og Johannes (og deres mor) skulle have glemt det, så er pladsen ved siden af Jesus allerede optaget — af Gud!
De to Herrer

Kommentar

I Markusevangeliet kommanderer de to disciple rundt med Jesus, som om han var deres tjener. De har åbenbart heller ikke fattet, at sædet ved Jesus' side allerede er optaget (billedet til venstre), og at de faktisk beordrer Jesus til at smide Gud væk fra sin plads. Den ultimative ironi sker ved slutningen af evangeliet, hvor det afsløres, at Jesus' "herlighed" er hans korsfæstelse, og at den attraktive plads på hans højre og venstre side er reserveret af to andre: »de korsfæstede to røvere med ham, een hos hans høire, og een hos hans venstre side«.

Matthæus kopierer Markusevangeliet, men alle disse spydigheder er spildte Gud ord på Balle-Lars for ham. Matthæus har en helt andet respekt for disciplene, så han tilretter historien, således at det er deres mor, der stiller det forvovne spørgsmål, og hun stiller også spørgsmålet langt mere respektfuldt, da hun »kastede sig ned for ham«.

Men dermed har Matthæus skabt en selvmodsigelse. Vi får aldrig nogen forklaring på, hvorfor hun alligevel rejser rundt sammen med sine sønner og Jesus.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Lukas