Hvaba?? Hvem var det, der begravede Jesus? Hvaba??

Josef fra Arimatæa tager Jesus ned af korset.
Nedtagning

I Apostlenes Gerninger får vi at vide, hvordan Jerusalems indbyggere har dræbt Jesus og begravet ham:

Apostlenes Gerninger 13,27 For Jerusalems indbyggere og deres ledere kendte ham ikke, de dømte ham og opfyldte derved profeternes ord, som læses op hver sabbat.
Apostlenes Gerninger 13,28 Og selv om de ikke fandt noget grundlag for dødsdom, bad de Pilatus om at lade ham henrette.
Apostlenes Gerninger 13,29 Da de havde udført alt det, der står skrevet om ham, tog de ham ned fra korset og lagde ham i en grav.

Man kan dårligt læse det anderledes end, at det var de samme "de", der dømte Jesus, fik ham henrettet, tog ham ned af korset og begravede ham.

Men alle fire evangelier fortæller, at Jesus blev nedtaget og begravet af Josef fra Arimatæa, der ikke havde deltaget i komplottet:

Lukas 23,50 Og se, der var en mand ved navn Josef, medlem af Rådet og en god og retfærdig mand,
Lukas 23,51 som ikke havde samtykket i det, de andre havde besluttet og gjort; han var fra Arimatæa, en jødisk by, og han ventede Guds rige.

Ifølge Johannesevangeliet var Josef fra Arimatæa discipel af Jesus:

Johannes 19,38 Josef fra Arimatæa, som var discipel af Jesus, men hemmeligt, af frygt for jøderne, bad derefter Pilatus om at måtte tage Jesu legeme ned; og det tillod Pilatus. Josef kom så og tog Jesu legeme ned.

Matthæusevangeliet bekræfter, at Josef var en af Jesus' disciple, og i øvrigt kom han anstigende direkte fra Arimatæa, så han har altså ikke deltaget i komplottet.

Matthæus 27,57 Men da det var blevet aften, kom der en rig mand fra Arimatæa, der hed Josef, som også var blevet en discipel af Jesus.

Hvem var det så, der tog Jesus ned og begravede ham? Det jødiske råd eller en af Jesus' egne disciple?

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Lukas, Johannes, Apostlenes Gerninger