Hvaba?? Hvem var det, som rørte ved mig? Hvaba??

Anthony Falbo: Hvem rørte mig?
Hvem rørte mig?

Jesus er på vej for at genoplive synagogeforstanderens døde datter. Undervejs sniger en kvinde med blødninger sig ind på Jesus bagfra og rører ved kvasten på hans kappe.

Lukas 8,43 Men der var en kvinde, som i tolv år havde lidt af blødninger, og selv om hun havde brugt alt, hvad hun ejede, på læger, kunne hun ikke helbredes af nogen.
Lukas 8,44 Hun nærmede sig Jesus bagfra og rørte ved kvasten på hans kappe, og straks ophørte hendes blødninger.
Lukas 8,45 Jesus sagde: "Hvem var det, som rørte ved mig?" Da ingen ville være ved det, sagde Peter: "Mester, folk trænges jo om dig, og de skubber."
Lukas 8,46 Men Jesus sagde: "Der var en, som rørte ved mig, for jeg mærkede, at der udgik en kraft fra mig."
Lukas 8,47 Da kvinden så, at det ikke var forblevet ubemærket, kom hun skælvende frem, og hun faldt ned for ham og fortalte i hele folkets påhør, hvorfor hun havde rørt ved ham, og hvordan hun straks var blevet helbredt.
Lukas 8,48 Han sagde til hende: "Datter, din tro har frelst dig. Gå bort med fred!"

Lukas 8,46: "… for jeg mærkede, at der udgik en kraft fra mig".
Obi-Wan Kenobi

Kvinden bliver kureret straks, men Jesus mærker sine superkræfter forlade ham: »jeg mærkede, at der udgik en kraft fra mig«. Man føler sig hensat til Star Wars, hvor Obi Wan Kenobi mærkede "en uro i Kraften", efter at dødsstjernen havde destrueret planeten Alderaan.

Åbenbart er kvinder med blødninger værre end dødsstjerner og kryptonit, for Jesus er ikke længere en alvidende Gud, men er nødt til at spørge: »Hvem var det, som rørte ved mig?«, og kvinden er nødt til selv at tilstå.

Derimod skal Matthæus altid gøre miraklerne større:

Matthæus 9,20 Men se, en kvinde, der i tolv år havde lidt af blødninger, nærmede sig Jesus bagfra og rørte ved kvasten på hans kappe.
Matthæus 9,21 For hun sagde ved sig selv: "Bare jeg rører ved hans kappe, bliver jeg frelst."
Matthæus 9,22 Jesus vendte sig om, så hende og sagde: "Vær frimodig, datter, din tro har frelst dig." Og fra det øjeblik var kvinden frelst.

I denne version mister Jesus ikke sine kræfter, og han behøver ikke at spørge nogen, hvem der rørte ham. I stedet for vender sig om og taler direkte til hende: »din tro har frelst dig«, og først da han har sagt dette, bliver hun helbredt.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Lukas, De synoptiske evangelier