Hvaba?? Stor synd, lille synd, eller ingen synd? Hvaba??

Efter folketællingen siger Kong David: "Ego qui peccavi" ("Det er mig, der har syndet").
Kong David

Efter at Gud eller Satan havde lokket David til at tælle folket, sagde David, at han havde begået en "stor synd" (billedet til højre).

2 Samuel 24,10 Men efter at David havde holdt folketælling, fik han samvittighedskvaler og sagde til Herren: "Jeg har begået en stor synd. Tilgiv nu din tjeners skyld, Herre, for jeg har båret mig meget tåbeligt ad."

Man må endelig ikke tro, at "stor synd" bare er en floskel. Udtrykket bruges kun om ekstremt store synder, så det David sagde var, at han havde brudt en af de helt tunge paragraffer. Gud var åbenbart enig, for han dræbte 70.000 mand og var lige på nippet til at ødelægge hele byen Jerusalem.

Og David har endnu mere på samvittigheden. Helt exceptionelt for resten af Bibelen kritiserer Gud ham for at have dræbt for mange mennesker. Derfor må David ikke bygge et tempel i Jerusalem:

1 Krønikebog 22,8 Men Herrens ord kom til mig; han sagde: 'Meget blod har du udgydt, og store krige har du ført. Du skal ikke bygge et hus for mit navn, fordi du har udgydt meget blod på jorden for mine øjne.

Men allerede en generation senere får vi at vide, at David i hele sit liv kun gjorde én eneste ting galt. Og det var en helt tredje ting, nemlig »det, der skete med hittitten Urias«.

1 Kongebog 15,4 Dog for Davids skyld gav Herren hans Gud ham en lampe i Jerusalem og indsatte hans søn efter ham og lod Jerusalem bestå,
1 Kongebog 15,5 fordi David havde gjort, hvad der var ret i Herrens øjne, og hele sit liv ikke var veget fra noget af det, han havde befalet ham - bortset fra det, der skete med hittitten Urias.

I Det Nye Testamente er Jesus Davidssønnen, der skal genindføre det gamle Davidsrige: Gud havde svoret, at Davids efterkommer skulle sidde på hans trone.

David var Guds udvalgte idealkonge, som skulle legitimere Jesus. Derfor er alle synder tilgivet David, der var en mand efter Guds hjerte. Punktum.

Apost. G. 13,22 Så afsatte Gud ham og oprejste David til konge over dem. Om ham vidnede Gud og sagde: 'Jeg har fundet David, søn af Isaj, en mand efter mit hjerte; han skal udføre alt det, jeg vil.'

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 1 og 2 Samuelsbog, 1 og 2 Kongebog, Apostlenes Gerninger, GT kontra NT