Hvaba?? Var Jesus' apostle gift? Hvaba??

Det er ikke Peters kirke.
Ikke Peters

Jesus forlangte, at hans disciple skulle hade deres familier, inklusive deres koner:

Lukas 14,26 "Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel.

Disciplene skulle forlade hjem, hustru og familie for at få det evige liv:

Lukas 18,29 Han sagde til dem: "Sandelig siger jeg jer: Der er ingen, der har forladt hjem eller hustru eller brødre eller forældre eller børn for Guds riges skyld,
Lukas 18,30 som ikke får det mangedobbelt igen i denne verden og evigt liv i den kommende verden."

Men på den anden side fortæller Paulus, at Peter ("Kefas") og andre apostle havde koner:

1 Korintherne 9,5 Er vi ikke i vor gode ret til at have en søster til hustru og tage hende med os ligesom de andre apostle og Herrens brødre og Kefas?

Kommentar

Det er et åbent spørgsmål, om Peter er den samme som Kefas.

Men det gør ingen forskel for selvmodsigelsen, da ikke kun Kefas/Peter, men også Herrens brødre og "de andre apostle" havde koner.

Kristne bortforklaringer

Den mest populære forklaring er den sædvanlige med, at "ordene betyder noget andet". I dette tilfælde betyder "hade" ikke "hade", men "at elske mindre". Dermed påstås det, at Jesus kun krævede, at de skulle elske konen og familien mindre, end de elskede Jesus.

Men denne påstand bliver modsagt af Lukas 18,29-30 (citeret foroven). Uanset om disciple skulle hade konen eller "elske hende mindre", forventede Jesus, at man forlod hende.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Lukas, 1 Korintherne, Paulus