Hvaba?? Er Jesus en ånd? Hvaba??

Er Jesus en ånd?
Jesus ghostbusters

Paulus kalder Jesus »en ånd, der gør levende«:

1 Korintherne 15,45 Således står der også skrevet: "Det første menneske, Adam, blev en levende sjæl," den sidste Adam blev en ånd, der gør levende.

2 Korintherne 3,17 - "Herren" er Ånden, og hvor Herrens ånd er, dér er der frihed.
2 Korintherne 3,18 Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som Ånden er.

Jesus bedste ven, Peter, fortæller, at efter sin død opstod Jesus i Ånden:

1 Peter 3,18 For også Kristus led én gang for menneskers synder, som retfærdig led han for uretfærdiges skyld for at føre jer til Gud. Han blev dræbt i kødet, gjort levende i Ånden,

I den tidlige kristendom arbejdede Helligånden og Jesu ånd sammen, da de forbød apostlene at prædike i Asien.

Apostlenes Gerninger 16,6 De rejste gennem Frygien og det galatiske land, da de af Helligånden var blevet hindret i at tale ordet i provinsen Asien.
Apostlenes Gerninger 16,7 Og da de kom hen i nærheden af Mysien, forsøgte de at rejse til Bitynien, men det tillod Jesu ånd dem ikke.

Men på den anden side var den genopstandne Jesus ivrig efter at bevise, at han ikke var en ånd:

Lukas 24,39 Se på mine hænder og fødder - det er mig. Føl på mig og se; en ånd har ikke kød og knogler, som I ser, jeg har."
Lukas 24,40 Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og fødder.
Lukas 24,41 Og da de af bare glæde stadig ikke kunne tro, men undrede sig, spurgte han dem: "Har I noget at spise her?"
Lukas 24,42 De gav ham et stykke stegt fisk,
Lukas 24,43 og det tog han og spiste, mens de så det.

Kristen bortforklaring #1

Her vil man typisk høre noget mumbo-jumbo om treenigheden, Faderen, sønnen og helligånden er alle tre den samme guddom.

Men især i citatet fra Apostlenes Gerninger skelnes der aldeles tydeligt mellem Helligånden og Jesu ånd. Det er to forskellige ting.

Kristen bortforklaring #2

Man kan hævde, at Jesus kun havde en krop indtil Kristi Himmelfartsdag, og derefter var han nødt til at kassere dette legeme. Fem vers efter at have kaldt Jesus »en ånd, der gør levende« skriver Paulus, at »Kød og blod kan ikke arve Guds rige«.

Men lad os lige læse Paulus' ord i sammenhæng.

1 Korintherne 15,50 Men det siger jeg jer, brødre: Kød og blod kan ikke arve Guds rige, og det forgængelige arver ikke det uforgængelige.
1 Korintherne 15,51 Se, jeg siger jer en hemmelighed: Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles,
1 Korintherne 15,52 i ét nu, på et øjeblik, ved den sidste basun; for basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles.
1 Korintherne 15,53 For dette forgængelige skal iklædes uforgængelighed, og dette dødelige skal iklædes udødelighed.
1 Korintherne 15,54 Og når dette forgængelige har iklædt sig uforgængelighed og dette dødelige iklædt sig udødelighed, da vil det ord, der er skrevet, være opfyldt: Døden er opslugt og besejret.

Netop fordi kød og blod ikke kan arve Guds rige, skal vi "forvandles" og genopstå i uforgængelig kroppe: »de døde skal opstå som uforgængelige«.

Hvis Jesus har smidt denne krop fra sig igen fyrre dage efter opstandelsen — og vi andre også skal smide den fra os til sin tid — ville der ikke være meget "uforgængelighed" over dén krop.

Kristen bortforklaring #3
Med hensyn til Peters ord om, at Jesus var »gjort levende i Ånden«, kan man benytte sig af, at der hverken står "af" eller "i" i den græske tekst. Ordet "ånden" står i dativ, og King James Bible vælger derfor at skrive, at Jesus var gjort levende "af Ånden". Oversætteren skriver ovenikøbet "Ånden" med stort, så vi kan forstå, at det er Helligånden, der har opvækket Jesus. I kødet, naturligvis.

1 Peter 3,18 For Christ also hath once suffered for sins the just for the unjust that he might bring us to God being put to death in the flesh but quickened by the Spirit:
(King James Bibel fra 1611)

Denne oversættelse holder dog ikke til en elementær grammatisk analyse. Både "kødet" og "ånden" står i dativ, så meningen med sætningen er at fremhæve en antitese mellem kød og ånd. Man kan vælge at skrive "i" foran både kød og ånd, som Bibelselskabet gør det, eller "efter" eller ligefrem udpensle, at der er tale om "kødets sfære" versus "åndens sfære". Det eneste man ikke må, er at oversætte de to dativer forskelligt.

1 Peter 3,18 Thi og Christus led eengang for vore Synder, den Retfærdige for de uretfærdige, at han kunde føre os frem til Gud, han, som vel led Døden efter Kjødet, men blev levendegjort efter Aanden;
(Dansk oversættelse fra 1897)

1 Peter 3,18 For Christ also suffered for sins once for all, an innocent person for the guilty, so that he could bring you to God. He was put to death in the sphere of the flesh but was made alive in the sphere of the spirit,
ISV, International Standard Version

Bibelselskabet bruger lidt af det samme fusk. Ganske vist skriver de "i Ånden", men de skriver "Ånden" med stort, så vi skal tro, det er en hentydning til Helligånden.

Kristen bortforklaring #4
Med hensyn til den skarpe sondring mellem Helligånden og Jesu ånd, var de kristne Bibler forfalskede i næsten 2.000 år;

Apostlenes Gerninger 16,6 Men der de vare dragne igjennem Phrygien og de galatiske Land, og det blev dem forbudetaf den Hellig Aand at tale Ordet i Asia,
Apostlenes Gerninger 16,7 kom de hen mod Mysien og forsøgte at reise igjennem Bithynien; og Aanden tilstedte dem det ikke.
(Dansk oversættelse fra 1897)

En from forfalsker havde simpelthen fjernet ordet "Jesus" i den græske originaltekst. Se evt 6.000 yderligere eksempler.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Lukas, Apostlenes Gerninger, 1 Korintherne, 2 Korintherne, 1 Peter, Textus Receptus, Paulus, Forfalskninger