Hvaba?? Havde stammen Dan ingen arvelod? Hvaba??

Kort over Israels 12 stammer
Kort over Israels 12 stammer

I Bibelens sjette bog dræber Israels tolv stammer alle indbyggerne i Det Forjættede Lande og opdeler landet.

Der bliver brugt ni vers på at beskrive stammen Dans arvelod, og hvordan de gjorde Dan til Dan.

Josva 19,40 Det syvende lod faldt på danitternes stamme, slægt for slægt.
Josva 19,41 Det område, de fik i eje, omfattede: Sor'a, Eshtaol, Ir-Shemesh,
Josva 19,42 Sha'alabbin, Ajjalon, Jitla,
Josva 19,43 Elon, Timna, Ekron,
Josva 19,44 Elteke, Gibbeton, Ba'alat,
Josva 19,45 Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon,
Josva 19,46 Me-ha-Jarkon og Rakkon, tillige med området hen mod Jafo.
Josva 19,47 Men danitternes område blev for trangt for dem. Derfor drog de op og angreb Leshem, indtog den og slog den med sværd; de tog den i besiddelse og bosatte sig i den, og de gav Leshem navnet Dan efter deres stamfader Dan.
Josva 19,48 Det var danitternes stammes arvelod, slægt for slægt, med byer og tilhørende landsbyer.

Men i den næste bog har stammen Dan ingen arvelod. De "søgte sig en arvelod", for »hidtil var der ikke tilfaldet dem noget land som arvelod«.

Dommerbogen 18,1 På den tid var der ingen konge i Israel. På den tid søgte danitternes stamme sig en arvelod, hvor de kunne bo. For hidtil var der ikke tilfaldet dem noget land som arvelod blandt Israels stammer.

Kristen bortforklaring

Den gode gamle King James Bible fra 1611 tilføjer ordet "all":

Dommerbogen 18,1 In those days [there was] no king in Israel: and in those days the tribe of the Danites sought them an inheritance to dwell in; for unto that day [all their] inheritance had not fallen unto them among the tribes of Israel.
(King James Bibel fra 1611)

Så er der ingen selvmodsigelser, for selvfølgelig kunne der godt have manglet en landsby eller to.

Retfærdigvis skal det siges, at de skriver ordene med en anderledes skrifttype, så man kan se, at ordene ikke er med i originalteksten.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Josva, Dommerbogen, Forfalskninger