Hvaba?? Var Timna medhustru eller søn? Hvaba??

Rabbi Rashi i diskussion med Luther
Rashi & Luther

Vi har før set på Esaus rodede familie, men hvad så med hans sønner?

Sønnen Elifaz havde en medhustru / konkubine ved navn Timna. Hun var mor til Amalek

1 Mosebog 36,12 Timna var Esaus søn Elifaz' medhustru. Hun fødte ham Amalek. Det var Esaus kone Adas sønnesønner.

Nej, Timna var hans søn, og dermed bror til Amalek:

1 Krønikebog 1,35 Esaus sønner var: Elifaz, Re'uel, Je'ush, Jalam og Kora.
1 Krønikebog 1,36 Elifaz' sønner var: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz, Timna og Amalek.

Jødisk bortforklaring #1

Den sædvanlige forklaring er naturligvis, at der er tale om to forskellige mennesker med samme navn. Lige her lyder den forklaring dog lidt tyndbenet: At Elifaz skulle have haft en medhustru og søn ved samme navn,

Rabbi Jonah ben Abraham Gerondi (død 1264) havde dog en "forklaring": Efter at have født Amalek, fik Timna en søn mere, men da hun døde under barslen, gav Elifaz sønnen hendes navn for at bevare mindet om hende.

Og hvor står det så henne i Bibelen? Lige præcis ingen steder.

Jødisk bortforklaring #2

Rashi (billedet til højre) havde en anden forklaring:

In Chronicles (1 Chronicles 1:36) Scripture enumerates her amongst the children of Eliphaz, thus intimating that he took Seir's wife and from the two of them Timna was born. When she grew up she became his concubine. This is why it is stated, "and Lotan's sister was Timna", and why Scripture does not enumerate her amongst Seir's children, merely stating that she was sister to Lotan, Seir's son, (see 5:20) because she was his sister from one mother and not from one father (Midrash Tanchuma, Vayeshev 1).
(Rashi)

Timna var altså først en datter af Elifaz, og da hun voksede op, blev hun hans medhustru. Moralen er, at amalekitternes stamfar var resultatet af et incestuøst forhold.

Det samme gjaldt jo moabitterne og ammonitterne, der som bekendt var efterkommere af den retfærdige Lot og hans to døtre. Denne bortforklaring er altså med til at "bevise", at alle jødernes fjender var resultatet af blodskam. På den måde blev folkemordet på amalekitterne og de andre folkeslag ligefrem en hellig pligt.

Kristne bortforklaringer

Som kristen kan man påkalde sig Paulus' advarsel, om ikke at give sig af med jødiske myter og endeløse og tåbelige stamtavler.

Hvilken betydning har det for os, at »Timna var konkubine«?

Men med jødiske øjne er det en af de vigtigste oplysninger i hele Bibelen. Rashi igen:

AND TIMNA WAS CONCUBINE - This is stated to tell you in what importance Abraham was held - how eager people were to attach themselves to his descendants. This Timna was a descendant of chieftains, as it is said (v. 22) "And Lotan's sister was Timna", and Lotan was one of the chieftains inhabiting Seir - he was one of the Horites who had dwelt there from ancient times. She said to Eliphaz, "If I am unworthy to become your wife would that I might become your concubine!"
(Rashi)

Oplysningen om Timna er der for at fortælle, hvor pragtfulde Abrahams efterkommere var, og hvor ivrige andre folkeslag var efter at komme ind i familien. Timna var søster til den lokale høvding (1 Mosebog 36,20-22), og alligevel havde hun selv sagt (påstod Rashi), at hun ikke var værdig til at blive Elifaz' kone og derfor ville være hans konkubine.

Andre ser også en guddommelig nåde i denne oplysning, for senere besluttede Gud at udslette mindet om amalekitterne og befalede et folkemord på amalekitterne. Men netop fordi »Timna var konkubine«, ved vi, at dette folkemord ikke gjaldt alle Esaus efterkommere, men kun Amalek, der jo var født af en "goyim", der ikke engang var en rigtig kone. Ovenikøbet var deres stamfar, Amalek, resultat af blodskam (ifølge de forrige bortforklaringer).

Det er intet i Bibelen, der ikke kan bruges til at retfærdiggøre et folkemord.

1 Mosebog 36,20: Dette er horitten Se'irs sønner, som boede i landet: Lotan, Shobal, Sib'on, Ana,
[…]
1 Mosebog 36,22: Lotans sønner var: Hori og Hemam. Lotans søster var Timna.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 1 Mosebog, 1 og 2 Krønikebog, Stamtavler