Hvaba?? Var jøderne slaver i Babylon? Hvaba??

Jøderne drømmer om at knuse Babylons spædbørn mod klippen.
Men hvorfor det, hvis de aldrig var slaver?
Salme 137,9

Vi har før set, hvordan jøderne (og deres Gud) påstod, at de var var flygtet fra trældom i Egypten, selvom jøderne faktisk var slaveejere, og selvom det i virkeligheden var jøderne, der havde gjort det egyptiske folk til slaver.

Men historien har det med at gentage sig, for da Davids evige kongerige gik under. blev jøderne ført i eksil, og de måtte trælle i Babylon i 70 år:

2 Krønikebog 36,20 Dem, der var undsluppet sværdet, førte han i eksil til Babylon. De blev trælle for ham og hans sønner, og det var de, lige til perserkongen fik magten.
2 Krønikebog 36,21 Det skete, for at Herrens ord ved Jeremias kunne gå i opfyldelse, indtil landet havde fået erstatning for sine sabbatter. Al den tid det lå øde hen, hvilede det, til der var gået halvfjerds år.

Da de vendte tilbage til Israel, havde de "tempeltrælle" med sig, hvilket er underligt nok — eftersom templet havde været revet ned i disse 70 år, og genopbygningen ville komme til at tage meget lang tid.

Ezra 2,58 Tempeltrællene og efterkommerne efter Salomos hoffolk udgjorde i alt 392.

Men udover disse "tempeltrælle" havde jøderne også "almindelige" trælle og trælkvinder. Hele forsamlingen udgjorde i alt 42.360, og de havde til sammen 7.337 slaver.

Ezra 2,64 Hele forsamlingen udgjorde i alt 42.360;
Ezra 2,65 dertil kom deres trælle og trælkvinder; de udgjorde 7337; de havde også 200 sangere og sangerinder.

Hver sjette jøde var slaveejer, så åbenbart havde jøderne alligevel ikke været slaver.

Eller kan slaver selv have slaver?

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 1 og 2 Krønikebog, Ezra