Hvaba?? En salvelsesfuld historie Hvaba??

Tidebog, type og antitype. Jesus lægges i graven, og Jonas sluges af hvalfisken.
Jesus og Jonas

De tre synoptiske evangelier fortæller alle, at et antal kvinder så til, mens Jesus blev gravlagt.

Efter at have set på, »hvordan hans legeme blev lagt dér«, gik kvinderne hjem og tilberedte salve før sabbatten:

Lukas 23,55 De kvinder, som var kommet fra Galilæa sammen med Jesus, fulgte efter og så graven, og hvordan hans legeme blev lagt dér.
Lukas 23,55 Og da de var vendt tilbage, tilberedte de vellugtende salver og olier; men sabbatten over holdt de sig i ro efter lovens bud.

Men Johannes fortæller, at dem, der gravlagde Jesus, allerede havde sørget for at salve liget godt og grundigt. Ja, faktisk havde de brugt ikke mindre end hundrede pund myrra og aloe.

Johannes 19,39 Også Nikodemus kom; det var ham, som tidligere var kommet til Jesus om natten; han medbragte en blanding af myrra og aloe, omkring hundrede pund.
Johannes 19,40 Så tog de Jesu legeme og viklede linnedklæder om det sammen med de vellugtende salver, som det er skik hos jøderne ved begravelse.

Hvorfor ville kvinderne salve liget, når det allerede var grundigt salvet? Havde de overset, at der blev brugt hundrede pund salve ved gravlægningen?

Det skal tilføjes, at i Johannesevangeliet har Maria Magdalene ikke salve med, når hun besøger graven. Modsigelsen er kun mellem Johannes og de andre evangelier.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Lukas, Johannes, De synoptiske evangelier