Hvaba?? Hvem er kongernes konge og herrernes herre? Hvaba??

Vil den rigtige kongernes konge og herrernes herre rejse sig op?
Treenigheden

Kongernes konge og herrernes herre er Jesus, der skal vogte folket med et jernscepter.

Åbenbaringen 19,15 Ud af hans mund står et skarpt sværd, som han kan slå folkeslagene med, og han skal vogte dem med et jernscepter og træde Gud den Almægtiges harmes og vredes vinperse.
Åbenbaringen 19,16 På sin kappe og på sin hofte har han et navn skrevet: Kongernes Konge og Herrernes Herre.

Åbenbaringen 17,14 De vil føre krig mod Lammet, men Lammet vil sejre over dem, fordi det er herrernes herre og kongernes konge, og sammen med det sejrer de kaldede og udvalgte og trofaste, der er i dets følge."

Nej. Kongernes konge og herrernes herre er Gud, der vil lade os se Jesus, når tiden er inde.

1 Timotheus 6,14 Hold budet, uplettet og uangribelig, indtil vor Herre Jesu Kristi tilsynekomst,
1 Timotheus 6,15 som den salige og eneste hersker, kongernes konge og herrernes herre, skal lade os se, når tiden er inde,

Den ultimative bortforklaring: Jesus var en gud med 4 øjne og tre næser.
Treenigheden

Kristen bortforklaring #1

Det er netop for at bortforklare utallige af den slags selvmodsigelser, at man har opfundet treenigheden: Faderen, Sønnen og Helligånden er den samme guddom med fire øje og tre næser (billedet til venstre). Derfor kan det være lige meget, om det er Gud eller Jesus, der er "kongernes konge og herrernes herre". De er begge to den samme trenæsede guddom.

Men den holder altså ikke. Ifølge dogmet om Treenigheden er Sønnen og Faderen begge en del af den samme guddom, men de er ikke den samme gestalt. Som der står i øverste linie på billedet til venstre: »Pater non est Filius« — Faderen er ikke Sønnen.

Lad os kigge på det næste vers:

1 Timotheus 6,14 Hold budet, uplettet og uangribelig, indtil vor Herre Jesu Kristi tilsynekomst,
1 Timotheus 6,15 som den salige og eneste hersker, kongernes konge og herrernes herre, skal lade os se, når tiden er inde,
1 Timotheus 6,16 han, den eneste, som har udødelighed og bor i et utilgængeligt lys, og som intet menneske har set eller kan se. Ham være ære og evig magt! Amen.

Vers 16 beskriver tydeligvis Gud, og ikke Jesus.

  1. Gud er den eneste, der er udødelig — hvorimod Jesus som bekendt døde for vores synder.
  2. Gud bor i lyset.
  3. ingen har set Gud, mens mange har både set og hørt Jesus.

Kristen bortforklaring #2

I forlængelse af den forrige bortforklaring vil en kristen skynde sig at forklare, at Jesus ganske vist var død i tre dage, men han genopstod søndag morgen, og siden da har han været mindst lige så udødelig som Gud.

Men for det første er det ekstremt svært af finde steder i Bibelen, der påstår, at Jesus er genopstået ved egen kraft. Stort set alle steder står der, at det var Gud, der oprejste Jesus. Se evt.: Trosbekendelser og Falske Vidner.

Desuden siger Bibelen ret klart, at det er Gud, der holder Jesus i live:

2 Korintherne 13,4 For han blev korsfæstet i magtesløshed, men han lever ved Guds magt, og vi er magtesløse i ham, men for jer skal vi leve sammen med ham ved Guds magt.

Når det kommer til udødelighed, er det tydeligvis Gud, der har bukserne på.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 2 Korintherne, 1 Timotheus, Åbenbaringen, Paulus