Hvaba?? Forsinkelser i tempelbyggeriet Hvaba??

Guds hus
Messe

Bøgerne Ezra og Nehemias handler om, hvordan jøderne vender tilbage fra fangenskabet i Babylon, læser i Moseloven for første gang og starter genopbygningen af templet.

Jødernes fjender (det vil sige hele resten af verden) er straks på pletten for at sabotere arbejdet:

Ezra 4,5 De bestak nogle rådgivere til at kuldkaste deres planer, så længe perserkongen Kyros levede, til perserkongen Dareios' regering.
Ezra 4,6 I begyndelsen af Ahasverus' regering skrev de et anklageskrift mod Judas og Jerusalems indbyggere.
Ezra 4,7 I Artaxerxes' regeringstid skrev Bishlam, Mitredat, Tab'el og alle deres embedsbrødre til perserkongen Artaxerxes. Skrivelsen var med aramaisk skrift og oversat til aramaisk.

Det skal formentlig læses som, at fra Kyros til Dareios' tid arbejdede fjenderne skjult med bestikkelse. På Ahasverus' tid skrev de et anklageskrift, og på Artaxerxes' tid skrev de til kong Artaxerxes selv.

Det sidste lykkedes åbenbart, for Artaxerxes standsede byggeriet:

Ezra 4,23 Så snart afskriften af kong Artaxerxes' skrivelse var blevet læst op for Rekum, skriveren Shimshaj og deres embedsbrødre, tog de straks til Jerusalem og standsede judæerne med våbenmagt.
Ezra 4,24 Derpå ophørte arbejdet på Guds hus i Jerusalem, og det lå stille indtil perserkongen Dareios' andet regeringsår.

Byggeriet »lå stille indtil perserkongen Dareios' andet regeringsår«, men har vi ikke lige læst i denne mini-kongerække, at Dareios var Artaxerxes' farfar? Er denne afdøde konge nu blevet konge igen?

Denne fortolking vælger f.eks. John Gill,(1) for alternativet er endnu værre. Lad os gøre det, som Bibelen forsømmer, nemlig at vise den persiske kongerække. Vi tager Bibelselskabets ord for, at Ahasverus er den samme som Xerxes.

KongeRegeringKommentar
Kyros den Store559-530 f.v.t.Ham, der frigav jøderne
Cambyses II530-522 f.v.t.
Bardiya522 f.v.t.Også kaldet Smérdis
Darius den Store522-486 f.v.t.Gill skriver: "Darius Hystaspis"
Xerxes I486-465 f.v.t.Ifølge Bibelselskabet den samme som Ahasverus
Artaxerxes I465-424 f.v.t.
Xerxes II424 f.v.t.Regerede kun 45 dage
Sogdianus424-423 f.v.t.
Darius II423-404 f.v.t.Også kaldet Darius Nothos, Gill skriver: "Nothun"

Som man ser, kom der snart efter en ny konge: Dareios II. Det er formentlig ham, forfatteren har tænkt på, ligesom Bibelen også pladrer rundt i de forskellige generationer af Herodesklanen,

Men nu er der efterhånden gået alt for lang tid. Fra jøderne blev frigivet »I perserkongen Kyros' første regeringsår« (Ezra 1,1) og »indtil perserkongen Dareios' andet regeringsår«, er der gået 137 år.

Det er sig selv meget lang tid, der ikke siger noget godt om, hvor meget Guds hjælp er værd, men tag f.eks. Zerubbabel: Han var en af de allerførste til at vende hjem fra Babylon (Ezra 2,2). Dengang må han have været en voksen mand, og nu efter 137 år er han frisk til at genoptage arbejdet under Kong Dareios (Ezra 5,2). Og ikke bare grundlagde han det andet tempel, men Bibelen insisterer på, at han også nåede at afslutte arbejdet.

Zakarias 4,9 Zerubbabels hænder har grundlagt dette hus, hans hænder skal fuldføre det. Så skal du forstå, at Hærskarers Herre har sendt mig til jer.

Ezra 1,1: I perserkongen Kyros' første regeringsår vakte Herren perserkongen Kyros' ånd, for at Herrens ord ved Jeremias kunne opfyldes. I hele sit kongerige lod han følgende bekendtgøre både mundtligt og skriftligt:
Ezra 2,2: De kom sammen med Zerubbabel, Jeshua, Nehemja, Seraja, Re'elaja, Mordokaj, Bilshan, Mispar, Bigvaj, Rekum og Ba'ana.
Ezra 5,2: Derefter gik Zerubbabel, Shealtiels søn, og Jeshua, Josadaks søn, i gang med at genopbygge Guds hus i Jerusalem, og Guds profeter var sammen med dem og hjalp dem.

Og Zerubbabel var hverken den eneste eller den ældste. Bibelen fortæller, at mange af jøderne havde set Guds første tempel:

Ezra 3,12 Mange af de præster og levitter og overhoveder for fædrenehusene, der var gamle, og som havde set det første tempel, græd højt, da de så grunden til dette tempel blive lagt. Men der var også mange, der løftede røsten i jubel og glæde,

Disse mennesker var åbenbart stadig i live »I Kong Dareios' andet regeringsår«:

Haggaj 2,1 I Kong Dareios' andet regeringsår, på den enogtyvende dag i den syvende måned, kom Herrens ord ved profeten Haggaj:
Haggaj 2,2 Sig til Judas statholder Zerubbabel, Shealtiels søn, til ypperstepræsten Josva, Josadaks søn, og til dem, der er tilbage af folket:
Haggaj 2,3 Er der nogen af jer, der er tilbage, som har set dette hus i dets tidligere herlighed? Hvordan er det, som I nu ser? Ser det ikke ud af ingenting?

Det var ellers længe siden, at Gud havde udtalt, at mennesker kun skulle blive 120 år. Alligevel havde disse mennesker oplevet at gå i eksil i Babylon, blive der i 70 år, og tilsidst ventet 137 år på det forsinkede byggeri.

Jødisk bortforklaring #1

Historikeren Josephus fortæller historien helt anderledes. Det var Cambyses II, der havde stoppet byggeriet. Cambyses er nr. 2 i tabellen længere oppe, men Bibelen nævner ham ikke.

Hermed er han selvfølgelig i modstrid med de mange vers i Bibelen, der siger, at det først skete efter Dareios og Ahasverus, under Artaxerxes, og som ikke gider at nævne Cambyses II. Til gengæld undgår han selvmodsigelsen.

Jødisk bortforklaring #2

Den dag i dag starter den officielle jødiske kalender 3.761 år f.v.t., og denne kalender går via Maimonides i det 12. århundrede tilbage til "Seder 'Olam" (Verdensordenen), der blev skrevet af talmudisten Yose ben Halafta i det 2. århundrede e.v.t.,

Yose ben Halafta's tal er alt for små, og antallet af år fra templets ødelæggelse til hans egen tid var alt for få. Fejlen var, at han groft undervurderede længden af de persiske imperier og dermed fik reduceret et dynasti, der havde varet flere århundreder, til kun 52 år.

Måske har han gjort det for at flytte rundt på år 4.000, eller måske har han gjort det for at redde kronologien i Ezra-Nehemias.

Se mere om: Hvad skete der år 4.000?

Kristen bortforklaring #1

Med hensyn til, at de mange år fra jøderne blev frigivet »I perserkongen Kyros' første regeringsår« (Ezra 1,1), kan man hævde, at »Kyros' første regeringsår« ikke betyder »Kyros' første regeringsår«, men at det først gælder nogle år senere, da han fik erobret Babylon.

På den måde kan man "spare" nogle år i regnskabet.

Kristen bortforklaring #2

Med hensyn til, at Zerubbabel, Shealtiels søn, skal fuldføre templet, »hans hænder skal fuldføre det«, vil en kristen hævde, at dette skete, da Zerubbabels efterkommer, Jesus Kristus, blev slutstenen på templet (Zakarias 4,7).

Som bekendt har Jesus to stamtavler, der modsiger hinanden i grotesk grad. Det eneste de kan blive enige om er at placere Zerubbabel og Shealtiel i midten.

De kristne tror åbenbart, man laver børn med hænderne.

Zakarias 4,7: Hvad er vel du, store bjerg? Du skal blive til slette foran Zerubbabel. Så skal han hente slutstenen, mens der lyder jubelråb over den.

Yderligere Selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

John Gill (1697 - 1771). Engelsk baptist. Forfatter af John Gills Exposition of the Entire Bible.

it ceased unto the second year of the reign of Darius king of Persia; not Darius Nothun, as some think, for from the first of Cyrus to the sixth of his reign, when the temple was finished, was upwards of one hundred years; yea, according to some, about one hundred and forty; which would carry the age of Zerubbabel, who both laid the foundation of the temple, and finished it, and the age of those who saw the first temple, to a length that is not probable; but this was Darius Hystaspis, who succeeded Cambyses the son of Cyrus, there being only, between, the short usurpation of Smerdis for seven months.
(John Gill)

For en ordens skyld siger jeg ikke, at Gill repræsenterer det nyeste og ypperste indenfor Bibelforskningen, men når jeg citerer et 250 år gammelt, konservativt, kristent standardværk, skulle det gerne vise, at indholdet på nærværende side ikke er noget nymodens ateistisk, ondsindet sludder.


Mærker: Ezra, Haggaj, Josephus