Hvaba?? Alle tiders Løvhyttefest Hvaba??

Løvhyttefesten
Løvhyttefest

Vi her set, hvordan Ezra læste op i Lovbogen, og hvordan jøderne fejrede nytår uden hornmusik, og hvordan de helt overså forsoningsdagen.

Men løvhyttefesten, den holdt de da:

Nehemias 8,14 I loven, som Herren havde pålagt ved Moses, fandt de skrevet, at israelitterne skulle bo i løvhytter under valfartsfesten i den syvende måned,
[.. .. ..] [. . .]
Nehemias 8,16 Så gik folket ud og bragte grene hjem og lavede løvhytter på hver sit tag, i deres gårde og i forgårdene til Guds hus og på pladsen ved Vandporten og pladsen ved Efraimporten.
Nehemias 8,17 Hele forsamlingen af dem, der var vendt tilbage fra fangenskabet, lavede løvhytter og boede i dem. Det havde israelitterne ikke gjort fra Josvas, Nuns søns, dage indtil denne dag. Det blev en meget stor glædesfest.

Sikken fest, og forfatteren påstår, at løvhyttefesten ikke havde været fejret siden Josvas dage, dvs. at samtlige Israels konger i små tusinde år havde ignoreret Moseloven.

Påstanden er ikke bare vrøvlet, men decideret forkert, for noget af det første jøderne gjorde, efter at have vendt tilbage fra Babylon, var netop at fejre løvhyttefesten:

Ezra 3,1 Da den syvende måned kom, og israelitterne havde bosat sig i byerne, samledes folket alle som én i Jerusalem.
Ezra 3,2 Og Jeshua, Josadaks søn, og hans brødre præsterne, og Zerubbabel, Shealtiels søn, og hans brødre tog fat på at bygge Israels Guds alter for at bringe brændofre på det som foreskrevet i gudsmanden Moses' lov.
[. .. ..] [. . .]
Ezra 3,4 Derefter fejrede de løvhyttefesten som foreskrevet med det antal brændofre, der hørte til de enkelte dage, som det var fastsat for hver enkelt dag.

Kommentar

Ezra og Nehemias var oprindeligt én bog, og det er de stadig i jødiske Bibler. De første to vers i Ezras Bog er en gentagelse af de sidste to vers i 2 Krønikebog. På den måde hænger alle fire bøger — 1 og 2 Krønikebog, Ezra og Nehemias — sammen.

Ezra og Nehemias handler om tiden, hvor jøderne vender tilbage fra fangenskab, men kronologien er forvirrende og modsigende.

Hvis man kigger i standardbibler, som f.eks. The Holy Bible according to the authorized version, 1866, har løvhyttefesten i Ezra 3,1-4 fundet sted år 536 f.v.t., mens "den allerførste løvhyttefest" i Nehemias skete knap 100 år senere, år 445.

Det vil sige, at jøderne havde arbejdet knap 100 år på at genopbygge templet, før Ezra kom anstigende med et eksemplar af Moseloven.

Kristen bortforklaring #1

Man kan bruge samme taktik som for Kong Hizkijas påske — og påstå, at løvhyttefesten i Ezra 3,1-4 ikke var en "rigtig løvhyttefest".

Her kan man gå på jagt efter hår i suppen: De hjemvendte jøder var bange, så hvordan skulle de overhovedet have kunnet samle friske grene i omegnen? Og hvordan kunne de gøre det rigtigt, inden Ezra dukkede op med Moseloven?

Men for det første står der ikke noget om, at festen i Nehemias 8,14-17 bare var bedre end de forrige. Der står simpelthen, at der ikke havde været andre.

For det andet fremgår det (som citeret foroven), at hele folket samledes »alle som én i Jerusalem« (3,1), — de kunne altså sagtens have taget palmegrene med på vejen — at de frembar ofre »som foreskrevet i gudsmanden Moses' lov« (3,2) — de havde altså en kopi af Moseloven — og til sidst »fejrede de løvhyttefesten som foreskrevet« (3,4).

Kristen bortforklaring #2

Man kan også hævde, at de to løvhyttefester i virkeligheden var to beskrivelser af den samme fest.

Her kan man fokusere på ligheder i beskrivelsen af de to fester, altså det stik modsatte af den forrige undskyldning, der fokuserede på forskelle.

Men denne bortforklaring afslører et meget større problem: Nemlig at kronologien i Ezra-Nehemias er en rodebutik. Ethvert forsøg på at omorganisere teksten vil medføre nye selvmodsigelser.

Vi må holde fast i, at ifølge standardbibler, som f.eks. The Holy Bible according to the authorized version, 1866, har løvhyttefesten i Ezra 3,1-4 fundet sted år 536 f.v.t., mens "den allerførste løvhyttefest" i Nehemias skete knap 100 år senere, år 445.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Ezra, Nehemias