Hvaba?? Tyvstart på forbandelser over Samaria Hvaba??

Gustave Doré, Hungersnøden i Samaria
Hungersnød i Samaria

Davids evige kongerige faldt fra hinanden og blev delt i det Sydlige og det Nordlige Rige. Det nordlige rige hed også Samaria, og Samaria blev konstant forbandet af Gud med krige, sygdomme og hungersnød (billedet til højre).

Første gang vi hører til Samaria er i forbindelse med en afdød "gudsmands" forbandelser over Samaria:

1 Kongebog 13,32 For det ord, han på Herrens befaling råbte mod alteret i Betel og mod alle offerhøjstemplerne i Samarias byer, skal blive til virkelighed."

Men dette er netop første gang Samaria nævnes i Bibelen, og det er lovligt tidligt at komme med forbandelser. Samaria bliver nemlig først grundlagt 3 kapitler (og 5 konger) senere.

Kong Omri grundlagde byen og opkaldte den efter manden, der havde solgt ham bjerget.

1 Kongebog 16,24 Så købte han Samaria-bjerget af Shemer for to talenter sølv, og han byggede på bjerget og kaldte den by, han havde bygget, Samaria efter bjergets tidligere ejer Shemer.

Hvordan kunne Samaria så blive forbandet allerede i kapitel 13?

Kommentar

For en ordens skyld: Det er ikke altid en fejl, når begivenhederne i 1 og 2 Kongebog kommer i forkert rækkefølge. Det sker ofte, fordi forfatteren "krydsklipper" mellem de to kongeriger.

Dette er dog ikke forklaringen her. Gudsmandens forbandelser var rettet imod Kong Jeroboam, der blev efterfulgt af Nadab, Basha, Ela, Zimri og til sidst Omri, som var den, der grundlagde Samaria.

Kristen bortforklaring #1

Man kan pege på, at Kong Omri købte »Samaria-bjerget af Shemer«, så måske har bjerget længe heddet Samaria, og måske har der længe været byer omkring Samaria-bjerget, inden selve byen Samaria blev grundlagt?

Men der står jo udtrykkeligt, at Omri gav byen navn efter sælgeren, Shemer, og ikke efter et bjerg. Samaria og Samaria-bjerget har ikke heddet Samaria, før Omri navngav det.

Dette fremgår også ret tydeligt af Encyclopedia Judaica:

Samaria (Heb. Shomron, modern Sebaste) is a city established as the capital of the northern kingdom of Israel during the reign of the Ephraimite ruler Omri c. 884 B.C.E. on a mountain ridge 12 miles northwest of Shechem on the central route from Jerusalem to Galilee. The territory controlled by the city was eventually named for it.

Prior to the Omride period the site appears to have been the center of an extensive wine and oil production area, which may have accounted for its choice as the new capital. Apparently the origin of the name of the site was from Shemer, the eponymous owner of the land that Omri purchased for two talents of silver (I Kings 16:23-24).
(Kilde: Samaria)

Kristen bortforklaring #2

John Gill(1) foreslog, at netop fordi manden var profet, kunne han tale om Samaria, længe for den blev grundlagt:

and against all the houses of the high places which are in Samaria, shall surely come to pass: by which it appears that there were temples, and high places, and altars built in other parts of the kingdom besides Dan and Bethel, of the destruction of which the man of God prophesied, though not before mentioned; all which the old prophet gave credit to, and firmly believed would be accomplished. The kingdom of Israel, in later times, had the name of Samaria, from the chief city of it, Isa_7:9, here spoken of by anticipation, for as yet it was not in being, see 1Ki_16:24 […]
(John Gill. Fremhævelse i original)

Selvfølgelig kan man bortforklare mange ting, hvis folk er alvidende, men i 1 Kongebog 13,32 er det en profet, der fortæller sine sønner, hvad denne "gudsmand" har sagt til kongen og hans hof. Hvorfor skulle gudsmanden have brugt et navn, som ingen af de tilstedeværende ved hoffet ville kunne forstå?

Iøvrigt var "gudsmanden" blevet dræbt af Gud, fordi profeten havde løjet for ham (læs selv kapitel 13), hvilket siger noget om, hvor alvidende gudsmanden var, og hvor troværdig profeten var.

Kristen bortforklaring #3

John Gill har (som altid) et forslag mere:

[…] and either it has its name here by way of prophecy, or else given by the writer of this book, as what it went by in his time.
(John Gill.)

Hvis ikke det var en profeti, så var det måske i stedet forfatteren, der havde brugt det navn, der gjaldt på hans tid. Altså ligesom i 1 Kongebog 16,24, hvor Kong Omri købte Samaria-bjerget, inden Samaria blev navngivet?

Det lyder selvfølgelig logisk, men problemet er, at her bruges der direkte tale. Hvis forfatteren rask væk retter i profetens ord, for at det skal passe med hans egen tid, hvor meget kan vi så stole på resten af de profetiske ord?

Yderligere Selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

John Gill (1697 - 1771). Engelsk baptist. Forfatter af John Gills Exposition of the Entire Bible.

For en ordens skyld siger jeg ikke, at Gill repræsenterer det nyeste og ypperste indenfor Bibelforskningen, men når jeg citerer et 250 år gammelt, konservativt, kristent standardværk, skulle det gerne vise, at indholdet på nærværende side ikke er noget nymodens ateistisk, ondsindet sludder.


Mærker: 1 og 2 Kongebog