Hvaba?? Må man forkynde Jesus "på skrømt"? Hvaba??

"I dag vil jeg forklare, hvorfor han ikke mente det rigtigt."
Giv til de fattige

Ja. Paulus var ligeglad, om Jesus blev forkyndt på skrømt eller ej. Bare han blev forkyndt.

Filipperne 1,18 Men hvad! Kristus bliver i alle tilfælde forkyndt, hvad enten det er på skrømt eller oprigtigt, og det glæder jeg mig over. Men jeg vil også blive ved med at glæde mig.

Nej. Ved verdensdommen vil Jesus smide disse forkyndere i Helvede:

Matthæus 7,22 Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn?
Matthæus 7,23 Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Filipperne, Paulus