Hvaba?? Var farisæerne blinde vejledere? Hvaba??

Matthæus 15,14: "De er blinde vejledere for blinde"
Blind

Bibelen er fyldt med Jesus' evindelige nedrakning af farisæerne.

Farisæerne var blinde vejledere, og disciplene skulle tage sig i agt for deres lære:

Matthæus 15,12 Da kom hans disciple hen til ham og sagde: "Ved du, at farisæerne tog anstød af at høre den tale?"
[.. .. ..] [. . .]
Matthæus 15,14 Lad dem være, de er blinde vejledere for blinde; og når en blind leder en blind, falder de begge i grøften."

Matthæus 16,11 Hvorfor fatter I ikke, at jeg ikke talte til jer om brød? Men tag jer i agt for farisæernes og saddukæernes surdej."
Matthæus 16,12 Da forstod de, at han ikke sagde, at de skulle tage sig i agt for surdej til brød, men for farisæernes og saddukæernes lære.

Men på den anden side gav Jesus farisæerne sin uforbeholdne anbefaling:

Matthæus 23,2 og sagde: "De skriftkloge og farisæerne sidder på Moses' stol.
Matthæus 23,3 Alt det, de siger til jer, skal I derfor gøre og overholde, men I skal ikke gøre, som de gør, for de gør ikke selv, hvad de siger.

»Farisæerne sidder på Moses' stol«. Det vil sige, at farisæerne fungerede som Moses' arvtagere ved at sidde i det jødiske råd, som Moses havde indstiftet. Jesus sagde ikke noget om, at de havde tilranet sig stolen.

Og disciplene skulle ubetinget følge farisæernes lære: »Alt det, de siger til jer, skal I derfor gøre og overholde«.

Jesus' eneste kritik var, at farisæerne ikke selv levede op til deres lære: »de gør ikke selv, hvad de siger«, og derfor var det ikke nok at følge farisæerne: Man skulle langt overgå dem i retfærdighed:

Matthæus 5,20 For jeg siger jer: Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himmeriget.

Kommentar

Ordet "retfærdighed" er et af de ord, der betyder noget helt andet i en jødisk/kristen/muslimsk sammenhæng.

For en almindelig dansker betyder "retfærdig" noget med at behandle alle folk ens, og ikke at tage noget fra andre, der tilhører dem. For medlemmer af en lovreligion, der påbyder medlemmerne at dræbe og stjæle fra de vantro, betyder "retfærdig" nærmest det modsatte.

"retfærdig" betyder bogstaveligt at "færdes ret" — altså at følge Bibelens ord til punkt og prikke: F.eks. at give ofre til Gud, holde sabbatten hellig, ikke spise urene dyr, dræbe bøsser, dræbe alle de oprindelige indbyggerne i det hellige Land, osv.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Matthæus