Hvaba?? Var Moseloven forsvundet i 500 år? Hvaba??

Oplæsning fra den forsvundne lov.
Til højre brændes de hedenske præster.
Josija og Lovbogen

Vi har ofte kigget på den mærkelige historie under Kong Josija, hvor præsten fandt Guds Lov inde i templet.

Ifølge denne vanvittige historie havde alle Israels konger været udvidende om eksistensen af Moseloven. og nu var det op til Kong Josija at reformere landet. Dette gjorde han blandt andet ved at holde påske:

2 Kongebog 23,21 Derpå befalede kongen hele folket: "Hold påske for Herren jeres Gud, sådan som den er foreskrevet i denne pagtsbog."
2 Kongebog 23,22 En sådan påske havde der ikke været holdt i al den tid, der havde været konger i Juda, ikke siden dengang dommerne dømte i Israel.

En sådan påske havde der ikke havde været holdt siden dommernes tid. Påstanden er absurd på mange planer: Dommerbogen handler om "dommere" som f.eks. Samson og Jefta, og der står ikke ét ord om påske i den bog.

Og hvordan kan forfatteren overhovedet vide det? Havde der været et hemmeligt dynasti af præster i 500 år, der havde kvalitestssikret afholdelsen af påsker? Og hvis der var et sådant organ, hvorfor havde de så ikke i løbet af de 500 år gjort opmærksom på, at der fandtes en Moselov?

Ikke desto mindre er Bibelen klar: Jødernes konger havde været uvidende om Moseloven, og Josija måtte kaste sig ud i en omfattende og blodig rensning af landet (højre side af billedet).

Men passer det overhovedet? Havde Josijas forgængere ikke kendt Moseloven?

Samuel var bekendt med Kongeloven (den står i 5. Mosebog):

1 Samuel 10,25 Samuel kundgjorde kongeloven for folket og skrev den ned i en bog, som han lagde for Herrens ansigt. Derpå sendte han dem alle sammen hjem hver til sit.

Gud bliver selv citeret for at have mindet David om Moses' lov, og David var en mand efter Guds hjerte:

2 Kongebog 21,8 og jeg vil ikke mere jage Israel bort fra det land, som jeg gav deres fædre, når de blot omhyggeligt vil gøre alt det, jeg har befalet dem, og holde hele loven, som min tjener Moses gav dem."

På sit dødsleje indskærpede David over for Salomon:

1 Kongebog 2,3 Du skal holde Herren din Guds bud og vandre ad hans veje, holde hans love og befalinger, hans retsregler og hans formaninger, som de står i Moses' lov. Så vil du have lykken med dig i alt, hvad du foretager dig, og hvor du end vender dig hen,

Salomon gav overdådige ofre på herrens alter, som det »efter Moses' befaling var fastsat«, og Salomon, var Verdens klogeste mand:

2 Krønikebog 8,12 Dengang bragte Salomo brændofre til Herren på Herrens alter, som han havde bygget foran forhallen;
2 Krønikebog 8,13 han ofrede så meget, som der efter Moses' befaling var fastsat for de enkelte dage, sabbatterne, nymånedagene og ved festerne tre gange om året: de usyrede brøds fest, ugefesten og løvhyttefesten

Davids tipoldebarn, Kong Joshafat, sendte sine folk ud for at undervise i alle Judas byer, og dengang »havde de Herrens lovbog med sig«.

2 Krønikebog 17,7 I sit tredje regeringsår sendte han sine stormænd Ben-Hajil, Obadja, Zekarja, Netan'el og Mika ud for at undervise i Judas byer,
[.. .. ..] [. . .]
2 Krønikebog 17,9 Når de underviste i Juda, havde de Herrens lovbog med sig, og de tog rundt til alle Judas byer og underviste folket.

Da kong Atalja blev kronet, fik han loven overrakt:

2 Kongebog 11,12 førte han kongesønnen ud, satte diademet på ham og gav ham loven. Så udråbte de ham til konge og salvede ham, og de klappede i hænderne og råbte: "Kongen leve!"

Præsten Jojajda lod de andre præster bringe ofre »som foreskrevet i Moses' lov«:

2 Krønikebog 23,18 Jojada lagde tilsynet med Herrens tempel i hænderne på præsterne og levitterne, som David havde inddelt i skifter til at gøre tjeneste i Herrens tempel, for at de skulle bringe brændofrene til Herren som foreskrevet i Moses' lov, under festglæde og sang efter Davids anvisning.

Da Amasja var blevet konge, dræbte han sine fjender, men ikke deres børn, »for der står i Moses' lovbog«, at man ikke skal straffe børn for fædrenes forbrydelser:

2 Kongebog 14,6 Men mordernes børn dræbte han ikke, for der står i Moses' lovbog, at Herren befaler: "Fædre må ikke lide døden for deres sønners synd, og sønner må ikke lide døden for deres fædres synd. Kun for sin egen synd skal man lide døden."

Kong Hizkija holdt alle buddene i Moseloven.

2 Kongebog 18,6 Han holdt fast ved Herren og veg ikke fra ham, og han holdt de bud, Herren havde givet Moses.

Desuden holdt Hizkija en påske »i overensstemmelse med forordningen i gudsmanden Moses' lov« (denne påske fylder hele kapitel 30):

2 Krønikebog 30,16 De stillede sig på deres plads i overensstemmelse med forordningen i gudsmanden Moses' lov; præsterne stænkede blodet, som levitterne rakte dem.

Kongerne, præsterne og folket har altså været godt kendt med Moseloven.

Desuden undrer man sig virkelig over, hvad præsterne har fået tiden til at gå med i Guds Tempel i disse 500 år, hvis ikke de havde 3. og 4. Mosebog at følge.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 5 Mosebog, 1 og 2 Kongebog, 1 og 2 Krønikebog