Hvaba?? Hvor blev forsoningsdagen af? Hvaba??

Forsoningsdagen
Forsoning

Vi så i går, hvordan Ezras Bibeloplæsning den første dag i den syvende måned blev afbrudt af en nytårsfest uden hornmusik.

Ezra læste videre i Moseloven »Den følgende dag«, som altså må have været den anden dag i den syvende måned, og jøderne opdagede nu, at i denne måned skal hele Israel holde Løvhyttefesten.

Nehemias 8,13 Den følgende dag samledes overhovederne for fædrenehusene i hele folket, præsterne og levitterne hos Ezra, den skriftlærde, for at skaffe sig indsigt i lovens ord.
Nehemias 8,14 I loven, som Herren havde pålagt ved Moses, fandt de skrevet, at israelitterne skulle bo i løvhytter under valfartsfesten i den syvende måned,

Dette er korrekt. Moseloven befaler, at løvhyttefesten skal fejres den femtende dag i den syvende måned (3 Mosebog 23,34). De begejstrede jøder sendte straks bud rundt i hele landet og forberedte denne store fest, som de fejrede i syv dage,

Men hvad blev der af forsoningsdagen?

Mellem nytåret den første dag (3 Mosebog 23,24) og løvhyttefesten den femtende dag (3 Mosebog 23,34) kommer forsoningsdagen, Yom Kippur, der skulle have være fejret den tiende dag (3 Mosebog 23,27) — altså fem dage inden Løvhyttefesten. Den dag er der dødsstraf for ikke at faste (3 Mosebog 23,29) og dødsstraf for at arbejde (3 Mosebog 23,30).

3 Mosebog 23,29: Enhver, der undlader at spæge sit legeme den dag, skal udryddes fra sit folk.
3 Mosebog 23,30: Og enhver, der udfører noget som helst arbejde den dag, det menneske vil jeg udrydde fra hans folk;

Beskrivelsen af forsoningsdagen fylder hele kapitel 16 i Tredje Mosebog (3 Mosebog 16,29). Tredje Mosebog formodes at være dikteret af Gud til Moses ude i ørkenen, men åbenbart har kapitel 16 (og dele af kapitel 23) endnu ikke været skrevet, dengang Ezra læste op.

3 Mosebog 16,29: Dette skal være en eviggyldig ordning for jer: I den syvende måned, på den tiende dag i måneden, skal I spæge jeres legeme, og I må ikke udføre noget arbejde; det gælder både landets egne og de fremmede, der bor som gæst blandt jer.
3 Mosebog 23,24: Sig til israelitterne: På den første dag i den syvende måned skal I holde hviledag, en hellig festforsamling, indvarslet med hornblæsning.
3 Mosebog 23,27: På den tiende dag i denne syvende måned falder forsoningsdagen. I skal holde hellig festforsamling og spæge jeres legeme, og I skal bringe Herren et offer.
3 Mosebog 23,34: Sig til israelitterne: Den femtende dag i denne syvende måned er det løvhyttefest for Herren i syv dage.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 3 Mosebog, Nehemias