Hvaba?? Hvem grundlagde det andet tempel? Hvaba??

Jesus i templet
Er Jesus nødt til

Vi har før set på de utallige selvmodsigelser om Guds første tempel. Man kommer virkelig i tvivl om, hvorvidt det tempel nogensinde har eksisteret. Hvor høje var søjlerne foran templet? Hvor høj var templets forhal? Hvor meget kostede tempelgrunden? Var der døre eller forhæng ind til det allerhelligste Hvor stort var Salomons bronzehav? Hvor meget rummede Salomons bronzehav? Hvad var der inden i Arken?, osv.

Men med det andet tempel er vi straks på mere sikker historisk grund. Ruinerne er her endnu, og Jesus gik rundt i templet, mens det stadig stod (billedet til højre).

Hvem var det forresten, der grundlagde templet efter store forsinkelser? Det var Zerubbabel:

Zakarias 4,9 Zerubbabels hænder har grundlagt dette hus, hans hænder skal fuldføre det. Så skal du forstå, at Hærskarers Herre har sendt mig til jer.

Nej. Det var Sheshbassar.

Ezra 5,16 Så kom denne Sheshbassar og lagde fundamenterne til Guds hus i Jerusalem. Fra da af og indtil nu har man bygget på det; men det er ikke blevet færdigt.

Kommentar

Zerubbabel optræder i mange af Bibelens bøger i forbindelse med genopbygningen af Guds hus i Jerusalem. I verset foroven får vi ovenikøbet at vide, at »hans hænder skal fuldføre det«, og for en kristen skete dette, da Zerubbabels efterkommer, Jesus Kristus, blev slutstenen på templet (Zakarias 4,7).

Som bekendt har Jesus to stamtavler, der modsiger hinanden i grotesk grad. Det eneste de kan blive enige om er at placere Zerubbabel og hans søn Shealtiel i midten.

Zakarias 4,7: Hvad er vel du, store bjerg? Du skal blive til slette foran Zerubbabel. Så skal han hente slutstenen, mens der lyder jubelråb over den.

Kristen bortforklaring #1

Man kan bruge den godt prøvede undskyldning med, at folk havde to navne: Sheshbassar er den samme som Zerubbabel. Den ene forfatter bruger det ene navn, mens den anden forfatter bruger det andet.

John Gill(1) brugte netop de to vers, vi kigger på, som bevis for at den samme mand havde to navne, for ellers ville der jo være en selvmodsigelse:

Ezra 5:16
Then came the same Sheshbazzar, and laid the foundation of the house of God which is in Jerusalem, .... Which makes it clear, that by Sheshbazzar is meant Zerubbabel; for he it was that laid the foundation of the temple, or at least by whose order it was laid, see Zec_4:9
(John Gill, fremhævelse i original)

Kristen bortforklaring #2

Hvis ikke Sheshbassar er den samme som Zerubbabel, så er han måske den samme som Zerubbabels onkel, Shenassar, der var søn af den eksilerede konge (1 Krønikebog 3,17-18).

Så ville man undgå en anden selvmodsigelse, nemlig at Sheshbassar kaldes "Judas fyrste" (Ezra 1,8), hvilket indikerer, at han skulle være af kongeslægt, selvom han ikke nævnes i nogen af Bibelens mange stamtavler.

Dette er dog kun en løs påstand. Shenassar er bare et navn, der optræder i dette ene vers (1 Krønikebog 3,18), og Sheshbassar optræder kun i Ezras bog.

Desuden forklarer det ikke denne konkrete selvmodsigelse: Var det Sheshbassar eller Zerubbabel, der grundlagde templet?

1 Krønikebog 3,17: Den tilfangetagne Jekonjas sønner var: hans søn Shealtiel,
1 Krønikebog 3,18: Malkiram, Pedaja, Shenassar, Jekamja, Hoshama og Nedabja.
Ezra 1,8: Nu lod perserkongen Kyros dem hente og overdrog dem til skatmesteren Mitredat, som lavede en fortegnelse over dem til Sheshbassar, Judas fyrste.

Kristen bortforklaring #3

Som et kompromis kan man foreslå, at de begge arbejdede på templet. Sheshbassar påbegyndte arbejdet, og Zerubbabel afsluttede det. Eller omvendt.

Det er bare ikke det, teksten siger: Zerubbabel grundlagde templet og Sheshbassar lagde fundamentet, Ingen af dem overtog arbejdet fra en forgænger.

Yderligere Selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

John Gill (1697 - 1771). Engelsk baptist. Forfatter af John Gills Exposition of the Entire Bible.

For en ordens skyld siger jeg ikke, at Gill repræsenterer det nyeste og ypperste indenfor Bibelforskningen, men når jeg citerer et 250 år gammelt, konservativt, kristent standardværk, skulle det gerne vise, at indholdet på nærværende side ikke er noget nymodens ateistisk, ondsindet sludder.


Mærker: 1 og 2 Krønikebog, Ezra, Zakarias