Hvaba?? Måtte apostlene tage sko og stave med? Hvaba??

Senere udsender Jesus 72 apostle, der ikke må have sko med (Lukas 10,4).
70 apostle

Tidligt i historien udvælger Jesus tolv apostle, som han giver Guds riges hemmelighed, hvorefter han sender dem ud, to og to:

Markus 6,7 Jesus kaldte de tolv til sig og begyndte at udsende dem to og to og gav dem magt over de urene ånder,
Markus 6,8 og han forbød dem at tage noget med sig på rejsen bortset fra en stav, men ikke brød eller taske og heller ikke penge i bæltet;
Markus 6,9 dog skulle de have sandaler på, men de måtte ikke tage to kjortler med.

Livet som rejsende apostel er hårdt, men de fik dog to udtrykkelige tilladelser: En (vandre)stav og sandaler.

I Lukasevangeliet modsiger Jesus denne ordre:

Lukas 9,3 og han sagde til dem: "Tag ikke noget med jer på rejsen, hverken stav eller taske eller brød eller penge, heller ikke to kjortler hver.

Først den gode nyhed: Jesus præciserer, at apostlene godt måtte have have to kjortler tilsammen, de måtte bare ikke have to kjortler hver: »heller ikke to kjortler hver«.

Han sendte apostlene ud »to og to«, men det var — naturligvis — ikke hans mening, at de to apostle skulle bære den samme kjortel på skift. Jesus' ord skal forstås på samme måde, som at vi også godt må have en tandbørste hver, når Enhedslisten har indført den væbnede revolution på demokratisk vis.

Men så til den dårlige nyhed. Ifølge Lukas måtte apostlene alligevel ikke have en stav med: »hverken stav eller taske«.

Videre til Matthæus' udgave af samme tale:

Matthæus 10,9 Skaf jer ikke guld eller sølv eller kobber i jeres bælter,
Matthæus 10,10 heller ikke en taske til rejsen eller to kjortler eller sko eller stav. For en arbejder er sin føde værd.

Så er det slut med kærligheden. I denne tredje variant må apostlene hverken have sko eller stav.

Hvilken kommando skulle de stakkel apostle følge? Både sko og stav? Sko, men ikke stav? Hverken sko eller stav? Og med guld, sølv eller kobber:

Kristen bortforklaring #1

I næsten 2.000 år var den græske originaltekst forfalsket, således, at "stav" stod i flertal i Lukasevangeliet (se evt. de 6.000 forfalskninger, eller tjek med konkordansen).

Her er f.eks. den danske oversættelse fra 1897:

Lukas 9,3 Og han sagde til dem: tager Intet med paa Veien, hverken stave, ei heller Taske, ei heller Brød, ei heller Penge, ei heller skal hver have to Kjortler.
(Dansk oversættelse fra 1897)

Det samme gælder for Matthæusevangeliet i en del manuskripter. Dette falskneri er ikke helt så udbredt som falskneriet i Lukasevangeliet, men det er med i den klassiske King James Bibel fra 1611:

Matthæus 10,10 Nor scrip for your journey, neither two coats, neither shoes, nor yet staves: for the workman is worthy of his meat.

Med denne fikse ændring fik man "harmoniseret" Jesus' ord — i al fald med hensyn til stavene: Apostlene måtte godt have en stav med, men ikke stave.

Kristen bortforklaring #2

Lidt i samme genre kan man påstå, at Jesus ikke forbød disciplene at gå med sko og stav. De måtte bare ikke have ekstra sko og stave med i bagagen.

Men, hvis det var det, Jesus mente, hvorfor sagde han det så ikke? Og hvem tager en ekstra stav med i bagagen? Er der ingen træer i Det Hellige Land? Og hvis Jesus' ord er så indlysende, hvorfor har det så været nødvendigt at forfalske den hellige tekst i næsten 2.000 år?

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Markus, Lukas, De synoptiske evangelier, Forfalskninger