Hvaba?? Hvorfor faldt Davidsriget? Hvaba??

Den store Nebukadnesar
Nebukadnesar

År 587 f.v.t. blev Jerusalem indtaget af Den store Nebukadnesar (billedet til højre), Jerusalem blev ødelagt, Guds første tempel blev revet ned, og jøderne blev ført i eksil. Men hvorfor?

Som vi så i går, var Gud vred over en tidligere konges, Manasses, synder, og jøderne kunne intet gøre for at undgå ødelæggelsen.

Jeremias 15,4 Jeg gør dem til rædsel for alle jordens kongeriger på grund af det, som Hizkijas søn kong Manasse af Juda gjorde i Jerusalem.

2 Kongebog 24,3 Det var helt efter Herrens befaling, at det gik Juda sådan; han ville fjerne det fra sine øjne på grund af alle de synder, Manasse havde begået,

Historien i Krønikebøgerne er stik modsat: Manasse blev tilgivet. Men hvad var så Guds undskyldning?

2 Krønikebog 36,14 Alle de ledende præster og overhovederne for folket blev mere og mere troløse og fulgte alle folkeslagenes afskyelige skikke. Herrens tempel, som han havde helliget i Jerusalem, gjorde de urent.
2 Krønikebog 36,15 Herren, deres fædres Gud, sendte dem igen og igen advarsler gennem sine sendebud, fordi han ville skåne sit folk og sin bolig.
2 Krønikebog 36,16 Men de spottede Guds sendebud og lod hånt om hans ord og holdt hans profeter for nar, indtil Herren blev så vred på sit folk, at han ikke længere ville skåne det.
2 Krønikebog 36,17 Han lod kaldæerkongen drage op mod dem, og han dræbte deres unge mænd med sværd i deres hellige tempel. Han skånede hverken ung mand og pige eller gammel og olding; alle gav han i hans magt.
2 Krønikebog 36,18 Alle karrene fra Guds hus, både store og små, og skattene i Herrens hus og kongens og hans stormænds skatte, alt bragte han til Babylon.
2 Krønikebog 36,19 Så stak de ild på Guds hus og rev Jerusalems mur ned, og alle dens borge brændte de ned, så alle dens kostbare skatte blev ødelagt.
2 Krønikebog 36,20 Dem, der var undsluppet sværdet, førte han i eksil til Babylon. De blev trælle for ham og hans sønner, og det var de, lige til perserkongen fik magten.

Præsterne og folkets overhoveder havde svigtet Gud og hånet hans profeter. Derfor, mine damer og herrer, sendte Gud kaldæerkongen mod Jerusalem, og så var det slut med Davids evige kongerige.

Døden skal jo have en årsag.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 1 og 2 Kongebog, 1 og 2 Krønikebog, Jeremias