Hvaba?? Morgenstjernen Lucifer Hvaba??

2 Korintherne 11,14: "[…] Satan selv giver sig jo ud for at være lysets engel"
Morgenstjerne

Kært barn har mange navne, og et af Satans mange navne er Lucifer, der kun optræder ét sted i Bibelen:

Esajas 14,12 How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! [how] art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!
(King James Bibel fra 1611)

"Lucifer" betyder "lys-bærer", og de fleste andre Bibler skriver derfor "morgenstjernen" i dette vers:

Esajas 14,12 Tænk, at du faldt fra himlen, du strålende morgenstjerne! Du er slynget til jorden, du som besejrede folkene.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Lucifer eller morgenstjernen? Vi ved i al fald, at Satan udgiver sig for at være lysets engel (2 Korintherne 11,14), at astrologi er ondt, og at vi ikke må dyrke himmellegemerne: »solen og månen, dyrekredsen og hele himlens hær« (5 Mosebog 17,3. 2 Kongebog 23,5). Det er ondt det hele.

2 Korintherne 11,14: Og det er intet under. Satan selv giver sig jo ud for at være lysets engel.
5 Mosebog 17,3: og mod min befaling går hen og dyrker andre guder og tilbeder dem eller solen eller månen eller hele himlens hær,
2 Kongebog 23,5: Han afsatte afgudspræsterne, som Judas konger havde indsat til at tænde offerild på offerhøjene i Judas byer og Jerusalems omegn, og dem, der tændte offerild for Ba'al, solen og månen, dyrekredsen og hele himlens hær.

På den anden side kaldte Jesus sig selv for morgenstjernen:

Åbenbaringen 22,16 Jeg, Jesus, har sendt min engel for at vidne om dette for jer i menighederne. Jeg er Davids rodskud og ætling, den lysende morgenstjerne."

Er Jesus den samme som Lucifer?

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Esajas, Åbenbaringen, GT kontra NT