Hvaba?? Var Jesus herskeren over jordens konger? Hvaba??

Herskeren over jordens konger?
St. Brizio

Når Jesus taler om »denne verdens fyrste«, er der tydeligvis tale om en ond, satanisk skikkelse:

Johannes 12,31 Nu fældes der dom over denne verden, nu skal denne verdens fyrste jages ud.

Johannes 14,30 Jeg skal ikke tale meget med jer mere, for verdens fyrste kommer; og mig kan han intet gøre,

Jesus' eget rige var nemlig »ikke af denne verden«.

Johannes 18,36 Jesus svarede: "Mit rige er ikke af denne verden. Var mit rige af denne verden, havde mine tjenere kæmpet for, at jeg ikke skulle udleveres til jøderne; men nu er mit rige ikke af denne verden."

Alligevel kalder Bibelen Jesus for »herskeren over jordens konger«:

Åbenbaringen 1,5 og fra Jesus Kristus, vidnet, den troværdige, den førstefødte af de døde og herskeren over jordens konger. Ham, som elsker os og har løst os fra vore synder med sit blod,

Hvordan kan Jesus herske over jordens konger, når hans rige ikke er af denne verden?

Kristen bortforklaring #1

Den mest populære forklaring er en slags "timing" i historien: Første gang Jesus var på jorden, var han kun en ydmyg profet, anden gang vender Jesus tilbage som en dræbermaskine.

Men for det første er der ingen af de mange profetier, der antyder, at Frelseren skulle komme to gange.

For det andet slutter evangelierne med, at Jesus har fået "al magt i himlen og på jorden", og alligevel er det Satan, der har magten her på jorden.

Vi må erkende, at de store forventninger aldrig blev indfriet.

Kristen bortforklaring #2

Man kan arbejde videre på "timingen": Johannes' Åbenbaring handler om jordens snarlige undergang, og nu, nu, efter 2.000 år er bægeret fyldt, og Jesus har vokset sig stor og stærk.

Men fremtidssynerne starter først i kapitel 4. Citatet foroven er fra indledningen af Johannes' Åbenbaring, og den påstår, at Jesus var "herskeren over jordens konger" her og nu. For knap 2.000 år siden.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Johannes, Åbenbaringen