Hvaba?? Var Baruk i Babylon eller Egypten? Hvaba??

Skrevet i Egypten?
Trick

Baruk var en discipel af profeten Jeremias, Han indleder sin bog med at fortælle, at bogen er skrevet i Babylon, hvor alle jøderne var i eksil, mens Jerusalem blev ødelagt.

Baruk 1,1 Dette er det skrift, som Baruk, søn af Nerija, søn af Makseja, søn af Sidkija, søn af Hasadja, søn af Hilkija, skrev i Babylon
Baruk 1,2 i det femte år, på den syvende dag i måneden; det var på den tid, da kaldæerne havde indtaget Jerusalem og stukket ild på byen.
Baruk 1,3 Baruk læste dette skrift op for Judas konge Jekonja, Jojakims søn, for hele folket, som var kommet for at høre, hvad der stod i skriftet,
Baruk 1,4 for stormændene, kongesønnerne og de ældste, ja, for hele folket, fra den mindste til den største, alle dem der boede i Babylon ved floden Sud.

Men Jeremias og Baruk var aldrig i eksil i Babylon.

Folket nægtede at følge Jeremias' råd , »så […] de kan dræbe os eller føre os til Babylon i eksil«. I stedet tog de til Takpankes i Egypten:

Jeremias 43,1 Da Jeremias var færdig med at tale alle disse ord til hele folket, de ord, som Herren deres Gud havde sendt til dem gennem ham,
Jeremias 43,2 sagde Azarja, Hoshajas søn, og Johanan, Kareas søn, og alle de overmodige mænd til Jeremias: "Det er løgn, hvad du siger! Herren vor Gud har ikke sendt dig for at sige, at vi ikke skal drage til Egypten og bo der som fremmede.
Jeremias 43,3 Nej, det er Baruk, Nerijas søn, der sætter dig op imod os, så vi kan falde i kaldæernes hånd, og de kan dræbe os eller føre os til Babylon i eksil."
Jeremias 43,4 Johanan, Kareas søn, og alle hærførerne og hele folket adlød ikke Herrens ord om at blive boende i Juda;
Jeremias 43,5 men Johanan, Kareas søn, og alle hærførerne tog alle de judæere, der var tilbage, dem som var vendt tilbage til Juda fra de folkeslag, de var fordrevet til,
Jeremias 43,6 mænd, kvinder og børn, kongedøtrene og alle dem, som chefen for livvagten Nebuzar'adan havde ladet blive hos Gedalja, Ahikams søn, Shafans sønnesøn; blandt dem var profeten Jeremias og Baruk, Nerijas søn.
Jeremias 43,7 De drog til Egypten, for de ville ikke adlyde Herren. Og de kom til Takpankes.
Jeremias 43,8 Herrens ord kom til Jeremias i Takpankes:

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Jeremias, Apokryfer