Hvaba?? Hvorfor måtte David ikke bygge templet? Hvaba??

Kong David siger: "Ego qui peccavi" ("Det er mig, der har syndet").
Kong David

Kong David måtte ikke bygge Guds første tempel, og opgaven gik til Davids søn, Salomon. Hvad var i grunden grunden, når nu David havde købt grunden?

Det var på grund af Davids synder. Gud mente, at David havde dræbt for mange mennesker.

1 Krønikebog 22,8 Men Herrens ord kom til mig; han sagde: 'Meget blod har du udgydt, og store krige har du ført. Du skal ikke bygge et hus for mit navn, fordi du har udgydt meget blod på jorden for mine øjne.

1 Krønikebog 28,3 Men Gud sagde til mig: Du skal ikke bygge et hus for mit navn, for du er kriger og har udgydt blod.

Nej, Ifølge Salomon var det, fordi at David havde haft »fjender, som omgav ham på alle sider«. Derimod havde Salomon "fred til alle sider", så han havde overskud til byggeprojektet.

1 Kongebog 5,17 "Du ved, at min far David ikke kunne bygge et hus for Herren sin Guds navn på grund af de fjender, som omgav ham på alle sider, indtil Herren fik lagt dem under hans fødder.
1 Kongebog 5,18 Men nu har Herren min Gud skaffet mig fred til alle sider; der er ingen modstander, og der er ingen truende fare.

Kristen bortforklaring #1

Kunne man forestille sig, at begge dele var sandt? Måske var Davids blodtørst ligefrem årsag til, at David ikke havde »fred til alle sider«?

Nej, for episoden hvor Gud siger, at det er Davids søn, der skal bygge en bolig for Guds navn, indledes med, at David havde »fred for hans fjender på alle sider«.

2 Samuel 7,1 Engang kongen sad i sit hus, efter at Herren havde skaffet ham fred for hans fjender på alle sider,
[.. .. ..] [. . .]
2 Samuel 7,11 dengang jeg måtte indsætte dommere over mit folk Israel. Jeg har skaffet dig fred for alle dine fjender. Og nu forkynder Herren for dig: Herren vil bygge dig et hus
. 2 Samuel 7,12 Når dine dage er omme, og du har lagt dig til hvile hos dine fædre, vil jeg lade en af dine efterkommere, dit eget kød og blod, efterfølge dig, og jeg vil grundfæste hans kongedømme.
2 Samuel 7,13 Han skal bygge et hus for mit navn, og jeg vil grundfæste hans kongetrone til evig tid.

Kristen bortforklaring #2

Måske tog Salomon fejl, selvom Salomon var verdens klogeste mand. Hvis Bibelen citerer Salomon korrekt, er Bibelen stadig perfekt, selvom fakta er forkerte.

Nej, for David havde fortalt Salomon den rigtige grund:

1 Krønikebog 22,7 David sagde til sin søn Salomo: "Jeg havde besluttet at bygge et hus for Herren min Guds navn.
1 Krønikebog 22,8 Men Herrens ord kom til mig; han sagde: 'Meget blod har du udgydt, og store krige har du ført. Du skal ikke bygge et hus for mit navn, fordi du har udgydt meget blod på jorden for mine øjne.

Kristen bortforklaring #3

Måske fortalte Salomon en hvid løgn for at skåne sin fars minde? Hvis Bibelen citerer Salomon korrekt, er Bibelen stadig perfekt, selvom Salomon lyver.

Nej, for David havde fortalt det hele til »alle Israels stormænd«, »de øverste for skifterne«, »tusindførerne og hundredførerne«, opsynsmænd for »alle kongens og hans sønners besiddelser og kvæg«, »hofmændene og krigsheltene og de erfarne krigere«.

1 Krønikebog 28,1 David kaldte alle Israels stormænd sammen i Jerusalem, stammehøvdingene, de øverste for skifterne, som var i kongens tjeneste, tusindførerne og hundredførerne og dem, der havde opsyn med alle kongens og hans sønners besiddelser og kvæg, tillige med hofmændene og krigsheltene og de erfarne krigere.
1 Krønikebog 28,2 Kong David rejste sig og sagde: "Hør mig, brødre og folk! Jeg havde besluttet at bygge et hus til bolig for Herrens pagts ark og vor Guds fodskammel, og jeg havde truffet forberedelser til byggeriet.
1 Krønikebog 28,3 Men Gud sagde til mig: Du skal ikke bygge et hus for mit navn, for du er kriger og har udgydt blod.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 1 og 2 Kongebog, 1 og 2 Krønikebog